caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/98146/037359_ArteLasur_2,5L.png

ArteLasur

Wanddecoratie op basis van acrylaat met witte deeltjes.

Toepassing

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor zeer attractieve wandoppervlakken, binnen.


De transparante verf bevat witte deeltjes die zich, na het op kleur brengen, niet met andere kleurpigmenten laten vermengen en op een lichte ondergrond een hoogwaardig, kleurrijk en bijzonder verfijnd uiterlijk geeft.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • natteslijtage klasse 2
 • eenvoudig te verwerken
 • op kleur te makken met ColorExpress
 • Bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis 

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Transparant met witte deeltjes.

ArteLasur kan volgens het ColorExpress-systeem naar ca. 350 kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier op kleur gebracht worden volgens de ColorExpress Collectie "Capadecor ArteLasur". Er moet rekening worden gehouden dat de kleur van Capadecor ArteLasur op de muur - als gevolg van het transparante effect, de wijze van aanbrengen en de laagdikte in combinatie met de kleur van de ondergrond - kan verschillen van de originele kleur uit de 3D-kleurenwaaier.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken emmer goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/m3

Aanvullende producten

 • Pearl White
 • Switch
 • Tropic
 • Switch Lagoon
 • Metallocryl Interior
 • MultiStruktur

Glitterpigmenten uitsluitend binnen toepassen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Wanden en plafonds binnen. In het Disboxid ArteFloor-systeem ook geschikt voor vloeren. Raadpleeg het ssysteemblad Disboxid ArteFloor-systeem).
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Alkalische ondergronden zijn niet geschikt om behandeld te worden met Capadecor ArteLasur.

Voorbereiding van de ondergrond

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met Putzgrund 610. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Een grondlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix. Een grondlaag aanbrengen met Putzgrund 610. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. De alkaliteit aan het oppervlak neutraliseren door middel van fluateren.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Testen op alkaliteit, zonodig fluateren.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en een grondlaag aanbrenge met Putzgrund 610.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.Verwerkingstip

De ondergrond mag geen kleurcontrast hebben. ArteLasur is een transparant systeem waarbij de kleur en structuur van de ondergrond zichtbaar blijven. Een proefvlak is om deze reden aan te bevelen. Bij zeer lichte ArteLasur-kleuren en op ondergronden met veel structuur kan een deel van het speciale kleureffect verloren gaan. 

Het contrasteffect is hoog wanneer bij lichte ondergronden de aangebrachte ArteLasur donker van kleur is. ArteLasur kan op een donkere ondergrond ook zonder op kleur te zijn gemaakt toegepast worden. 
Zeer speciale effecten worden bereikt door gebruik te maken van effectpigmenten. Nooit meer dan 1 tot 5 % toevoegen. De Effectpigmenten door constant roeren aan de ArteLasur toevoegen (zie technisch informatieblad nr. 816).

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag (licht ruwe, mineraalachtige effect):
Voorstrijken met Putzgrund 610 of Fibrosil.

Grondlaag (structuuroppervlak):
MultiStruktur fein, mittel, grob of supergrob aanbrengen.
 
Attentie!
Om een rolstructuur te voorkomen moet de grondlaag met een borstel aangebracht worden. 
 
Afwerklaag:
ArteLasur is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Wij adviseren om ArteLasur met een zachte kwast (bijvoorbeeld een witkwast) over het totale oppervlak in korte kruisslagen aan te brengen. Na een korte droogperiode kan het oppervlak met een droge borstel (bijvoorbeeld een zachte stoffer of behangkwast) ‘nageslecht’ worden. Afhankelijk van het gewenste eindresulaat kan een tweede kleur nat-in-nat of na drogen van de eerste kleurlaag aangebracht worden.
Een twee kleurlaag verhoogt de kleurintensiteit, het aantal witte deeltjes en de mechanische belasting van het oppervlak. Een tweede laag zonder kleur vergroot het aantal witte deeltjes en de kleurintensiteit.
Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)
In een kruislaag de ondergrond voorstrijken met een borstel met Putzgrund 610 of MultiStruktur rollen en kruislings navegen. (met  ColorExpress in vele kleuren te leveren)Na drogen de afwerklaag aanbrengen met ArteLasur in korte kruisslagen met een witkwast.Na korte tijd drogen de afwerklaag de afwerklaag met een zachte, droge borstel naslechten.

Verbruik

Ca. 110–170 ml/m2 per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur droog aan het oppervlak.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat acrylharsdispersie, minerale vulstoffen, water, filmvormer, additieven en busconserveermiddel (methyl-, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.