caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/98263/037392_EffektGrund_5L.png

EffectGrund

Op kleur te maken speciaal voorstrijkmiddel die afgewerkt wordt met CapaGold of CapaSilber.

Toepassing

Hoog waterdampdoorlatend, op kleur te maken, voorstrijkmiddel onder CapaGold en CapaSilber. Capadecor EffektGrund geeft een dekkende (grond)verflaag en kan worden toegepast op organisch- en mineraal pleisterwerk buiten.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • reukarm
  • verbeterd de hechting
  • hoog waterdampdoorlatend
  • in combinatie met CapaGold of CapaSilber over de gehele gevel met gevelisolatie toe te passen

Materiaalbasis

Gemodificeerde kunstharsdispersie

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Semi-transparant, op kleur te maken met ColorExpress collectie "CapaDecor EffektGrund".
EffektGrund niet zonder kleurtoevoeging verwerken.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

CapaGold en CapaSilber

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog zijn en vrij van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1 is 1,5 N/mm2):
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige drogingsomstandigheden zoals regen en wind een langere droogtijd aanhouden.

Oude pleisterlagen:
Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op zuigende, zanderige pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. Sterk zuigende en murwe pleisterlagen voorstrijken met Dupa-grund. Minerale lichtgewicht pleisters en kalkhoudende pleisters niet behandelen met CapaGold/CapaSilber.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een
grondlaag aanbrengen met CapaTex Fix. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken CapaTex Fix. Poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Goed hechtende lak- of dispersieverflagen

Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)

Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Goed hechtende dispersiesierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten
drogen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en -sierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund.
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Houten ondergronden
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Verzinkte oppervlakken
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Hard-PVC
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een hecht aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
Attentie: Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige
verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van
zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan is afwerken met wCapaGold/CapaSilber niet mogelijk.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Ondergronden met scheuren
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.
Oneffenheden in de ondergrond kunnen na behandeling met CapaGold/Capasilber duidelijker zichtbaar worden.

Buitengevelisolatie NIEUW

CapaGold/CapaSilber kan over het gehele oppervlak worden aangebracht met Capatect-Dalmatiner Isolatieplaten 160 (EPS)
Wapeningslaag: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect ZF-Spachtel 699 of CarbonSpachtel op het totale oppervlak en Capatect-Gewebe 650 inbedden
Sierpleister: Capatect AmphiSilan of ThermoSan Fassadenputz K20, K30, R20 of R30
Voorstrijklaag: EffektGrund met de verfroller aanbrengen (zie verwerkingsmethode).
Raadpleeg het betreffende technisch informatieblad.
Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Buitengevelisolatie OUD
Belangrijk: isolatieplaat EPS, draagkrachtig
Overleg met een Caparol adviseur is noodzakelijk voor het juiste systeem.
Het oppervlak wat behandeld wordt mag niet groter zijn dan 20 % van het deeloppervlak.
De ondergrond voorbehandelen uitvoeren als eerder omschreven. De dispersie-, silicaat- of siliconenharssierpleister na de ondergrondvoorbehandeling als volgt afwerken:
Wapeningslaag: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190
Wapeningsweefsel: Capatect-Gewebe 650/110 inbedden
Voorstrijklaag: Putzgrund 610
Sierpleister: Capatect AmphiSilan of ThermoSan Fassadenputz K20, K30, R20 of R30
Voorstrijklaag: EffektGrund met de verfroller aanbrengen (zie verwerkingsmethode).
Raadpleeg het betreffende technisch informatieblad.
Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.
Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

BINNEN

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1 is 1,5 N/mm2):
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipspleister (minimale drukvastheid conform DIN EN 13279 is 2,0 N/mm2):
Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

Gispakartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen
met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijkem met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1 : 3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder
voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet
goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak
voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Behang en lijmresten geheel verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak grondig reinigen en voorstrijken met IsoGrund Ultra. Vooraf een proef opzetten op het object.

Houten ondergronden
Deze zijn niet geschikt om behandeld te worden met CapaGold/CapaSilber.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of
volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

EffektGrund voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. De besneden oppervlakken bij de randen altijd narollen. Bij applicatie met de roller een roller met een vachthoogte van 12-16 mm gebruiken die aan de randen geen verdikking geeft.

Op ondergronden zonder struktuur na het het aanbrengen van de EffektGrund het oppervlak met een zachte borstel nabewerken om rolbanen in de eindlaag te voorkomen.

Bij airless-applicatie de verf goed doorroeren en zeven.

Spuithoek: 50°   Nozzle: 0,023–0,027"   Spuitdruk: 150–180 bar   Pistoolfilter: 0,31 mm

Verdunnen

EffektGrund onverdund verwerken.
Indien noodzakelijk tot max. 3 % met water verdunnen.

Opbouw van het verfsysteem

TussenlaagAfwerklaag
1-2x EffektGrund kleur: SilberGrund2x CapaSilber
1-2x EffektGrund kleur: GoldGrund
2x CapaGold

Een gelijkmatige en dekkende laag EffektGrund aanbrengen. Onregelmatigheden in de tussenlaag kunnen in de eindlaag zichtbaar blijven.

Verbruik

Ca. 150 - 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

Attentie

EffektGrund is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is max. 30 g/l

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, kleurpigmenten, silicaat, calciumcarbonaat, water, filmvormer, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en/of verflagen kunnen in deze Technische Informatie niet worden omschreven. Moet een ondergrond geschilderd worden die niet in deze informatie wordt genoemd, dan adviseren wij u contact op te nemen met één van onze accountmanagers. Zij geven u, indien gewenst, een objectgericht advies.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.