caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/207680/060472_FibroSil.png

FibroSil

Vloeibaar weefsel voor het behandelen van pleisterscheuren.
Structuuregaliserende, vezelversterkte, scheurvullende grondlaag voor buiten en binnen.

Toepassing

FibroSil wordt toegepast als een scheurvullende grond- en tussenlaag. Is geschikt voor het bewerken van pleistervlakken en oude, goed hechtende dispersieverflagen.
FibroSil kan overgeschilderd worden met dispersieverven of siliconharsverven zoals AmphiSilan, ThermoSan, PermaSilan of Muresko SilaCryl.

Eigenschappen

  • overbrugt haarscheuren
  • egaliseert oneffenheden
  • bevordert de hechting op gladde ondergrond
  • eenvoudige verwerking
  • met water te verdunnen en reukarm

Materiaalbasis

Kunststofdispersie, vezelversterkt.

Verpakking

  • Standaard: 25 kg

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen met maximaal 5% AmphiColor of CaparolColor-mengkleuren.
Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de 3D-en andere kleurenwaaiers met een reflectiewaarde tot 70.

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 1500 µm, S3

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Drogelaagdikte

200–400 µm, E4

Wateropname

(w-waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

Scheuroverbruggend verfsysteem:
1 x 800 g/m2 FibroSil (als grond- of tussenlaag), Klasse: A1 (> 100 µm)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

d-waarde): ≥ 0,14 – < 1,4 m (gemiddeld), V, bij meteriaal in kleur kunnen de waarden afwijken

Aanvullende producten

  • PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Raadpleeg voor de juiste ondergrond voorbehandeling het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Voorstrijken met FibroSil verdund met max. 5 % water. Bij ongunstige drogingsomstandigheden een langere droogtijd aanhouden.

Oude pleisterlagen
Minerale reparaties moet goed afgebonden en droog zijn. Vaste, normaal zuigende pleisterlagen voorstrijken met Fibrosil, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiSilan Tiefgrund.  Sterk zandende, murwe pleisterlagen impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Beton
Betonvlakken met vuilaanslag of cementslijmhuid mechanisch of met hogedruk waterstralen reinigen, volgens wettelijk voorschrift. Op zwak zuigende of gladde vlakken FibroSil, met maximaal 5 % water verdund, verwerken. Op sterk zuigende vlakken een voorstijklaag aanbrengen met OptiSilan Tiefgrund. Op poederende vlakken een impregneerlaag met Dupa-Putzfestiger aanbrengen.
 
Goed hechtende dispersielagen
Vervuilde, poederende lagen reinigen door hogedruk stralen, door handmatig afnemen of volgens andere geschikte methoden, volgens wettelijk voorschrift.
FibroSil, eventueel verdund met maximaal 5 % water, aanbrengen

Goed hechtende, vaste kunstharssierpleisters
Oude pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij nat reinigen de vlakken voor verdere behandeling goed laten drogen. FibroSil, eventueel verdund met maximaal 5 % water, aanbrengen.
 
Vlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Een grondlaag impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Reparaties tot 20 mm diep met Histolith Renovierspachtel repareren. Gerepareerde delen voorstrijken.
 
Binnen
Verwerking van Fibrosil is afhankelijk van de ondergrond. Zie ‘Ondergronden en voorbehandelingen’.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of speciale spuitapparatuur. Op gladde vlakken in kruislaag met een borstel aanbrengen om een gelijkmatige oppervlaktestructuur te verkrijgen. Op een onregelmatige ondergrond moet met een roller worden gewerkt. Voor verwerking materiaal goed roeren.
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Airless-applicatie (zuigerpomp):
Nozzle: 0,027 - 0,031
Spuitdruk: 120 - 150 bar.

Verdunnen

FibroSil met max. 5 % water verdund verwerken.

Opbouw van het systeem

Grond- en tussenlaag
FibroSil, verdund met maximaal 5 % water, aanbrengen. Indien nodig kan een extra
tussenlaag met FibroSil aangebracht worden.

Verbruik

Ca. 600-800 g/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Doorgedroogd en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan.
Bij geveldelen die onderhevig zijn aan speciale omstandigheden of sterker dan gebruikelijk belast worden door vocht, bestaat een verhoogd risico op schimmel- en algvorming. In voorkomende gevallen ThermoSan, Muresko SilaCryl of PermaSilan toepassen.

Certificaat

  • FibroSil afgewerkt met AmphiSilan betreffende waterdampdoorlaatbaarheid en wateropname
  • FibroSil afgewerkt met Muresko betreffende waterdampdoorlaatbaarheid en wateropname

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, silicaat, titaanwit, water, glycolether, allifaten, glycol, ester, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam