caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/98243/037373_Metallocryl_Interior_5L.png

Metallocryl Interior

Glanzende dispersiemuurverf met metallic-effect voor binnen.

Toepassing

Capadecor® Metallocryl Interior is een glanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing binnen. Bijzonder goed geschikt in winkelcentra, kantoorcomplexen, banken, stations, discotheken, bars etc.

Eigenschappen

  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • AgBB getest
  • metallic-effect
  • natteslijtage klasse 1 volgens DIN EN 13300
  • bestand tegen waterhoudende desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

2½, 5 en 10 liter.

Kleur

Metallic-zilver (ongeveer RAL 9006), standaard kleur komt overeen met Venato 45 MET.
Capadecor® Metallocryl Interior is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in:
Metaalkleuren naar RAL 3D Plus kleuren en alle oude Alucryl kleuren

Voor kleurvoorbeelden de betreffende kleurenwaaier of kleurenkaart raadplegen. Capadecor® Metallocryl kan in bedrijfskleuren vanaf 100 liter af fabriek geleverd worden.

Kleuroverzicht Capadecor® Metallocryl Interior:

Zilverkleurig
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET
Bronskleurig
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET
Koperkleurig
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET
Goudkleurig
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET
IJzerkleurig
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

Kleuren die overeenkomen  met kleuren uit de 3D-System plus waaier

Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET


De kleuren van Metallocryl INTERIOR zijn een afgeleide van kleuren uit de 3D-Plus kleurenwaaier en kunnen door het speciale metallic-effect afwijken van de originele kleur. Het speciale effect van de Metallocrylkleur kan door lichtinval en hoek van kijken bij eenzelfde kleur verschillen. Wij adviseren per object een proefvlak op te zetten ter beoordeling. Bovenstaande kleuren zijn slechts voorbeelden, meer kleuren zijn veelal ook leverbaar.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Aanvullende producten

Amphibolin

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond de TI’s "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.
Voor een dekkende afwerking het Technisch Informatieblad van Amphibolin raadplegen.

Verwerkingsmethode

Capadecor Metallocryl Interior voor gebruik goed roeren. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Capadecor Metallocryl Interior aanbrengen met kwast of roller (12 tot 16 mm). Besnijwerk moet nagerolt worden. De roller mag bij verzadiging geen verdikte banen geven.
 
Om een gelijkmatig ijzerglimmer-effect te krijgen de Capadecor® Metallocryl Interior met de roller gelijgmatig aanbrengen en steeds in één richting narollen.
Op gladde ondergronden blijven rolbanen zichtbaar.

Een aantrekkelijk effect wordt op een gladde ondergrond verkregen door, na het aanbrengen met een roller, de laag Capadecor Metallocryl Interior met een ovalen borstel in een kruislaag na te ‘slechten’ of met de speciale ArteTwinspaan na te spachtelen.
Spuitapplicatie met Metallocryl Interior is niet aan te bevelen omdat een wolkerig opdrogen en een ongelijkmatig glanzend oppervlak door spuitennevel niet is te voorkomen.

 Capadecor® Metallocryl Interior kan op gestructureerde ondergronden met een korrelgrootte vanaf ca. 2,0 mm kan zonder nabehandeling worden toegepast.

Speciale effecten worden bereikt als de Capadecor Metallocryl Interior als tussenlaag  onder Capadecor ArteLasur of ArteLasur Color wordt toegepast.Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
Capadecor® Metallocryl Interior bevat glimmerpigmenten die onder alkalische en zuren omstandigheden verkleurd. Vocht versterkt de verkleuren. Op alkalische, niet zuigende oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer (zie TI 481).

Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Amphibolin (TI Caparol Amphibolin raadplegen).

De tussenlaag in de kleur aanbrengen welke is afgestemd op de afwerklaag uit de CD Metallocryl-collectie.

Andere producten zijn als tussen ongeschikt.

Afwerklaag:
Twee lagen met Capadecor® Metallocryl Interior, onverdund of tot maximaal met 5% water, aanbrengen.

Dekkende afwerking op Capaver ElementEffects:
Bij verwerking van Metallocryl Interior op Capaver ElementEffects kan de tussenlaag Amphibolin achterwege gelaten worden. Bij kritische kleuren met veel kleurpasta kan een derde afwerklaag noodzakelijk zijn.

Capadecor® Metallocryl Interior met een kortharige roller vol aanbrengen, gelijkmatig verdelen en moet zonder materiaal nagerolt worden in één richting. Besnijwerk moet altijd nagerolt worden. Metallocryl altijd nat-in-nat verwerken.

Verbruik

Ca. 100 ml/m2 per laag op een licht gestructureerd oppervlak. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 4-6 uur het oppervlak droog en over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Capadecor Metallocryl Interior is niet geschikt voor oppervlakken waarop water blijft staan. Om de specifieke eigenschappen te behouden niet met andere producten mengen. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Bij gebruik van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l. Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, metaalpigmenten (aluminium), water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon, gemengd uit Chloromethyl- en Methylisothiazolinon (3:1)).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Particuliere woning, Ulft

City Harbour Hotel, Amsterdam

Particulier appartement, Hilversum

Huis van Ontmoeting Kirchanschöring,...

Restaurant SEC eten &amp; drinken,...

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Radiotherapeutisch Centrum

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden