caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/67976/030033_ThermoSan_NQG_WE1_10L.png

ThermoSan NQG

Muurverf op basis van siliconenhars met het Caparol Clean Concept voor geïsoleerde gevels.
De speciale siliconenhars-bindmiddelcombinatie zorgt ervoor dat regenwater of dauw in zeer kleine druppeltjes verdeeld wordt over het oppervlak. Dit resulteert in zeer snelle droging van het oppervlak, waardoor aangroei en verontreiniging er geen vat op krijgt. Gevels blijven daardoor langer schoon.

Toepassing

ThermoSan NQG is speciaal ontwikkeld om buitengevelisolatiesystemen die intact zijn te schilderen. 

Door de optimale bouwfysische eigenschappen, zoals slagregendicht en een hoge mate van waterdampdoorlaatbaarheid, is ThermoSan NQG geschikt voor draagkrachtige afwerkingen op buitengevelisolatie, zoals: dispersie-, siliconenhars- en kalkcement-sierpleisters.
De muurverf kan ook op gebruikelijke buitenmuren worden aangebracht.

Eigenschappen

  • vuilafstotend
  • verkleurd niet
  • vrijwel ongevoelig voor aangroei van micro-organisme
  • CO2 doorlatend
  • niet filmvormend, microporeus

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenhars-emulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

2½ en 10 liter

Kleur

Wit en kleur.

ThermoSan NQG is beperkt op kleur te maken met het ColorExpress-systeem. Kleur voor gebruik altijd controleren. ThermoSan NQG is met max. 20 % AmphiColor meng- en standaardkleuren zelf op kleur te maken. 

Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in 1 kleur is levering af fabriek mogelijk. Informeer vooraf naar de levertijden.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het
aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een
tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-waarde): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Mos- en algenaangroei verwijderen volgens plaatselijke eisen en behandelen met een toegelaten mos- en algendodendpreparaat.
Uitsluitend intacte gevelisolatiesystemen mogen geschilderd worden. Niet intacte systemen herstellen. Vraag eventueel advies aan bij de accountmanager van DAW Nederland.
Op gevelisolatiesystemen mogen geen oplosmiddelhoudende producten worden toegepast met uitzondering van Dupa Fix Grund.
De reflectiewaarde van de ThermoSan NQG moet > 20 zijn. Bij een reflectiewaarde < 20 de Caparolmuurverf CoolProtect met een TSR-waarde van ≥ 25 % toepassen.

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn afgewerkt met dispersie-, siliconenhars-, kalk-
(PIc), kalkcementsierpleister (PII)minimale drukvastheid 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1) 
Pleister volgens een geschikte methode reinigen.
Bij reinigen met stoomstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. 

Minerale pleisterlagen (PIc, PII en PIII), minimale drukvastheid 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1 
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen. 

Oud pleisterwerk
Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Normaal zuigende pleisters direct behandelen met ThermoSan NQG verdund met max. 5 % water. Bij poederende, krijtende, kritische vlakken een impregeneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Oude silicaatverflagen
Goed hechtende lagen mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen corform de plaatselijke voorschriften reinigen. Niet goed hechtende, verweerde verflagen geheel verwijderen door middel van schuren, borstelen, schrappen of hogedruk waterstralen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Verweerde, poederende, sterk zuigende platen impregneren met Dupa Fix Grund. Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijde en op de zaagsneden, worden behandeld.
Aan het oppervlak verdichte, matig zuigende platen voorstrijken met OptiSilan Primer.
Nieuwe, sterk alkalische vezelcementplaten moeten, om kalkuitbloeiingen te voorkomen voorgestreken worden met Disbon 481 2K-EP- Universalprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG verdund met 5 % water.

Vezelcementplaten met silicaatoppervlak bijvoorbeeld Glasal
Voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer en een tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG verdund met 5 % water.

Oude siliconen- of dispersie-sierpleister 
Goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.

Goed hechtende dispersie-, dispersie-silicaat of siliconenhars-verflagen
Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen volgens plaatselijke voorschriften. Ondergrond goed laten drogen.Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

Niet zuigend, goed hechtend, droog en draagkrachtig: zie opbouw verfsysteem

Matig zuigend:  voorstrijken met CapaGrund Universal verdund tot  max. 3 % met water.

Sterk zuigend: Voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of impregneren met Dupa Fix Grund.

Oude verflagen op gevelisolatie, sterk zuigend, goed hechtend, met haarscheurtjes: 
Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Krijtend en poederend (ook na reinigen): impregneren met Dupa Fix Grund.

Glanzende en waterafstotende verflagen:
Ondergrond mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal.
Is na mechanisch opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan voorstrijken met Dupa-HaftGrund.

Niet goed hechtende dispersieverf- of dispersiesierpleisterlagen
Geheel verwijderen volgens een geschikte methode.
Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund. Vervolgens een ven voorstrijklaag aanbrengen met Caparol PutzGrund 610.

Bakstenen metselwerk
Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen.
Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag een bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen, zoals zand en leem, kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen.
Een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan Tiefgrund.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden- feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Raadpleeg de technische informatiebladen van de genoemde producten.

Verwerkingsmethode

ThermoSan NQG aanbrengen met met kwast of roller.

Bij verspuiten met airless-spuitapparatuur adviseren wij de ThermoSan NQG Nespri te gebruiken en deze te verspuiten met de speciale Nespri-spuitpomp.

Opbouw van het systeem

Voorstrijklaag
De voorbehandeling uitvoeren als omschreven bij "Voorbereiding van de ondergrond".

Grond- resp. tussenlaag:

Een grond- respectievelijk tussenlaag aanbrengen met ThermoSan NQG , verdund met maximaal 5 % water of OptiSilan TiefGrund. 

Afwerklaag:

Een dekkende afwerklaag aanbrengen met ThermoSan NQG, verdund met maximaal 5 % water of OptiSilan TiefGrund.

Verbruik

Ca. 150-200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m2 en de laagdikte met ca. 100 µm. 
Op een ruwe ondergrond is het verbruik naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog en na 12 uur over te schilderen. Uitgehard en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd Dupa Fix Grund. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.

Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten Dupa-Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nachtvorst.

Certificaat

Zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Isoproturon (ISO) (CAS-Nr. 34123-59-6), 2-Octyl-2H-isothiazol-3- on (CAS-Nr. 26530-20-1), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), Carbendazim (ISO) (CAS-Nr. 10605-21-7).

Bevat: 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, hybride-bindemiddel (organo-silicaat/acrylaat), siliconenhars, polysiloxanen, titaanwit, minerale pigmenten/vulstoffen, silicaat, water, glycolether, additieven, filmbeschermers en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Stellingmolen, Bergschenhoek

Kantoorpand Protonstraat, Groningen

Kantoorpand Robertweg, Coevorden

Woning Steenbeekvaren, Bergschenhoek

133 woningen, Roermond

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Woonzorgcomplex Zuyder Waert,…

Woonzorgcentrum De Flesseman, Amsterdam

Groen van Prinsterenlaan, Huizen

Regenboogbuurt, Almere

Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

Woningen Schapendijkje, Leeuwarden

Woningen Fumahout, Zoetermeer

Woningen Sionsstraat, Voorburg

Woningen Serre te Rijswijk

Recreatiepark Bad Bentheim, Duitsland

Restaurant De Italiaan Doetinchem

De Westside Tower in Frankfurt: in elk…

Woningen Venserpolder Amsterdam

Kopgevels flats Achterstekamp en De…

Chassé Theater Breda

Schacht Nulland

Park Vossendijk, Hoogvliet Rotterdam

Gelderse Bloem e.o. Arnhem

Complex 042 Gildeplein e.o. Hoorn

Nieuwbouw 30 appartementen Proosdijveld…

&amp;#039;s Heeren Loo: Villa Ribes

&amp;#039;s Heeren Loo: Villa Hanna

Wooncomplex De Trommel, Roermond

De rode huizen van Heidelberg

Zaanland Lyceum

Product recommendation:

ThermoSan Nespri