caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/246101/066482_Capadecor_DecoLasur_Glaenzend_5_L.png

DecoLasur Glans

Transparante muurverf op basis van dispersie voor binnen.

Toepassing

Voor decoratieve, semi-transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op b.v. rauhfaserbehang, glasvezelweefsel, FantasticFleece en MultiStruktur.

Eigenschappen

  • Minimale emmisie en oplosmiddelvrij
  • waterdampdoorlatend
  • goede hechting
  • natteslijtage klasse 1
  • transparant
  • bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Transparant.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,00 g/cm3

Aanvullende producten

  • Capadecor DecoGrund
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Het eindresultaat van een semi-transparante wandafwerking is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond, de gekozen kleurcombinatie en lichtinval.
Ook het gebruikte gereedschap en het individuele handschrift van de verwerker spelen een rol bij het endresultaat.
Altijd een proefvlak op het object maken om het eindresultaat vast te stellen.

Verwerkingsmethode

DecoLasur glänzend kan aangebracht worden met een ingewerkte witborstel, platte penseel, natuurspons of doeken. De keuze is afhankelijk van het beoogde eindresultaat.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
De tussenlaag dekkend aanbrengen bij een lazerende afwerking. Ook aanzetten en rolbanen in de tussenlaag zullen zichtbaar blijven bij afwerken met DecoLasur.  Een tussenlaag aanbrengen met CapaTex Primer op een gladde ondergrond en MulitiStruktur op een gestructureerde ondergrond. Matte binnenmuurverven zijn door de zuigende werking (aanzetten) niet geschikt. Test vooraf of de binnenmuurverf geschikt is. De tussenlaag bij een lazerende afwerking altijd met een borstel nabewerken om een zichtbare rolstructuur te voorkomen. Door te sterke zuiging kunnen aanzetten ontstaan. Na drogen mag de tussenlaag geen kleurverschil vertonen en moet gelijkmatig zuigen.

Afwerklaag:
Een tot drie lagen aanbrengen met DecoLasur glänzend, op kleur gebracht volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor-mengkleuren. Op verwerkingsdikte brengen met maximaal 20% water.

Afwerken op FantasticFleece:
Bij toepassing op FantasticFleece op verwerkingsdikte brengen met maximaal 15 % water. Raadpleeg tevens het technisch informatieblad van FantasticFleece. Wordt FantasticFleece slecht 1x geschilderd dan zal de glans vanwege de sterke zuiging lager zijn. Wordt een hogere glans gewenst dan 2 of 3 lagen DecoLasur glänzend (niet op kleur) aanbrengen.

Het op kleur brengen als lazerende afwerking op FantasticFleece moet altijd met ColorExpress (collectie CD-FantasticFleece) gebeuren. Mengkleuren zijn hiervoor niet geschikt.
Om het effect van parelglans te bereiken kan 1-5 % Perlatec-pigmenten (raadpleeg TI nt. 816) onder gelijkmatig roeren, aan DecoLasur glänzend worden toegevoegd.

Verbruik

Ca. 80-200 ml/m2 per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik op FantasticFleece: ca. 140-180 ml/m2 per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Nat-in-nat werken is mogelijk. Afhankelijk van de applicatietechniek tot 12 uur droogtijd tussen de lagen aanhouden.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen.

Attentie

Niet op horizontale oppervlakken toepassen waarop water blijft staan.
Om een rolstructuur te voorkomen moet de grond- en tussenlaag met een kwast worden aangebracht.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, parafinewas, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.