caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/151477/049183_Disbofein_330_Rollschickt_25kg.png

Disbofein 330 Rollschicht

Hooggevulde kwartsverf op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten.

Toepassing

Hooggevulde kwartsverf op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten.

Eigenschappen

Disbofein 330 Rollschicht voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen.
  • waterdampdoorlatend
  • lage capilaire wateropname
  • enigszins elastisch
  • hoge bestendigheid tegen UV-stralen en luchtverontreiniging

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit.
Andere kleuren, tegen meerprijs leverbaar.

Met maximaal 10% AmphiColor of CaparolColor eigenhandig op kleur te maken.
De lichtreflectiewaarde moet groter zijn dan 20.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren. In gesloten verpakking maximaal 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 2 m

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,03 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Nieuwe en geschilderde cellenbetonplaten.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak van cellenbeton grondig afborstelen en reinigen. 
Reparaties met een diepte van 5 mm of meer uitvoeren met Disbofein 331 Reparaturmörtel.
Oneffenheden met een diepte tot 5 mm uitvlakken met Disbofein 332 Spachtel.

Gereedmaken van het materiaal

Roer het materiaal goed door. De eerste laag verdunnen met water tot maximaal 10%. De afwerklaag tot maximaal 5%.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een roller
De eerste laag opbrengen met een lamsvachtroller. De afwerklaag per cellenbetonplaat met een lamsvachtroller aanbrengen en direct in één richting narollen met een structuurroller (zoals moltropeen) in de gewenste structuur.

Aanbrengen met spuitapparatuur
Disbofein 330 Rollschicht kan ook met geschikte spuitapparatuur (bijv. met de Speedy P15 van de firma M-Tec met spuitopening 6 worden aangebracht

Het materiaal na aanbrengen gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller. De afwerklaag met een structuurroller (bijv. moltopreen) in één richting narollen.
Niet verwerken in de directe zon, sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in- nat zonder onderbreking doorwerken. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Onbehandeld cellenbeton
Op nieuwe, onbehandelde oppervlakken van cellenbeton een voorstrijklaag aanbrengen met Disbofein 329 Grundschicht. Alternatieve grondlaag Disbofein 330 Rollschicht, verdund met maximaal 10% water. Afwerken met Disbofein 330 Rollschicht.
 
Wapeningslaag
Draagkrachtige, oude verflagen reinigen en afhankelijk van de zuiging voorstrijken met Capagrund, Tiefgrund TB of CapaTex Fix. Capatect Gewebe 650/110 in de eerste natte laag Disbofein 330 Rollschicht over het gehele oppervlak zonder blazen inbedden en aandrukken met een roestvrijstalen spaan. Vrijliggend weefsel bij overgangen en V-naden na drogen van de tussenlaag wegsnijden. V-naden en voegen niet meebehandelen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Disbofein 330 Rollschicht.
De eindafwerking gelijkmatig aanbrengen en in één richting structureren met een structuurroller (zoals moltopreen).

Verbruik

Eerste laag 0,9 kg/m2
Afwerklaag 0,9 kg/m2
Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum verbruik van 1,8 kg/m2 noodzakelijk. Wordt wapeningsweefsel toegepast dan moet het minimum verbruik van het totale verfsysteem ca. 3 kg/m2 zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid tussen de 4 en 12 uur droog.
Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Certificaat

Testrapporten zijn aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Richtlijn volgens 2004/42/EG. Bevat 3,99 % = 59 g/l VOS

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden