caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/90312/035490_Disbofein_333_25_KG.png

Disbofein 333 Feinschicht

Kwartsverf met een fijne korrel op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten.

Toepassing

Kwartsverf voor het afwerken van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

Disbofein 333 Feinschicht voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen.

  • waterdampdoorlatend
  • lage capilaire wateropname
  • enigszins elastisch
  • weinig spatten bij spuiten en structureren
  • bijzonder goed te verspuiten

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit (ca. RAL 9010).
Andere kleuren, tegen meerprijs leverbaar.

Met maximaal 10% AmphiColor eigenhandig op kleur te brengen. De refelctiewaarde moet groter zijn dan 20.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
In gesloten verpakking max. 12 maanden houdbaar

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 2 m

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Nieuwe en geschilderde  cellenbetonplaten.
De ondergrond moet schoon, droog,draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak van cellenbeton grondig afborstelen en reinigen.
Reparaties met een diepte van 5 mm of meer uitvoeren met Disbofein 331 Reparaturmörtel.
Oneffenheden met een diepte tot 5 mm uitvlakken met Disbofein 332 Spachtel.

Gereedmaken van het materiaal

Roer het materiaal goed door. De eerste laag en de afwerklaag verdunnen met water tot maximaal 5 %.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een roller
De eerste laag opbrengen met een lamsvachtroller. De afwerklaag per cellenbetonplaat aanbrengen met een lamsvachtroller en direct in één richting narollen met een structuurroller (zoals moltropeen) in de gewenste structuur.

Aanbrengen met spuitapparatuur
Disbofein 333 Feinschicht kan ook met geschikte spuitapparatuur (bijv. met de Speedy P15 van de firma M-Tec met spuitopening0 6 worden aangebracht. Het materiaal na aanbrengen gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller. De afwerklaag met een structuurroller (zoals moltopreen) in één richting narollen. Niet verwerken in de directe zon, sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in- nat zonder onderbreking doorwerken.  Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Cellenbeton
Op nieuwe, onbehandelde cellenbeton oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Disbofein 329 Grundschicht. Alternatieve grondlaag Disbofein 333 Feinschicht verdund met max. 5% water. Afwerken met Disbofein 333 Feinschicht.

Wapeningslaag
Draagkrachtige, oude verflagen reinigen en afhankelijk van de zuiging voorstrijken met Capagrund, Tiefgrund TB of CapaTex Fix. Capatect Gewebe 650/110 in de eerste natte laag Disbofein 333 Feinschicht over het gehele oppervlak zonder blazen inbedden en aandrukken met een roestvrijstalen spaan. Vrijliggend weefsel bij overgangen en V-naden na drogen van de tussenlaag wegsnijden. V-naden en voegen niet meebehandelen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Disbofein 333 Feinschicht. De eindafwerking gelijkmatig aanbrengen en in één richting structureren met een structuurroller (bijv. moltopreen).

Verbruik

Eerste laag 0,9 kg/m2
Afwerklaag 0,9 kg/m2
Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum verbruik van 1,8 kg/m2 noodzakelijk. Wordt een wapening toegepast dan moet het minimum verbruik van het totale verfsysteem 3 kg/m2 zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid tussen de 4 en 12 uur droog.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokaleregelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Richtlijn volgens 2004/42/EG. Het VOS-gehalte van dit product is < 60 g/l = < 4 %

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden