caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/221558/062718_DisboCRET_510_NL.png

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

Dispersieplamuur en grondlaag. Voor het vullen van luchtgaatjes in beton, ook als deze geschilderd is. DisboCRET 510 is klaar voor gebruik.

Toepassing

Als een verf te gebruiken dispersieplamuur en grondlaag in één.
Voor het vullen van poriën en gietgallen. Ook toe te passen op goed hechtende en draagkrachtige verflagen. Voor het vullen van poriën, gietgallen en plaatselijke reparaties tot een diepte van 1 mm.
Egaliseert oneffen oppervlakken. Reprofileert structuuroppervlakken.

Eigenschappen

  • klaar voor gebruik
  • ook als verf te gebruiken
  • economisch en eenvoudig te verwerken
  • plasto-elastisch
  • bedekt oppervlaktescheuren < 0,2 mm
  • alkalibestendig
  • waterdampopen
  • remt de schadelijke inwerking van CO2 en SO2
  • tot 0 mm uit te vlakken
  • voldoet aan de eisen EN 1504-2 en DIN V 18026 voor het beschermen van beton

In combinatie met DisboCRET 515 of DisbocCRET 530 als OS 4 (OS-C) en met DisboCRET 518 als OS 5a (OS D-II) volgens de eisen van  ZTV-ING getest.

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie met vulstoffen.

Verpakking

15 liter

Kleur

Wit
Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Ongeopende verpakking is circa 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 74 Gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

2.600

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

680.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 1,80 m (bij ca. 700 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 480 m (bij 700 µm drogelaagdikte)

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn beton; DisboCRET-mortels en goed hechtende, oude dispersie lagen.
De afscheursterkte van de ondergrond moet minimaal 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken:
Verontreiniging zoals mos- en algengroei en niet-vaste cementsteen verwijderen (bijv. door stralen). De ondergrond mag geen roestbevorderende bestanddelen (zoals chloriden) bevatten. Normaal zuigende oppervlakken nat maken met water. Voor het aanbrengen van de DisboCRET 510 moet het oppervlak nog matvochtig zijn. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Geschilderde oppervlakken:
Niet goed hechtende oude verflagen verwijderen. Draagkrachtige, goed hechtende oude afwerklagen reinigen. Oude lagen testen op voldoende hechting. Omdat verflagen per object sterk kunnen verschillen moet vooraf een proef worden genomen van het totale verfsysteem.

Reparaties en vullen van poriën / gietgallen:
Om een gelijkmatige en voldoende dikke beschermlaag te waarborgen, moeten slechte plekken, scheuren, grote oneffenheden en ruwe oppervlakken na voorbehandelen van de ondergrond worden geëgaliseerd met de hiervoor bedoelde materialen uit het DisboCRET-systeem, volgens voorschrift. Ruwe plekken en kleinere poriën kunnen met DisboCRET 510 worden geëgaliseerd.

Gereedmaken van het materiaal

DisboCRET 510 is klaar voor gebruik. Vóór het aanbrengen goed doorroeren.
Afhankelijk van verwerkingsmethode, ondergrond en weersomstandigheden verdunnen met maximaal 5 % water. Bij spuiten naar behoefte met max. 2 % water verdunnen.

Om de droging iets te versnellen kan, bij handmatige verwerking, tot max. 20 % cement (CEM I/PZ 35) worden toegevoegd.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 510 aanbrengen met roller, kwast of spuitapparatuuur.
Het materiaal, afhankelijk van het type ondergrond, één tot tweemaal in een kruislaag aanbrengen en goed in de ondergrond wrijven tot voldoende vulling is bereikt.
Tot 0 mm uitvlakken met een gummi rakel als de structuur vann de ondergrond behouden moet blijven.

Indien cement aan de DisboCRET 510 is toegevoegd kunnen eventuele spaanlagen en ‘scharen’ worden verwijderd door schuren.
Bij verspuiten met airless spuitapparatuur moet het filter verwijderd worden om verstoppingen te voorkomen. Nozzle 0,035 inch.
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen (blaasvorming). Zonodig beschermende maatregelen treffen tegen te snel drogen.

Laagdikte

Zonder aanzetten tot 0 mm uit te vlakken, maximale laagdikte 1 mm. Dikkere lagen in meerdere lagen aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Na een droogtijd van ca. 24 uur kan DisboCRET 510 met DisboCRET 515 en DisboCRET 518 of DisboCRET 530 worden afgewerkt.

Verbruik

Circa 400-700 ml/m2 per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5° C en maximaal 40° C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % luchtvochtigheid na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 2 uur regenvast en na 24 uur opnieuw te schilderen

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 247-500-7) en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (EG Nr. 220-239-6) (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

CE-markering

CE 09 - 1119: DIS-510-001192 - EN 1504-2:2004

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden