caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/212695/061410_EXC_AmphiSilan_NQG_B1_WA_10_LT_NL.png

AmphiSilan

Kapilairhydrofobe en mineraalmatte muurverf op basis van siliconenhars voor toepassing buiten.
AmphiSilan is water- en vuilafstotend.

Toepassing

Het Caparol Clean Concept in AmphiSilan zorgt ervoor dat regenwater of dauw in zeer kleine druppeltjes verdeeld wordt over het oppervlak. Dit resulteert in zeer snelle droging van het oppervlak, waardoor aangroei en verontreiniging er geen vat op krijgen. Gevels blijven daardoor langer schoon.

Door de speciaal ontwikkelde siliconenhars-bindmiddelcombinatie ontstaat een regendichte, waterdampdoorlatende verflaag op pleisterlagen en minerale oppervlakken. Ook geschikt als renovatielaag op goed hechtende silicaat- en matte dispersieverflagen, dispersiesierpleisters en gevelisolatiesystemen.

In AmphiSilan verenigen zich de voordelen van dispersieverven en silicaatverven. Deze eigenschappen maken AmphiSilan ook geschikt voor toepassing op monumentale objecten en op kalkhoudende pleisterlagen.

Eigenschappen

 • na regen is de verflaag snel droog
 • kleurvast
 • vuilafstotend door toepassing van Nano-kwartstechnologie
 • spanningsarm
 • CO2 doorlatend

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenhars-emulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  2½, 5 en 10 liter

Kleur

 • Wit
 • Op kleur te maken met ColorExpress
 • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk
 • De kleur voor verwerking controleren
 • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
 • AmphiSilan is met max. 20 % AmphiColor-Volltonfarbe zelf op kleur te maken
 • Bij het zelf op kleur maken materiaal onderling mengen op kleurverschil te voorkomen
 • AmphiSilan Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
 • Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn
 • Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
     Klasse: A
     Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(µd-Waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-Waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Aanvullende producten

OptiSilan TiefGrund
Dupa-Putzfestiger
CapaGrund Universal
Minera Universal
AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen (minimale drukvastheid 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1)
Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van dispersie-,  siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister. Pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude dispersiepleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden.
 
Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zandende vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Tiefgrund. Bij sterk zandende, poederende, krijtende, kritische vlakken een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Nieuwe silicaatpleister
Met producten uit het Caparol Sylitol® programma behandelen.
 
Oude silicaatverf en -sierpleister
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.
 
Oude, goed hechtende dispersie- en siliconenhars-sierpleisters
Oude pleisterlagen reinigen, en goed laten drogen. Kunstharssierpleisterlagen na het reinigen voorstrijken met OptiSilan Primer of impregneren met Dupa-Putzfestiger. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.

Goed hechtende dispersie- en siliconenharsverflagen
Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk stoomstralen. Na voldoende drogen de ondergrond testen:
Gering zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Matig tot sterk zuigend:
Voorstrijken met OptiSilan Tiefgrund, onverdund.
Poederend en krijtend:
Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Niet goed hechtende verf- of (sier)pleisterlagen
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Primer. Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger. Een tussenlaag aanbrengen met Caparol PutzGrund 610.Bakstenen metselwerk
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Primer of impregneren met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met AmphiSilan bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Tiefgrund en een tussenlaag met Minera Universal.

Oppervlakken met schimmel of mos-/algenaangroei
Schilderen met ThermoSan.
 
Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

AmphiSilan aanbrengen met kwast of roller.
Om te spuiten adviseren wij gebruik te maken het nevelvrije Nespri-TEC-systeem in combinatie met AmphiSilan Nespri.

Opbouw van het systeem

Grondlaag:
Raadpleeg "Voorbereiding van de ondergrond"

Grond- en/of tussenlaag:
Een grond- en/of tussen aanbrengen met AmphiSilan, verdund met maximaal 5 % water. 

Afwerklaag:
Een afwerklaag aanbrengen met AmphiSilan, verdund met maximaal 5 % water.

Verbruik

Ca. 150–200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruw en zuigende ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en  max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog, na 12 uur over te schilderen. Volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water. Raadpleeg de wettelijke voorschriften.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. AmphiSilan is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en
algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.Indien koperbesmetting en/of koperen leidingen (bliksemgeleiding) geschilderd wordt met AmphiSilan zal de verflaag vanwege bepaalde inhoudsstoffen bruin verkleuren. In voorkomende gevallen het koper voorbehandelen met een isolerende verf. Als alternatief kan Muresko SilaCryl worden toegepast.

Reparaties kunnen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zichtbaar blijven na schilderen met AmphiSilan.

Certificaat

Informatie is op aanvraag te verkrijgen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Voor allergiepatiënten: Menging uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, een menging van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010).
Dit product bevat max. < 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, hybride-bindemiddel (organo-silicaat/acrylaat), siliconenhars, polysiloxaan, titaanwit, silicaat, minerale pigmenten/vulstoffen, water, glycolether, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

264 appartementen Vrangendael, Sittard

Hotel ARA Zwijndrecht

Woningen De Wold Lelystad

Teaching Hotel Chateau Bethlehem…

GGZ Bochholtstraat Amsterdam

Hotel Beaumont Maastricht

Villa Oost Buurtseweg De Lier

&amp;#039;t Hunzehuys

Grand Café De Weinstube

Kantoorpand Parklaan 9

Woningen Hanevoet

Berlage Lyceum

Vakcentrum Afbouw en Onderhoud

Woningen Fumahout