caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/98256/037386_VarioFinish_Matt_10L.png

VarioFinish mat-zijdemat

Beschermende toplaag van VarioChips.

Toepassing

Als beschermende toplaag van VarioChips en transparante toplaag op betonnen oppervlakken.

Eigenschappen

  • emissie en oplosmiddelvrij
  • eenvoudig en rationeel te verwerken
  • natteslijtage klasse 2 (bij matte afwerking) conform DIN EN 13 300
  • natteslijtage klasse 1 (bij zijdematte afwerking) conform DIN EN 13 300
  • lichtecht
  • bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis (bij zijdematte afwerking)
  • thixotroop ingesteld

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie

Verpakking

10 liter kunststofemmer, ovaal.

Kleur

Transparant

Glansgraad

Mat-zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle ondergronden, binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met roller of kwast.

Opbouw van het verfsysteem

Op een droge ondergrond verzadigd en gelijkmatig met een kortharige lamsvachtroller VarioFinish aanbrengen en goed verdelen om voldoende laagdikte te bereiken. Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat overlappend rollen. Indien de afwerking verschillen in glansgraad vertoont, een tweede afwerklaag aanbrengen met VarioFinish. Bij ongunstig lichtinval VarioFinish mat toepassen. De matte verflaag geeft de chips een natuurlijk uiterlijk. Vanwege het matte effect de VarioFinish mat toepassen op oppervlakken met strijklicht.

Bijzonderheden
Enkele dessins van de VarioChips bevatten ook Glimmerchips en moeten met VarioFinish zijdemat afgewerkt worden (zie tabel in TI nr. 810 - VarioChips).

Wordt VarioFinish als transparante toplaag op beton toegepast, dan moet vooraf door middel van een proefvlak worden vastgesteld of een voorstrijklaag noodzakelijk is. VarioFinish kan het contrast van het betonoppervlak versterken en duidelijk zichtbaar maken.

Verbruik

Ca. 130 ml/m2 per laag.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur oppervlakkig droog.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l per 2010. Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, siliciumdioxide, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden