caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/151472/049178_Disboxan_451_ImpraegnierCreme_10kg.png

DisboXAN 451 Hydrofobierungscreme

Hydrofobeercreme op basis van silaan. Bevat geen oplosmiddelen.

Toepassing

Voor het hydrofoberend impregneren van beton, metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, zandsteen en minerale verflagen en -pleisterwerk.
Als hydrofoberende voorstrijklaag ter verhoging van de weerstand tegen vorst en strooizout onder Caparol-verfsystemen. Het materiaal is niet filmvormend. Niet toepassen op murwe en verweerde oppervlakken.

Eigenschappen

  • uitstekende indringing in de ondergrond
  • oplosmiddelvrij, met water te verdunnen
  • reukarm en milieusparend
  • thixotroop, geen materiaalverlies
  • verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
  • reduceert de water- en chlorideopname
  • minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken en uitbloeiingen
  • waterdampdoorlatend
  • getest conform het OS 1 systeem (OS A) overeenkomstig de richtlijn ZTV-ING; in combinatie met DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich als OS 2 (OS B)
  • voldoet aan de eisen voor het beschermen van beton conform EN 1504-2

Materiaalbasis

Waterverdunbare, hydrofoberende emulsie uit silanen.

Verpakking

10 kg.

Kleur

Transparant

Opslag

Koel en droog opslaan.
Ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar. Niet opslaan in de zon en boven 30 °C. Bij lage temperatuur het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 0,9 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.


Geschikte ondergronden zijn metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, zandsteen, beton, betonsteen, cementen kalkpleisters en zuigende minerale verflagen.
Op een lichtgekleurde ondergrond kan de kleur intenser worden.
Het oppervlak moet schoon, vorstbestendig en vrij zijn van ingesloten bestanddelen die verkleuren. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Op een voor de betreffende ondergrond geschikte manier voorbehandelen, opdat losse delen en scheidende substanties worden verwijderd.
Bij later aan te brengen verflagen erop letten dat de ondergrond voldoende draagkracht heeft.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

De DisboXAN 451 met borstel of de airless-spuitapparatuur aanbrengen. Afhankelijk van de zuigkracht kunnen meerder lagen noodzakelijk zijn. Bij beton zonder navolgende lagen minimaal twee tot drie lagen aanbrengen.
DisboXAN 451 kan zonder materiaalverlies worden aangebracht, zelfs op verticale oppervlakken en plafonds. Wij adviseren om ramen en aangrenzende bouwdelen toch af te dekken. Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer teverwijderen.

Verbruik

Impregneer- en voorstrijklaag
Per laag ca. 150-300 gram/m2, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Bij matig zuigende oppervlakken niet meer dan 200 g/m2 per laag aanbrengen.
Voor een volgende laag moet de DisboXAN 451 oppervlakkig droog zijn.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur door regen te belasten, na ca. 24 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat een menging van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Een EU-grenswaarde voor dit product is niet noodzakelijk. Dit product bevat <10 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

07

1119

DIS-451-010014 

DIN EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
EN 1504-2: ZA.1a
DisboCRET OS 1 (OS A)
Indringend vermogenKlasse II: > 10 mm
Wateropname en bestand tegen chemicaliëntAbsorptiecoëfficiënt
<7,5 % in vergelijk met onbehandeld proefstuk <10 % in alkaliteitsoplossing
DroogsnelheidKlasse I: >30%
Massaverlies na vorst- / dooicycliMassaverlies na 20 cycli later dan bij een niet geïmpregneerd proefstuk
Gevaarlijke stoffenNPD
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09)

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
DisboCRET OS 2 (OS B) (451/515)
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT2
CO2-weerstandSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurwisseling≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade
EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 2 : beschermingssystemen voor beton" zijn de procedures vastgelegd voor oppervlaktebescherming. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden