caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/174919/052927_Histolith_Volltonfarben_NL.png

Histolith meng- en standaardkleuren

Meng- en standaardkleuren op basis van silicaat.

Toepassing

Muurverf voor het schilderen van oppervlakken in briljante kleuren. Zeer geschikt voor kleurechte reclameteksten, in de schilderkunst en het op kleurmaken van Histolith-/Sylitol-dispersie-silicaatverven en -pleisters. Door toevoeging van lithiumwaterglas wordt potas-uitbloeiïng gereduceerd.

Eigenschappen

  • lichtecht
  • weerbestendig
  • hoge kleurverzadiging
  • zeer hoog waterdampdoorlatend µd-waarde <0,01 m
  • hoog CO2-doorlatend
  • geeft een mineraal oppervlak
  • niet thermoplastisch
  • bevat geen weekmakers en oplosmiddelen
  • voldoet aan de eisen van VOB DIN 18363 betreffende dispersie-slicaatverven

Materiaalbasis

Minerale bindmiddelcombinatie van hoogwaardig alkaliwasterglas, kieselsol en lichtechte minerale pigmenten, org. aandeel < 5 %.

Verpakking

5 liter

Kleur

Te leveren in de standaardkleuren Gelb, Ocker, Oxidrot, Oxidorange, Oxidbraun, Umbra, Grün, Ultramarinblau, Kobaltblau, Schwarz.


Kleurvast conform BFS nr. 26:

Klasse: B
Groep: 1

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Nieuwe minerale pleisterlagen

Nieuwe pleisterlagen zullen, afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur, 2-4 weken moeten uitharden en drogen. Zonodig een langere droogtijd aanhouden. Eventuele sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Oude minerale verf- en pleisterlagen
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen. Niet goed hechtende, verweerde minerale verflagen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Het totale oppervlak goed naspoelen met water. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111 en water in de verhouding 2:1 tot 1:1.

Oude, matte, goed hechtende dispersieverflagen

Vuil en lichte verkrijting door hogedruk waterstralen grondig verwijderen, volgens plaatselijk
voorschrift. Slechthechtende verflagen verwijderen.

Plaatselijke reparaties

De reparatiemortel moet qua samenstelling en structuur overeenkomende met de bestaande ondergrond. De reparatie moet goed zijn afgebonden en uitgehard. Reparaties met Histolith® Fluat behandelen en naspoelen met water.

Metselwerk
Uitsluitend metselwerk met zuigende stenen zijn geschikt. Hardbrandstenen en klinkers zijn ongeschikt om te schilderen. Een proefvlak om de hechting te testen is noodzakelijk. Ondergrond goed reinigen en slecht voegwerk vooraf herstellen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111 en water in de verhouding 2:1 tot 1:1.

Natuursteen
Uitsluitend zuigend natuursteen is geschikt om geschilderd te worden. Een proefvlak om de hechting te testen is noodzakelijk. Ondergrond goed reinigen en slechte lagen verwijderen. Zandend natuursteen vooraf met Histolith® Steinfestiger verstevigen.

Let op:
Bij natuursteen met in wateroplosbare inhoudsstoffen kunnen na het schilderen uitbloeiïngen of vlekken zichtbaar zijn.

Oppervlakken met schimmel- of algenaangroei
Vraag advies bij DAW Coatings Nederland aan.


BINNEN


Nieuwe minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken laten uitharden en drogen. Eventuele sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen.

Gips- en spuitpleisters
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Op harde, gipshoudende pleisters en reparaties een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Nadat de voorstrijklaag volledig droog is een tussenlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten

Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.

Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Beton
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Metselwerk

Uitsluitend metselwerk met zuigende stenen zijn geschikt. Ondergrond goed reinigen en slecht voegwerk vooraf herstellen. Metselwerk met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.Oude, matte, goed hechtende dispersieverflagen
Ondergrond grondig reinigen. Slechthechtende verflagen verwijderen.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix en een tussenlaag met CapaSil Primer.

Ongeschilderd rauhfaser- en reliëfbehang

Zonder voorbehandeling schilderen. Bij papierbehang is het uitvoeren van een proef aan te bevelen.

Capaver Glasvezelweefsel
Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en papierresten wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix en een tussenlaag met CapaSil Primer.

Oppervlakken met schimmel
Schimmel verwijderen en de ondergrond reinigen met een toegelaten middel, volgens voorschrift van de fabrikant. De ondergrond voldoende laten drogen.

Verwerkingsmethode

Bij monumentale objecten materiaal aanbrengen met een kwast, anders rollen of spuiten.

Airles-spuitapparatuur:
Spuithoek: 50°
Nozzle 0,026–0,031
Spuitdruk: 150–180 bar
Materiaal vooraf goed doorroeren en zeven.

Opbouw van het verfsysteem

Zwak en gelijkmatig zuigende minerale ondergronden: 
Een grond- en afwerklaag aanbrengen met Histolith® meng- en standaardkleuren, verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Sterk en ongelijkmatig zuigende of zanderige minerale ondergronden:
Een grondlaag aanbrengen met Sylitol-Konzentrat 111 en water in de verhouding 2:1 tot 1:1.
Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Histolith® Volltonfarbe SI, verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Intensieve kleuren kunnen slecht dekken. Meerdere deklagen kunnen noodzakelijk zijn.

Verbruik

Op een gladde ondergrond ca. 150-200 ml/m2 per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen en na 24 uur regenvast. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking
nat-in-nat doorwerken. Niet toepassen op oppervlakken met laklagen of zoutuitbloeiingen, kunststof en hout. Niet geschikt op horizontale oppervlakken of oppervlakken waarop water blijft staan.

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke
wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst.

Afdekken
De omgeving van het te behandelen oppervlak afdekken: in het bijzonder glas, keramiek, klinkers,
natuursteen, metaal en gelakte oppervlakken. Verfspatten direct met schoon water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Kat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.