caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234098/064230_EXC_PermaSilan_B1_WA_10_L.png

PermaSilan

Elastische muurverf op basis van silconenhars voor gescheurd pleisterwerk.
 • Door het speciale siliconenhars-bindmiddel van de PermaSilan NQG® ontstaat een regenwerende verflaag die toch zeer goed waterdampdoorlatend is. Na regen of dauwvocht droogt de verflaag weer snel op.

  Toepassing

  Scheuroverbruggende buitenmuurverf met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voor gescheurd pleisterwerk, buiten.

  In combinatie met FibroSil ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de scheuren door de gehele pleisterlaag lopen.

  Toe te passen op mineraal pleisterwerk, beton, goed hechtende plasto-elastische en dispersieverflagen en op (na)geïsoleerde gevels.

  Eigenschappen

  • scheuroverbruggend
  • koud-elastisch, vooral bij gescheurd pleisterwerk
  • vuilafstotend, gevels blijven langer schoon
  • vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organisme
  • kleurvast
  • met water te verdunnen

  Materiaalbasis

  Een combinatie van siliconenhars-emulsie en een hybridebindmiddel op organische- en anorganische basis.

  Verpakking

  • 10 liter

  Kleur

  Wit.

  Volgens het ColorExpress op kleur te brengen.
  Bij afname vanaf 100 liter in 1 kleur is levering af fabriek mogelijk. Informeer vooraf naar de levertijden.

  Vooraf de kleur controleren. 

  Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken.
  PermaSilan NQG® is eigenhandig op kleur te brengen met max 20 % AmphiColor mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in 1x keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.
  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn. Reparaties in gevelvlakken kunnen zichtbaar blijven.

  Kleurvast conform BFS nr. 26:
  Klasse: A
  Groep: 1

  Glansgraad

  Mat, klasse G3

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij in de goed gesloten verpakking bewaren.

  Technische eigenschappen

  volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm, klasse S1 (fijn)

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3.

  Drogelaagdikte

  100–200 µm, klasse E3

  Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

  ≥ 0,14 - < 1,4 m, klasse V2  (gemiddeld)
  Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

  Wateropname

  w-Waarde ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)], klasse W3 (laag)

  Scheurklasse

  Scheuroverbrugging verfsysteem:

  2 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A2 (> 250 µm)
  3 x 200 ml PermaSilan, Klasse: A3 (> 500 µm)
  1 x 700 ml FibroSil en 2 x 200 ml PermaSilan,
  Klasse: A3 (> 500 µm)

  Aanvullende producten

  CapaGrund Universal
  FibroSil
  Cap-elast-systeem

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  ++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Nieuwe en oude gevelisolatiesystemen afgewerkt met kunsthars-, siliconenhars-, kalk-cementpleisterwerk / drukvastheid conform DIN EN 998-1, klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2):
  Oud plesiterwwerk met geschikte methode reinigen. Bij reinigen door waterstralen met maximaal 60 bar druk en een watertemperatuur niet hoger dan 60 °C.
  Na het reingen het oppervlak goed laten drogen. De gevel schilderen met PermaSilan NQG® nadat de juiste ondergronvoorbehandeling heeft plaatsgevonden.

  Pleisterlagen volgens DIN EN 998-1, klasse CS II 1,5 N/mm2:
  Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten bij 20 °C en 65 % RLV. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op alkalische en/of kalkhoudende ondergronden na 7 dagen drogen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal om het risico op kalkuitbloeiïngen te verminderen. 

  Oud pleisterwerk
  Reparaties moeten afgebonden en voldoende droog zijn. Impregneren met Dupa Fix Grund, ook bij gevelisolatie.

  Nieuwe silikaatsierpleister
  Schilderen met een Sylitol® product.

  Oude silicaatverf en -sierpleister
  Goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen grondig reinigen. Houdt rekening met plaatselijke voorschriften. Niet goed hechtende en verweerde lagen door afsteken, schuren af afkrabben verwijderen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

  Geschilderd cellenbeton
  Intacte oppervlakken reinigen. Verweerde verflagen na reinigen voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij niet-intacte oppervlakken de accountmanager van Caparol om advies vragen.

  Beton
  Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een voor- strijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

  Goed hechtende dispersieverflagen
  Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij andere reinigingsmethoden impregneren met Dupa Fix grund.Goed hechtende, oude plasto-elastische dispersieverflagen zoals Cap-elast
  Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

  Goed hechtende dispersie- of siliconenharssierpleister en verflagen
  Vervuilde, poederende verflagen reinigen door middel van hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. Ondergrond voldoende laten drogen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

  Minerale verflagen met slechte samenhang
  Geheel verwijderen door steken, borstelen, schuren, hogedruk waterstralen of anderszins volgens wettelijk voorschrift. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

  Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en -sierpleisters
  Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen conform de plaatselijke voorschriften. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren  met Dupa Fix Grund.

  Oppervlakken met schimmel, mos of algen
  Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een toegelaten bestrijdingsmiddel volgens wettelijk voorschrift. Het oppervlak goed laten drogen.
  Op een zwak zuigende of gladde onder- grond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Sterk zuigende en poederende oppervlakken impregneren met Dupa FiX Grund.

  Oppervlakken met bouwtechnische scheuren
  Het Cap-elast-systeem toepassen. Zie Technisch Informatie.

  Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen
  Zoutuitbloeiïngen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiïngen kan geen garantie gegeven worden op de hechting van het verfsysteem of het wegblijven van de uitbloeiïngen.

  Beschadigingen
  Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

  Airless zuiger- of membraanpomp:
  Nozzle: 519, 521, 523 afhankelijk van de ondergrond
  Pistoolfilter: 50-60 MA
  Druk: 230 - 240 bar
  Materiaal met 5 % water verdunnen.

  Opbouw van het systeem

  Om de scheuroverbruggende eigenschappen van PermaSilan NQG® zeker te stellen altijd twee verflagen aanbrengen.

  Ondergronden met haarscheurtjes
  Raadpleeg het Technisch Informatieblad 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".
  Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met PermaSilan NQG®.

  Ondergrond met doorgaande scheuren
  Een grondlaag aanbrengen met FibroSil.
  Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met PermaSilan NQG®, onverdund.

  Verbruik

  Minimaal 200 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
  Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm.

  Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m2 en de laagdikte met 100 µm. Op ruwe ondergronden is het verbruik hoger.

  Verwerkingsomstandigheden

  Tijdens verwerking en droogfase minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Rekening houden met plaatselijke regelgeving.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet verwerken bij directe bestraling door de zon en extreme weersomstandigheden. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Steigers afdekken met zeilen.

  Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Op vlakken met weinig afschot moet een goede waterafvoer aanwezig zijn. Kalkrijke ondergronden kunnen niet met PermaSilan NQG® geschilderd worden. Aansluitingen bij ramen, deuren, waterslagen etc. moeten waterdicht met kit zijn afgedicht. Bouwtechnische- en bewegende scheuren kunnen niet worden overbrugd.
   
  Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

  Bij zeer dichte, koude oppervlakken of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen bij vochtbelasting (regen, mist, dauw) bepaalde hulpstoffen uit de verf aan het oppervlak een geel-transparant, licht glanzende en kleverige streepvorming geven. Deze afzetting van de hulpstoffen is in water oplosbaar en zal na enkele regenbuien vanzelf weer verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet de verflaag met deze streepvorming geschilderd worden, dan deze geheel verwijderen met water en een spons. Een extra grondlaag met CapaGrund Universal is dan noodzakelijk. Onder normale (droog)omstandigheden zal deze streepvorming niet voorkomen.

  Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Octhilinon (ISO), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd product uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

  Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), Octhilinon (ISO) (CAS-Nr. 26530-20-1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyacrylaathars, hybridebindmiddel (organo-silicaat / acrylaat), polysiloxaan, silicaat, titaanwit, minerale pigmenten en vulstoffen, water, additieven, bus- en filmconserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

  Gemeentehuis Schagen

  Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

  Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

  Museum De Fundatie

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.