caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/252308/067531_AmphiColor_AVA_Zwart_2_NL.png

AmphiColor meng- en standaardkleuren

Zijdematte verf voor het op kleur brengen van dispersie- of latexverven, pleisters en decoratieve toepassingen, binnen en buiten.

Toepassing

Dispersieverf in kleur met een hoge graad van verzadiging voor toepassing op gevels en binnenmuren. Eveneens geschikt om dispersie- of latexverven en kunstharssierpleister op kleur te brengen. Zeer geschikt voor briljante, kleurechte reclameteksten en in de schilderkunst.

Eigenschappen

 • oplosmiddelvrij
 • waterverdunbaar, milieuvriendelijk en reukarm
 • weerbestendig
 • natte slijtage klasse 2, is schrobvast
 • hoge bescherming tegen regen,
 • volgens DIN EN 1062: ≤ 0,1 [kg/(mh0,5)], W3
 • waterdampdoorlaatbaar volgens DIN EN 1062: ≥ 0,14 - < 1,4, V2
 • zeer lichtecht mogelijk, kleurvast en gemakkelijk in te mengen
 • bestand tegen in wateroplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen
 • alkaliresistent, verzeept niet
 • bescherming tegen aggressieve uitlaatgassen
 • gemakkelijke verwerking

Materiaalbasis

Kunststofdispersie volgens DIN 55945

Verpakking

750 ml en 5 liter

Kleur

Voor dispersiemuurverf en sierpleister:
Magenta, rood, oranje, geel, blauw en violet.

Voor dispersie- en siliconenharsmuurverf en sierpleister:
Groengeel, zwart, roodbruin, oker, omber, donkerbruin, wit, oxydegroen en cobaltblauw.

Alle kleuren zijn met elkaar te mengen.

Kleurbestendigheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasse: B
Groep:

AnorganischGroepOrganischGroep
Groengeel1Magenta3
Zwart1Rood3
Roodbruin1Oranje3
Oker1Geel3
Omber1Groen2
Donkerbruin1Blauw2
Wit1Violet3
Oxydegroen1
Cobaltblauw1

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,2–1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10 % water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix Thix.

Oude minerale pleisterlagen
Reparaties moeten voldoende afgebonden en droog zijn. Op grofporeuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Sterk poederende en zandende pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Minerale lichtgewicht pleisterlagen met Sylitol of AmphiSilan afwerken.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-HaftGrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen impregneren met Dupa Fix Grund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Baksteen
Enkel geschikt als afwerking van vorstbestendige bakstenen zonder vreemde bestanddelen. Het metselwerk mag geen gescheurde voegen bevatten, droog en vrij zijn van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Komen bij de tussenlaag bruinverkleuringen aan de oppervlakte, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.
Goed hechtende dispersie- en siliconenharsverflagen
Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:
Goed hechtend, niet zuigend en droog:
Zie "Opbouw van het verfsysteem"
Matig zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal

Baksteen
Enkel geschikt als afwerking van vorstbestendige bakstenen zonder vreemde bestanddelen. Het metselwerk mag geen gescheurde voegen bevatten, droog en vrij zijn van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Komen bij de tussenlaag bruinverkleuringen aan de oppervlakte, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol. 
Sterk zuigend:
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
Poederend en krijtend:
Impregneren met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende dispersie-sierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal, verdund met maximaal 5 % water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Oppervlakken vervuild door uitlaatgassen of roet
Met de watervrije gevelverf Duparol afwerken.

Gescheurde pleisterlagen en beton
Afwerken met Cap-elast.

Onbehandelde kalkzandsteen
Afwerken met Sylitol- of AmphiSilan-producten.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen door droog afborstelen verwijderen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Reparaties: Kleine reparaties met Caparol Fassaden-Feinspachtel uitvoeren. Grote reparaties tot 20 mm bij voorkeur met Histolith Renovierspachtel repareren. Reparatievlakken voorstrijken. 


BINNEN

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters
PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix Thix. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met de kwast en roller.

Opbouw van het systeem

Grond- of tussenlaag
AmphiColor meng- en standaardkleuren, met max. 10 % water verdund.

Afwerklaag
AmphiColor meng- en standaardkleuren, met max. 5 % water verdund.

Attentie
De kleuren groengeel, oranje, geel, magenta en rood bevatten organische pigmenten die van oorsprong een gering dekking hebben. Daarom is bij het schilderen met deze kleuren in ongemengde vorm een voorstrijklaag nodig met 5-10 % witte dispersie- of latexmuurverf, ofwel binnenmuurverf nodig. Een extra afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Door toevoeging van meer dan 10 % met AmphiColor kunnen de eigenschappen van het product veranderen.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.
Op ruwe ondergronden beduidend meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens de verwerking en droging:
Minimaal 5 °C voor materiaal, ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 4–6 uren handdroog en overschilderbaar, na 24 uur regenbestendig. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Bij het op kleur brengen van dispersie- of latexverven een proefvlak aanbrengen, omdat geconcentreerde kleuren donkerder kunnen opdrogen.
Bij het op kleur brengen van witte afwerkingen gelden de verwerkingsvoorschriften van de op kleur gebrachte producten.
De AmphiColor-kleur geel is bij vermengen met veel wit en buiten toegepast slechts beperkt lichtecht. Daarom geen heldere, gele pasteltinten buiten toepassen of anders met andere kleuren zoals oker vermengen. Acryllakken, silicaat- en siliconenharsverven niet met AmphiColor op kleur brengen. Gebruik hiervoor de kleurpasta's die afgestemd zijn op de eigenschappen en glansgraad van deze producten. 

Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking aanbrengen. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Niet verwerken bij regen, zeer hoge luchtvochtigheid (nevelà en in de directe zon. In dat geval de steigers met netten afdekken. Bij gebruik van oplosmiddelhoudende producten binnen goed ventileren en de Arbo-wetgeving in acht.


Bij donkere kleuren kan een mechanische belasting lichte strepen (schrijfeffect) veroorzaken. Dit is een producteigenschap eigen aan alle matte tot zijdematte gevelverven.
Bij dichte, koude ondergronden of bij trage droging door weersomstandigheden kunnen door vocht (regen, dauw, nevel) inhoudsstoffen aan het oppervlak geelachtig/transparante, licht glanzende en kleverige strepen geven. Deze inhoudsstoffen zijn in water oplosbaar en worden met enige regenbuien vanzelf weer verwijderd. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Als er toch onmiddellijk verder gewerkt moet worden, de strepen met water aanweken en na een korte inwerktijd volledig wegwassen. Een extra voorstrijklaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Bij verwerking onder geschikte weersomstandigheden treden deze strepen niet op.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Mengen met andere producten:

Met alle Caparol-dispersie- of -latex-verven, -plastic en kunstharssierpleisters.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)- on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010).
Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyarylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, additieven, busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Chassé Theater Breda

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.