caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/153628/049921_AmphiColor_750ml_und_5L_NL.png

AmphiColor meng- en standaardkleuren

Zijdematte verf voor het op kleur brengen van dispersie- of latexverven, pleisters en decoratieve toepassingen, binnen en buiten.

Toepassing

Dispersieverf in kleur met een hoge graad van verzadiging voor toepassing op gevels en binnenmuren. Eveneens geschikt om dispersie- of latexverven en kunstharssierpleister op kleur te brengen. Zeer geschikt voor briljante, kleurechte reclameteksten en in de schilderkunst.

Eigenschappen

 • oplosmiddelvrij
 • waterverdunbaar, milieuvriendelijk en reukarm
 • weerbestendig
 • natte slijtage klasse 2, is schrobvast
 • hoge bescherming tegen regen,
 • volgens DIN EN 1062: ≤ 0,1 [kg/(m2•h0,5)], W3
 • waterdampdoorlaatbaar volgens DIN EN 1062: ≥ 0,14 - < 1,4, V2
 • zeer lichtecht mogelijk, kleurvast en gemakkelijk in te mengen
 • bestand tegen in wateroplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen
 • alkaliresistent, verzeept niet
 • bescherming tegen aggressieve uitlaatgassen
 • gemakkelijke verwerking

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

750 ml en 5 liter

Kleur

Blauw, donker bruin, geel, groen, groengeel, magenta, oker, oranje, roodbruin, zwart, rood, omber, violet, zwart en wit.
Alle kleuren zijn met elkaar te mengen.

Kleurbestendigheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:

Klasse: B
Groep:

Blauw2Oranje3
Donkerbruin1Rood3
Geel3Roodbruin1
Groen2Zwart1
Groengeel1Omber1
Magenta3Violet3
Oker1Wit1
AmphiColor
Bild 5 (029546_TI_500_Farbfeld_blau.jpg)Bild 6 (029562_TI_500_Farbfeld_dunkelbraun.jpg)
blauwdonkerbruin
Bild 8 (029564_TI_500_Farbfeld_gruen.jpg)Bild 9 (029565_TI_500_Farbfeld_gruengelb.jpg)
groengroengeel
Bild 11 (029567_TI_500_Farbfeld_ocker.jpg)Bild 14 (029570_TI_500_Farbfeld_rotbraun.jpg)
okerroodbruin
Bild 15 (029571_TI_500_Farbfeld_schwarz.jpg)Bild 16 (029572_TI_500_Farbfeld_umbra.jpg)
zwartomber
Bild 10 (029566_TI_500_Farbfeld_magenta.jpg)Bild 12 (029568_TI_500_Farbfeld_orange.jpg)
magentaoranje
Bild 13 (029569_TI_500_Farbfeld_rot.jpg)
Bild 17 (029573_TI_500_Farbfeld_violett.jpg)
roodviolet
Bild 7 (029563_TI_500_Farbfeld_gelb.jpg)Bild 18 (029574_TI_500_Farbfeld_weiss.jpg)
geelwit

Attentie:

Deze in drukinkt weergegeven kleuren kunnen enigszins afwijken van de originele kleuren.
Bij het vergelijken van kleuren dient ook rekening gehouden te worden met de aard, de zuigkracht en de structuur van de ondergrond. Omgevingskleuren en lichtval beïnvloeden in meer of mindere mate de toegepaste kleur.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,2–1,3 g/cm3

Wateropname

≤ 0,1 [kg/(m2•h0,5)], W3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buiten

Minerale pleisterlagen
(min. drukvastheid volgens DIN EN 998-1 1,5 N/mm2)
Nieuwe pleisters: 2 weken bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid later uitharden. Bij minder gunstige weersomstandigheden, bijv. wind en regen, moet langere uithardingstijd worden aangehouden. Door voorstrijken met CapaGrund Universal vermindert het risico op kalkuitbloeiingen bij alkalische pleisters, zodat na een wachttijd van 7 dagen overschilderd kan worden.
Oude pleisters: reparaties moeten goed uitgehard en droog zijn. Op grof poreuze, zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Minerale lichtgewicht met Sylitol- of AmphiSilan-producten schilderen.

Beton: Betonnen oppervlakken met vuilaanslag of een poederende laag mechanisch reinigen of hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grof poreuze, licht zanderige of zuigende ondertronden een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op poederende vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Cementgebonden houtvezelplaten: Vanwege de hoge alkaliteit van cementgebonden houtvezelplaten moet om kalkuitbloeiing te voorkomen een voorstrijklaag aangebracht worden met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Baksteen: Uitsluitend geschikt als afwerking van vorstbestendige bakstenen zonder vreemde bestanddelen. Het metselwerk mag geen gescheurde voegen bevatten, droog en vrij zijn van zouten. Voorstrijken met Dupa-grund. Komen bij de tussenlaag bruinverkleuringen aan de oppervlakte, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.

Draagkrachtige lak- of dispersieverflagen: Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, verkrijtende verflagen reinigen dor hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Na reinigen door afwassen, borstelen of spuiten een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund.

Draagkrachtige kunstharssierpleisters: Oude sierpleisters volgens een geschikte methode reinigen. Bij reiniging met water voor verdere behandeling de oppervalkken goed laten drogen. Een grondlaag met CapaGrund Universal. Nieuwe pleisters zonder voorbehandeling afwerken.

Oude, draagkrachtige silikaatverven en -pleisters: Met Sylitol- of AmphiSilan-producten afwerken.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen: Geheel verwijderen door schuren, borstelen, schrapen, hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift of een andere geschikte methode. Bij natte reiniging het oppervlak goed laten drogen alvorens verder te werken. Voorstrijklaag met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige lak-, dispersieverf- of kunsharssierpleisterlagen: Geheel verwijderen volgens een geschikte methode zoals mechanisch reinigen of door afbijten en naspoelen met hogedruk heetwaterstralen, volgends plaatselijk voorschrift. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal. op poederende, zanderige, zuigende vlakken een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund.

Oppervlakken vervuild door uitlaatgassen of roet: Met de watervrijd gevelverf Duparol afwerken.

Gescheurde pleisterlagen en beton: Afwerken met Cap-elast.

Onbehandelde kalkzandsteen: Afwerken met Sylitol- of AmphiSilan-producten.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen: Zoutuitbloeiingen door droog afborstelen verwijderen. Voorstrijken met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Reparaties: Kleine reparaties met Caparol Fassaden-Feinspachtel uitvoeren. Grote reparaties tot 20 mm bij voorkeur met Histolith Renovierspachtel repareren. Reparatieclakken voorstrijken. 


Binnen


Minerale pleisterlagen

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
Impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met de kwast, roller en spuitapparatuur.

Airless:

spuithoek: 50°
nozzle: 0,019–0,025"
druk: 150–180 bar

Verdunnen

Materiaal is klaar voor gebruik.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- of tussenlaag
AmphiColor meng- en standaardkleuren, met max. 10 % water verdund.

Afwerklaag
AmphiColor meng- en standaardkleuren, met max. 5 % water verdund.

Attentie
De kleuren groengeel, oranje, geel, magenta en rood bevatten organische pigmenten die van oorsprong een gering dekking hebben. Daarom is bij het schilderen met deze kleuren in ongemengde vorm een voorstrijklaag nodig met 5-10% witte dispersie- of latexmuurverf, ofwel binnenmuurverf nodig.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.
Op ruwe ondergronden beduidend meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens de verwerking en droging:
+5 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 4–6 uren handdroog en overschilderbaar, na 24 uur regenbestendig. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Bij het op kleur brengen van dispersie- of latexverven een proefvlak aanbrengen, omdat geconcentreerde kleuren donkerder kunnen opdrogen.
Bij het op kleur brengen van witte afwerkingen gelden de verwerkingsvoorschriften van de op kleur gebrachte producten.
De AmphiColor-kleur geel is bij vermengen met veel wit en buiten toegepast slechts beperkt lichtecht. Daarom geen heldere, gele pasteltinten buiten toepassen of anders met andere kleuren zoals oker vermengen. Acryllakken, silicaat- en siliconenharsverven niet met AmphiColor op kleur brengen. Gebruik hiervoor de kleurpasta's die afgestemd zijn op de eigenschappen en glansgraad van deze producten. 

Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking aanbrengen. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Niet verwerken bij regen, zeer hoge luchtvochtigheid (nevelà en in de directe zon. In dat geval de steigers met netten afdekken. Bij gebruik van Caparol-Tiefgrund TB binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige ruimten het geurarme en aromatenvrije AmphiSilan-Putz­festiger gebruiken.

Bij donkere kleuren kan een mechanische belasting lichte strepen (schrijfeffect) veroorzaken. Dit is een producteigenschap eigen aan alle matte tot zijdematte gevelverven.

Bij dichte, koude ondergronden of bij trage droging door weersomstandigheden kunnen door vocht (regen, dauw, nevel) inhoudsstoffen aan het oppervlak geelachtig/transparante, licht glanzende en kleverige strepen geven. Deze inhoudsstoffen zijn in water oplosbaar en worden met enige regenbuien vanzelf weer verwijderd. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Als er toch onmiddellijk verder gewerkt moet worden, de strepen met water aanweken en na een korte inwerktijd volledig wegwassen. Een extra voorstrijklaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Bij verwerking onder geschikte weersomstandigheden treden deze strepen niet op.

Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Mengen met andere producten:
Met alle Caparol-dispersie- of -latex-verven, -plastic en kunstharssierpleisters.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l
VOS.

Inhoudstoffen

Polyarylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, additieven, busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Chassé Theater Breda

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden