caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225334/063162_DisboROOF_408_30_kg_NL.png

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe

Elastische acrylaatcoating voor dakpannen.

Toepassing

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe geeft een duurzame beschermlaag op dakpannen en betonnen dakafdekkers.
Attentie! Regenwater, opgevangen van daken behandeld met DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe, pas na 12 maanden als sproeiwater voor planten gebruiken.

Eigenschappen

  • hoge weerstand tegen weers- en milieuinvloeden
  • behoudend zijn glans
  • elastisch, ook bij lage temperatuur
  • waterdampdoorlatend
  • waterafstotend

Materiaalbasis

100 % zuivere acrylaat.

Verpakking

30 kg hobbock en 15 liter emmer.

Kleur

Anthrazit, Ziegelrot, Dunkelbraun, Rotbraun.
Andere kleuren kunnen tegen meerprijs worden geleverd.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 37 gew.-%

Drogelaagdikte

200 - 400 µm, E4 conform DIN EN 1062

Elasticiteit bij breuk

> 100 %

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,1 kg /m2h0,5  klasse W2 (laag) conform DIN EN 1062

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasse V2 (gemiddeld) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Verweerde (minimaal 10 jaar oud) en zuigende betonnen afdekkers en dakpannen.

Waarschuwing: nieuwe afdekkers en dakpannen zijn veelal aan het oppervlak behandeld (bijv. tegen vuil, zelfreinigend). Neem altijd vooraf een hechtproef op het object.
Veiligheid: Gebruik voor werk op en aan dakengeschikte en door beroepsorganisaties geteste veiligheidsgordels, dakengeleiders,vang- en beschermende uitrustingen. De veiligheidsmaatregelen moeten overeenstemmen met de plaatselijkeomstandigheden.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechtingverminderen.
Herstel of vervang kapotte dakbedekking en hemelwaterafvoeren. De dakbedekking moet kunnen ventileren. 
Het dak reinigen door hogedruk waterstralen om losse delen en organische verontreinigingen volledig te verwijderen.

Steeds in de richting van het afschot werken om het overmatig indringen van vocht onder de pannen te voorkomen. Overlappingen waar mogelijk mechanisch reinigen. Zonodig behandelen met een mos- en algendodend middel, volgens voorschrift van de fabrikant.

Gereedmaken van het materiaal

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe is klaar voor gebruik. De grondlaag mag met maximaal 5 % water worden verdund. Vóór verwerking eerst grondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of airlessspuitapparatuur.

Airless-spuiten

Druk: max. 150 bar
Nozzle: 0,021 tot 0,025”

Opbouw van het verfsysteem

Betonnen dakpannen (min. 10 jaar oud)
De voorbehandelde ondergrond bevochtigen of direct na het reinigen DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe tweemaal opbrengen. 

Dakpannen (engobeerd en/of geglazuurd)
Voorbehandelde en droge ondergrond voorstrijken met Disbon 481. Na een droogtijd van minimaal 3 uur (bij 20 °C) en maximaal 3 dagen DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe tweemaal aanbrengen. Tussen de grond- en de afwerklaag moet een droogtijd van minimaal 2 uur worden aangehouden.
Let op!  op nieuwe dakpannen en betonnen dakdekkers (< 10 jaar) altijd eerst een proef met het complete systeem op het object opzetten om de hechting, na voldoende drogen, te testen.

Verbruik

Ca. 330-380 ml/m2 resp. 360-420 g/m2 per laag, afhankelijk van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tjdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. Niet verwerken bij kans op regen of vorst. Niet aanbrengen op sterk verwarmde oppervlakken

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur stofdroog en volledig droog na 24 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met water.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. K
an een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.