caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/148539/048313_Sylitol_NQG_Konzentrat_10L.png

Sylitol NQG Konzentrat

Voorstrijk- en verdunningsmiddel voor Sylitol-NQG Fassadenfarbe

Toepassing

Sylitol® NQG Konzentrat wordt toegepast als verdunningsmiddel voor Sylitol® NQG en als voorstrijkmiddel om de ondergrond te verstevigen en de zuiging te egaliseren onder Sylitol® NQG. Niet geschikt voor toepassing in dispersie-silicaat verven en zuivere silicaatverven.

Eigenschappen

  • verstevigt de ondergrond
  • dringt diep in de ondergrond
  • hoge waterdampdoorlaatbaarheid en CO2
  • oplosmiddelvrij
  • minimale emissie

Materiaalbasis

Speciale kaliwaterglas met organische toeslagstoffen

Verpakking

10 liter

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Materiaal uitsluitend opslaan in emmers van kunststof. In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor de juiste ondergrondvoorbehandeling het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun hun voorbehandeling" en het technisch informatieblad van Sylitol® NQG.

Verwerkingsmethode

Indien toegepast als verdunningsmiddel het technisch Informatieblad van Sylitol® NQG raadplegen. Als voorstrijkmiddel of aanbrandlaag twee delen Sylitol® NQG Konzentrat met één deel water mengen. De ondergrond verzadigend, nat-in-nat, voorstrijken en met een borstel in de poriën wrijven.

Voorzorgsmaatregelen

Omgeving van de te behandelen oppervlakken zorgvuldig afdekken; vooral glas, keramiek, lakwerk, straatstenen, natuursteen en metalen. Spatten onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij sterke wind, vooral bij verwerking met roller of spuit, dekkleden aan de steiger bevestigen.

Verdunnen

Sylitol® NQG Konzentrat 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdunnen, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Verbruik

Ca. 100 - 200 ml/m2 per laag. Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Eventueel een reinigingsmiddel toevoegen. Gereedschap tijdens werkonderbreking in de verf of in water laten staan.

Attentie

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind. Voorzichtig bij kans op nachtvorst. Zonodig steigers afdekken.
Niet geschikt zijn ondergronden met zoutuitbloeiingen, lakverflagen, kunststof en hout. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Waterslagen, daklijsten, vensterbanken etc. moeten aan de bovenzijde goed worden afgedicht en voldoende overstek hebben om vochtindringing en/of sterke vervuiling te voorkomen.

 
Zoutuitbloeiingen
Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen en/of vochtopeenhoping kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Sylitol® NQG Konzentrat uitsluitend toepassing in combinatie met Sylitol® NQG producten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.