caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/152169/049391_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L.png

DisboXAN 450 Fassadenhydrofobierung, waterverdunbaar

Waterverdunbaar, geconcentreerd en hydrofoberend impregneermiddel voor gevels buiten.

Toepassing

Hydrofoberend impregneermiddel op zuigende minerale muuroppervlakken van bakstenen metselwerk, kalkzandsteen, zandsteen, betonsteen en mineraal pleisterwerk buiten.

Hydrofoberende voorstrijklaag ter verhoging van de weerstand tegen vorst en strooizout onder verfsystemen. Het materiaal is niet filmvormend. Niet toepassen op murwe en verweerde oppervlakken.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • reukarm en milieusparend
  • verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
  • reduceert de wateropname
  • minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken en uitbloeiingen
  • niet filmvormend
  • waterdampdoorlatend
  • alkalivast en bestand tegen UV-stralen
  • in combinatie met DisboCRET 515 als OS 2 (OS B) volgens de richtlijnen van ZTV-ING getest
  • voldoet aan de eisen volgens EN 1504-2 en DIN V 18026: verfsystemen bescherming beton

Materiaalbasis

Micro-emulsie uit silanen en oligomere siloxanen.

Verpakking

1 en 5 liter.

Kleur

Transparent

Opslag

Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar. Niet in de zon en boven 30 °C bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die dehechting verminderen.

Geschikte ondergronden zijn metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, beton, betonsteen, cement- en kalkpleisters en zuigende minerale verflagen.
Op een lichtgekleurde ondergrond kan de kleur intenser worden.
Het oppervlak moet schoon, vorstbestendig en vrij zijn van ingesloten bestanddelen die verkleuren. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Op een voor de betreffende ondergrond geschikte manier voorbehandelen, opdat losse delen en scheidende substanties worden verwijderd.
Bij later aan te brengen verflagen erop letten dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft.

Materiaalbereiding

DisboXAN 450 en schoon water mengen in de verhouding 1 : 9. Niet meer materiaal mengen dan in 12 uur verwerkt kan worden.
Wordt het materiaal als hydrofoberende impregnering op beton toegepast, OS 2 (OS-B), dan de mengverhouding 1 : 4 aanhouden.

Verwerkingsmethode

Het vermengde materiaal aanbrengen met borstel of spuitapparatuur, bijvoorbeeld met een Keller-zuigerpomp of drukketelspuitapparaat. Te verspuiten met Airless-membraam met verminderde druk.
Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond tenminste tweemaal (bij beton of navolgende lagen driemaal) nat in nat aanbrengen.
Ramen en aangrenzende bouwdelenafdekken. Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen. Een dichte ondergrond zoals baksteen, uitgewassen grindbeton etc. ca. 2 uur na het impregneren met water (natte lap of spons) nawassen. 

Verbruik

Impregneer- en voorstrijklaag per laag ca. 20-40 ml/m2 concentraat (is ca. 200-400 ml gemengd materiaal), afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 10 °C na ca. 24 uur over te schilderen.
Bij 30 °C na ca. 6 uur over te schilderen.
De maximale wachttijd voor overschilderen is 5 dagen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Een EU-grenswaarde voor dit product is niet noodzakelijk. Dit product bevat max. < 320 g/l VOS.

CE-markering


ce-logo 
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
07
DIS-450-001323
EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
DisboCRET OS 2 (OS B) (450/515)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT 2
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidtw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade
EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 2 : beschermingssystemen voor beton" zijn de procedures vastgelegd voor oppervlaktebescherming. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.