caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/174907/052923_AmphiSilan_Compact_NL.png

AmphiSilan Compact

Vullende tussen- en afwerklaag op basis van siliconenhars.

Toepassing

Een met water te verdunnen, vullende tussen- en afwerklaag op basis van siliconenhars. Voor egaliserende verflagen, het optisch egaliseren van onregelmatige minerale pleisterlagen of het bijwerken van reparatieplekken voordat deze worden geschilderd met AmphiSilan.
Zet droogtescheurtjes in pleisterwerk dicht.

Eigenschappen

 • egaliseert oneffenheden
 • spanningsarm
 • CO2-doorlatend
 • waterafstotend
 • waterdampdoorlatend
 • bestand tegen weersinvloeden
 • microporeus

Materiaalbasis

Combinatie van siliconhars-emulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

 • 10 liter

Kleur

 • Wit
 • Op kleur te maken met ColorExpress
 • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk
 • De kleur voor verwerking controleren
 • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
 • AmphiSilan Compact is met max. 20 % AmphiColor-Volltonfarbe zelf op kleur te maken
 • Bij het zelf op kleur maken materiaal onderling mengen op kleurverschil te voorkomen
 • AmphiSilan Compact wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
 • Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn
 • Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
     Klasse: B
     Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 300 µm, S2

Soortelijke massa

ca. 1,7 g/cm³

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(µd-waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbruggend - opbouw verfsysteem:
2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, Klasse: A1 (> 100 μ)
Door toepassing van kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Aanvullende producten

AmphiSilan-Tiefgrund
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Primer
AmphiSilan-Volltonfarben

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-, siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister (drukvastheid minimaal 1 N/mm2 volgens DIN EN 998-1)
Pleister volgens een geschikte methode reinigen.
Bij reinigen met stoomstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat een AmphiSilan-product wordt aangebracht de ondergrond voorbehandelen als hieronder omschreven.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterwerk:
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.
Oud pleisterwerk:
Op grofporeuze, zuigende en licht zanderig pleisterwerk een voorstrijklaag
aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund LF. Bij poederend, krijtend en kritisch pleisterwerk een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger. Reparaties moet afgebonden en droog zijn.

Nieuwe silicaat-sierpleisters:
Schilderen met Caparol Sylitol-producten.

Oude silicaatverven:
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Oude, goed hechtende kunsthars- en siliconenhars-sierpleisters:
Oude pleisterlagen reinigen, en goed laten drogen. Kunstharssierpleisterlagen na het reinigen voorstrijken met AmphiSilan Primer of AmphiSilan-Putzfestiger. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.

Goed hechtende dispersie- en siliconenharsverflagen
Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk stoomstralen. Na voldoende drogen de ondergrond
testen:
Gering zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Matig tot sterk zuigend:
Voorstrijken met Caparol AmphiSilan Tiefgrund, onverdund.
Poederend en krijtend:
Voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger of Dupa-Grund.Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen:
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende
oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan-Putzfestiger. Een tussenlaag aanbrengen met AmphiSilan-Compact.

Bakstenen metselwerk:
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer of Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag een bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.

Kalkzandstenen metselwerk:

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund LF en een tussenlaag met AmphiSilan-Compact.

Oppervlakken met schimmel en/of mos-algenaangroei:
Schilderen met ThermoSan.

Oppervlakken met zoutuitbloeiïngen:
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties:
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

AmphiSilan-Compact aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Opbouw van het verfsysteem

Een grond- en afwerklaag aanbrengen met AmphiSilan Compact, met max. 10 % water verdund.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond 350–400 g/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog, na 12 uur over te schilderen. Volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap reinigen met water. Raadpleeg de wettelijke voorschriften.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
AmphiSilan Compact is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en
algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.
Bij het schilderen in kleur op alkalische oppervlakken vermindert de kans op uitbloeiïngen door een voorstrijklaag met CapaGrund Universal toe te passen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Indien koperbesmetting en/of koperen leidingen (bliksemgeleiding) geschilderd wordt met AmphiSilan Compact zal de verflaag vanwege bepaalde inhoudsstoffen bruin verkleuren. In voorkomende gevallen het koper voorbehandelen met een isolerende verf. Als alternatief kan Muresko SilaCryl worden toegepast.

Vanwege de speciale eigenschappen van de diverse AmphiSilan producten geen  andere materialen toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7 ] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit dit type product (cat. A/a) is max. 40 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 10 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polystyreenacrylaat /polysiloxaan, minerale pigmenten en -vulstoffen, water, filmvormers, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Het Witte Kasteel Loon op Zand

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden