VarioPutz

Kleurrijke structuur afwerking voor binnen. Rationeel met roller of spuit aan te brengen.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/98252/037382_VarioPutz_13.png

Toepassing

Meerkleurige, zeer goed te reinigen wandafwerking voor toepassing binnen. Uitstekend geschikt voor wanden in kantoren, gangen, trappenhuizen etc.

Eigenschappen

  • zeer goed te reinigen
  • mechanisch te belasten
  • onbrandbaar (rolapplicatie) conform DIN 4102, A2
  • zeer goed bij te werken
  • rationele verwerking

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie, transparant bindmiddel en gekleurde chips.

Verpakking

12½ kg

Kleur

Let op!
Elke kleur in Capadecor VarioPutz heeft een eigen basiskleur. De Putzgrund 610 moet dekkend worden uitgevoerd in de kleur afgestemd op de eindafwerking 

Designs:

Kleur Putzgrund 610:

VarioPutz Nr. 13
VarioPutz Nr. 14
VarioPutz Nr.  19
VarioPutz Nr.  21
VarioPutz Nr.  23
VarioPutz Nr.  25
VarioPutz Nr.  27
VarioPutz Nr.  29
VarioPutz Nr.  30
VarioPutz Nr.  31
VarioPutz Nr.  32
VarioPutz Nr.  35
VarioPutz Nr.  41
VarioPutz Nr.  49
VarioPutz Nr.  51
VarioPutz Nr.  53
VarioPutz Nr.  55
VP Nr. 13
VP Nr. 14
VP Nr. 19
VP Nr. 21
VP Nr. 23
VP Nr. 25
VP Nr. 27
VP Nr. 29
VP Nr. 30
VP Nr. 31
VP Nr. 32
VP Nr. 35
VP Nr. 41
VP Nr. 49
VP Nr. 51
VP Nr. 53
VP Nr. 55

Deze designs bevatten glimmerchips en hebben alleen effect als er direct (zon/kunst) licht op valt.
De kleurrecepten van de Putzgrund 610 conform Caparol 3D en VarioPutz kleuren zijn niet gelijk. Caparol 3D kleurrecepten kunnen derhalve niet gebruikt worden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd-waarde: ca. 0,10 m

Aanvullende producten

  • Caparol Putzgrund 610
  • Capadecor Diamonds

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Gestructureerde oppervlakken
Goed hechtend rauhfaserbehang, glasweefsel en sierpleister met een fijne tot middelgrove structuur kunnen na een dekkende tussenlaag met Putzgrund 610 met VarioPutz worden behandeld. Structuurverschillen in de ondergrond worden niet weggewerkt. Een tweede laag met VarioPutz kan noodzakelijk zijn.

Minerale pleisters
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. 

Gips- en spuitpleisters
Normaal zuigende oppervlakken voorstrijken met Putzgrund 610. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Normaal zuigende oppervlakken voorstrijken met Putzgrund 610.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met  IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Repareren met Caparol-Akkordspachtel volgens verwerkingsvoorschrift. Zonodig nogmaals voorstrijken.

Gereedmaken van het materiaal

Bij toepassing van Capadecor Diamonds het aangemaakte materiaal niet langdurig opslaan.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met de roller of door middel van hogedruk spuiten.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610 in kleur afgestemd op de kleur van VarioPutz (zie overzicht). De tussenlaag in één richting narollen. De kanten (besnijranden) zo strak mogelijk narollen. Zonodig twee tussenlagen aanbrengen. Tussenlagen zonder kwartszand zijn ongeschikt.

Rolapplicatie
VarioPutz met een langzaamdraaiende mixer doorroeren en met een kortharige roller onverdund, vol, gelijkmatig, nat-in-nat en goed verdeeld in een kruislaag aanbrengen. Na een korte droogtijd, ca. 10-30 minuten, met een zachte borstel ‘naslechten’.
Let op!
Bij speciale verwerkingsomstandigheden, bijvoorbeeld hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid, kan een ongelijkmatige structuur onstaan. In voorkomende gevallen moet een tweede laag worden aangebracht.

Spuitapplicatie
VarioPutz met een langzaam draaiende mixer doorroeren en met geschikte spuitapparatuur onverdund en in een draaiende gelijkmatig beweging aanbrengen. Niet met een borstel 'naslechten'.
Spuitopening: 4 - 5 mm
Luchtdruk: 2,5 - 3,5 bar
Afstand tot muuroppervlak: ca. 60 - 80 cm

Verbruik

Verbruik rolapplicatie:
Minimaal 400 g/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik spuitapplicatie:
Afhankelijk van de structuur van het oppervlak ca. 600-800 g/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6-8 uur stofdroog. Uitgehard en volledig te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Geschikt gereedschap:
  • De vachthoogte van de verfroller moet 12 tot 16 mm zijn.

Geschikte spuitapparatuur:

  • Trechterpistool

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Het is noodzakelijk dat op een en hetzelfde werk alleen materiaal gebruikt wordt met gelijke productienummers, of materiaal van verschillende productienummers die onderling gemengd zijn. Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Bij behandeling van gipshoudende ondergronden kan door langdurige vochtinwerking blazen, onthechting of zachte delen ondergrond ontstaan. Zorg voor een snellere droging. Bij gebruik van Caparol Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving.

Certificaat

  • onbrandbaar A2 volgens DIN 4102

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS = 0 %.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, kleurpigment, minerale en polymere vulstoffen, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden