caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/21790/020349_Trocknungsbeschleuniger_wei_750_ML.png

Trocknungsbeschleuniger

Drogingsversneller waardoor de verflaag sneller bestand is tegen regen.
Trocknungsbeschleuniger (drogingsversneller) is een aanvullend product voor de buitenmuurverf Caparol Muresko Silacryl en het voorstrijkmiddel Capagrund Universal.

Toepassing

Aanvullend product in de winterperiode in Muresko SilaCryl® en Capa Grund Universal bij een verwerkingstemperatuur tussen de 1 °C en ca. 10 °C. Wordt Trocknungsbeschleuniger toegevoegd dan is de verflaag na ca.1 uur bestand tegen regen.

Verpakking

750 ml

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Trocknungsbeschleuniger is beperkt houdbaar. Lees de aanwijzingen op de verpakking.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Materiaalbereiding

Dosering:
Een flacon Trocknungsbeschleuniger per verpakking toevoegen en tot een homogene massa doorroeren.
Bij producten in kleur eerst de kleurpasta doseren en mixen voordat de Trocknungsbeschleuniger wordt toegevoegd.

Mengverhouding

Per 10 l MureskoSilacryl of CapaGrund Universal wordt 750ml (1 flacon) Trocknungsbeschleuniger toegevoegd.

Opbouw van het verfsysteem

De verwerkingsvoorschriften van het toe te passen product waaraan de Trocknungsbeschleuniger is toegevoegd in acht nemen. Eventueel aanwezige schimmel- of algenaangroei volgens voorschrift verwijderen.

Verbruik

750 ml per 10 l verpakking.
Trocknungsbeschleuniger heeft een verdunnende werking waardoor de consistentie van de verf iets veranderd. Houdt hier rekening mee.

Verwerkingstijd

Materiaal waaraan Trocknungsbeschleuniger is toegevoegd moet binnen 8 uur verwerkt worden.

Verwerkingsomstandigheden

De minimaal temperatuur tijdens verwerking en droogfase moet liggen tussen 1 °C en 10 °C voor omgeving en ondergrond. De ondergrond moet droog en vrij van ijs zijn.
Raadpleeg het technisch Informatieblad van het toe te passen product.

Droogtijd

Bii een temperattur van 1 °C tot 10 °C na 1 uur door regen te belasten. Volledig droog na 6 uur en over te schilderen na 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/g) is 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. < 1 g/l.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, water, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Nieuwbouw woningen Rodeborg Klundert