caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/18067/020102_SAP-735855_750_ML_AmphiSilan-Voll-_und_Abtoenfarbe.png

AmphiSilan meng- en standaardkleuren

Meng- en standaardkleuren op basis van siliconenhars voor toepassing buiten.

Toepassing

Siliconenharsverf  in kleur voor toepassing op gevels. Eveneens geschikt om AmphiSilan en ThermoSan op kleur te brengen. Zeer geschikt voor kleurechte reclameteksten en in de schilderkunst.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk
  • lichtecht

Materiaalbasis

Siliconenhars-emulsie en speciale kunstharsdispersie.

Verpakking

750 ml en 5 liter

Kleur

Geel, groen, cobaltblauw, oker, oxydbruin, oxydoranje, oxydrood, zwart, ultra-marijn en omber.
Alle kleuren zijn met elkaar te mengen.

Kleurbestendigheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/m³

Aanvullende producten

  • OptiSilan TiefGrund
  • Dupa-Putzfestiger
  • OptiSilan Primer

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) bepekrt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (min. drukvastheid volgens DIN EN 998-1 1,5 N/mm2) of silicaatpleister
Nieuwe pleisters: 2 weken bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid later uitharden. Bij minder gunstige weersomstandigheden, bijv. wind en regen, moet langere uithardingstijd worden aangehouden. Door voorstrijken met CapaGrund Universal vermindert het risico op kalkuitbloeiingen bij alkalische pleisters, zodat na een wachttijd van 7 dagen overschilderd kan worden.

Oude pleisters:
reparaties moeten goed uitgehard en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zanderige pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Op sterk zanderige en poederende pleisters een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. 


Oude silicaatverflagen:
Veelal zijn deze na een wachttijd van 2 weken bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid over te schilderen. Reparaties moeten goed afgebonden en voldoende droog zijn. 
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Oude, goed hechtende dispersie- en siliconenhars-sierpleisters: 
Oude pleisterlagen reinigen, en goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met en met OptiSilan Primer of een impregneerlaag met Dupa-Putzfestiger.

Nieuwe dispersie- en siliconenhars-sierpleisters: 
Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden. Bij minerale sierpleisters een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Primer.

Goed hechtende dispersieverflagen:
Enigszins glanzende oppervlakken schuren. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met OptiSilan Primer.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of dispersiesierpleisterlagen:

Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met
OptiSilan Primer. Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger. Een tussenlaag aanbrengen met Minera Universal.

Bakstenen metselwerk:

Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Primer of een imregneerlaag met Dupa-Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met AmphiSilan of Minera Universal bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk:

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund en een tussenlaag met Minera Universal.

Oppervlakken met schimmel of mos-/algenaangroei:

Schilderen met ThermoSan.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties

Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.

Verdunnen

Met water.

Opbouw van het systeem

Grondlaag:
Max. 10 % met water verdund

Afwerklaag: 
Max. 5 % met water verdund

Verbruik

Ca. 150–200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruw en zuigende ondergrond naar
verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog, na 12 uur over te schilderen.
Volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Bij het op kleurmaken van een witproduct gelden de verwerkingsvoorschriften van het witproduct. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet toepassen op horizontale oppervlakken.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect”

ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven. Afhankelijk van de gekozen kleur kan de dekking minder zijn. In voorkomende gevallen aan de grondlaag ca. 5 tot 10 % Amphisilan toevoegen. Meerdere deklagen kunnen noodzakelijk zijn.

Mengen met andere verfproducten

AmphiSilan-producten mogen niet worden gemengd met andere verfproducten, vooral niet met
kleurpasta’s op dispersie- of silicaatbasis.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l
VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.