caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/231966/064001_DisboCRET_Disbon_518_15L_NL.png

DisboCRET 518 1K-Acryl-Betonanstrich, elastifiziert

Koud-elastische, scheuroverbruggende en UV-vernettende 
beschermlaag speciaal voor beton - ook met oude verflagen. 

Toepassing

Beschermende coating tegen indringing van schadelijke stoffen en water op nieuw en gerepareerd beton. Overbrugt krimp- en haarscheuren. Niet geschikt op oppervlakken die belopen worden.

Eigenschappen

 • overbrugt krimp- en haarscheuren ≤ 0,3 mm
 • overbrugt bewegingsscheuren ≤ 0,1 mm
 • voldoet aan scheuroverbruggingsklasse IT bij -20 °C en dynamische belasting
 • goede verwerkingseigenschappen
 • weerbestendig
 • alkalivast
 • UV-bestendig
 • waterdampdoorlatend
 • CO2 remmend
 • geeft weinig structuur
 • Voldoet aan de eisen van EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton
 • In combinatie met DisboCRET 505, DisboCRET 510 en DisboCRET 519 als OS 5 a (OS-D II) conform de herstelrichtlijnen/ZTV-ING getest

Materiaalbasis

Zuivere acrylaat-dispersie

Verpakking

12 liter

Kleur

Wit
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem

Kleurvastheid conform BFS nr. 26:

Bindmiddel: klasse A
Pigment: groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat conform DIN EN 1062

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren
Een ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 68 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 50 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

1.500

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

250.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,45 m (bij 300 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 75 m (bij 300 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Beton, DisboCRET-mortels, minerale pleisters evenals goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen.
De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld ≥ 1,0 N/mm2 bedragen, laagste enkele waarde 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken
De ondergrond moet schoon en vrij van losse delen zijn.
Substanties die onthechting veroorzaken (bijv. olie, vet) met geschikte methode verwijderen. Sterke verontreiniging zoals mos- en algaangroei en glasachtige, niet draagkrachtige cementsteen door bijv. stralen verwijderen.
De ondergrond mag geen roest bevorderende bestanddelen (zoals. chloride) bevatten.

Geschilderde oppervlakken
De hechting testen.
Niet-draagkrachtige afwerklagen en elastische, scheuroverbruggende verfsystemen verwijderen.
Goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen reinigen (bijv. door hogedruk waterstralen of stoomcleanen). De functionaliteit van het complete verfsysteem testen door een proefvlak op het object.

Reparaties
Om een gelijkmatige eindafwerking en voldoende laagdikte te bereiken, moeten gaten, poriën, oneffenheden of overmatig ruwe plekken na voorbehandeling van de ondergrond geëgaliseerd worden met materialen uit het DisboCRET-systeem, overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften.

Scheuren
Indien voorkomend scheuren (≥ 0,3 mm) conform DIN 18 540 als voegen behandelen.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik, moet voor gebruik goed opgeroerd worden. Afhankelijk van weersomstandigheden, verwerkingsmethode of ondergrond verdunnen met max. 5 % water. Bij spuitapplicatie met max. 2 % water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Het materiaal kan aangebracht worden met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij verwerking met airlessspuitapparatuur de filters regelmatig reinigen om verstoppingen te voorkomen (spuitopening 0,021 "-0,026").
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen. Zonodig beschermende maatregelen treffen.

Laagdikte

Om een optimale bescherming te verkrijgen moet minimaal 200 µm drogelaagdikte aangebracht worden. Wanneer een oppervlaktebeschermingssysteem conform ZTV-ING aangebracht wordt is een drogelaagdikte van 300 µm vereist. Een drogelaagdikte van 300 µm kan alleen met een 3-laags verfsysteem bereikt worden.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondGrondlaag
Zuigende, minerale ondergronden
(ook met plaatselijke reparatie)
CapaTex Fix 
1 : 2 met water verdund
Pleisterlaag over het totale oppervlak met 
DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel of 
DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

vervalt
Goedhechtende, harde verflagenCapagrund Universal
Goedhechtende laklagenDisbon 481 2K-EP-EP-Universalprimer

Horizontale en onbehandelde oppervlakken van bijv. borstweringen moeten porie-vrij zijn en voldoende afschot hebben. Deze delen voorstrijken met DisboXID 420 en afzanden met DisboADD 942. Aansluitend volgen de afwerklagen.

Verbruik

Ca. 200-250 ml/m2 per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur stofdroog en door regen te belasten en na 24 uur over te schilderen.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-7) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
 OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT 2
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 0,8 (0,5) N/mm2
ScheuroverbruggingB2 (-20°C)
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 0,8 (0,5) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade
EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 2 : beschermingssystemen voor beton" zijn de procedures vastgelegd voor oppervlaktebescherming.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden