caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/257748/068951_Capadecor_ArteTwin_Basic_5_L_NL.png

Capadecor ArteTwin

Spateltechniek met een uniek, decoratief eindresultaat voor binnen. 

Toepassing

ArteTwin is een meerkleurige spateltechniek met een natuurlijke uitstraling op wandoppervlakken, binnen. ArteTwin bestaat uit speciaal ontwikkelde componenten die onafhankelijk van elkaar gecombineerd kunnen worden. Door de variabele keuze van de componenten en de verschillende manieren van aanbrengen ontstaan unieke, decoratieve wandoppervlakken.

Attentie
Met de speciaal ontwikkelde spaan worden met twee verschillende kleuren (Twin-techniek) aangebracht. ArteTwin bezitten lichte kleurbestanddelen die zich niet laten mengen met andere kleurpigmenten en daarom uniek resultaten geven. Tijdens de verwerking komen deze bestanddelen vrij aan het oppervlak en geven ArteTwin een speciaal effect. ArteTwin is volgens het octrooirecht beschermd.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • volgens ColorExpress op kleur te brengen
  • goed te reinigen
  • klaar voor gebruik

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

ArteTwin Basic 5 en 10 liter

Kleur

Wit-dekkend met witte deeltjes en kan volgens het ColorExpress-systeem naar ca. 300 kleuren uit de Caparol 3Dkleurenwaaier op kleur gebracht worden.

Kleurmogelijkheden:
De hoeveelheid materiaal en de combinatie kunnen, afhankelijk van het gewenste eindresultaat, gevarieerd worden.
 
Om onrustige, drukke oppervlakken te voorkomen moeten de basiskleuren, kleur-in kleur en met lichtrefelectiewaarden die ongeveer gelijk zijn, toegepast worden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
In goed gesloten verpakking bewaren.

Aanvullende producten

  • Indeko-plus

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden uit mortelgroep PII, PIII en PIV zoals gipsplaten, gipskartonplaten en beton.

Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen” voor de voorbehandeling van de ondergrond.

Egaliteit ondergrond voor gipspleisters en gipsplaten: klasse Q3.

De ondergrond moet vrij zijn van poriën en (lucht)gaten en voldoen aan de eisen van DIN 18202.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Let op!
De ondergrond moet glad zijn. Oneffen in de ondergronden egaliseren met Caparol Akkordspachtel Fein of Mittel of met Caparol AkkordLeichtspachtel.
Alkalische ondergronden zijn niet geschikt om behandeld te worden met ArteTwin. Neem eventueel maatregelen om de alkaliteit te neutraliseren.

Minerale pleisterlagen (mortelgroep PII en PIII)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorstrijken met CapaSil Primer. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gips- en spuitpleisters 
(mortelgroep PIV)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
impregneren met CapaTex Fix THIX.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX, vervolgens een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX en een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix THIX.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

Mono-techniek:

ArteTwin Mono-techniek is gebaseerd op het eenvoudig aanbrengen van twee lagen ArtwTwin. De verwerker kan het eindresultaat direct controleren.

Eerste behandeling
Na het voorbehandelen van de ondergrond een dekkende grondlaag aanbrengen met Indeko-plus. Om een rolstructuur te voorkomen moet de natte laag Indeko-plus met een zachte borstel worden nagestreken. Gebruik geen ander materiaal voor de grondlaag.

Tweede behandeling
Bij deze behandeling wordt het totale oppervlak met ArteTwin Basic behandeld in de gewenste kleur. Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenhoeken ander gereedschap, bijv. een zachte kwast gebruiken. Voor een extra optische dimensie  kan in de nog natte laag een tweede kleur of CapaGold of CapaSilber in korte halen (plaatselijk) worden aangebracht. Plaatselijk een paar kleine halen aanbrengen en vervolgens met de ArteTwin-spaan in de nog natte laag spachtelen.

Na een droogtijd van 15 tot 30 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid) kan met de ArtwTwin-spaan de laag opnieuw licht nabehandeld worden om zo de witte pigmenten wat naar de voorgrond te halen. Op deze wijze ontstaat een zeer speciale ArteTwin effect. Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenhoeken ander gereedschap, bijv. een zachte kwast gebruiken.

Twin-techniek:

ArteTwin spachtel-techniek is gebaseerd op het aanbrengen van twee materialen in één arbeidsgang (Twin-techniek). ArteTwin Basic is klaar voor gebruik en wordt met een speciale ArteTwin spaan aangebracht. Afhankelijk van het gewenste eindresulaat kan direct of na droging een volgende laag worden aangebracht. ArteTwin wordt altijd in minimaal 3 lagen aangebracht

Eerste behandeling
Na het voorbehandelen van de ondergrond een dekkende grondlaag aanbrengen met Indeko-plus. Om een rolstructuur te voorkomen moet de natte laag Indeko-plus met een zachte borstel worden nagestreken. Gebruik geen ander materiaal voor de grondlaag.

Tweede behandeling
Bij deze behandeling wordt het totale oppervlak met ArteTwin Basic behandeld in de gewenste kleur. Bij deze behandeling is het nog niet noodzakelijk dat ArteTwin Basic uit twee kleuren bestaat. Op moeilijk bereikbare plaatsen is ander gereedschap, bijv. een zachte kwast, ook mogelijk voor het aanbrengen van de eerste laag ArteTwin Basic.

Derde behandeling
Bij de derde behandeling wordt de ArteTwin Basic in twee kleuren aangebracht in één behandeling.
Hiervoor worden twee verschillende ArteTwin Basic kleuren op de speciale ArteTwin spaan naast elkaar gelegd en met weinig druk op de wand aangebracht. 

Na een droogtijd van 15 tot 30 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid) kan met de ArtwTwin-spaan de laag opnieuw licht nabehandeld worden om zo de de witte pigmenten wat naar de voorgrond te halen. Op deze wijze onstaat een zeer speciale ArteTwin effect. Op moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenhoeken ander gereedschap, bijv. een zachte kwast gebruiken.

Toepassen van glimmer-effecten:

Als extra toevoeging aan het ArteTwin Effekt kan CapaGold of CapaSilber toegepast worden. Belangrijk bij deze behandeling is dat de ArteTwin Basic en het glimmereffect niet beide tegelijk met de ArteTwin-spaan worden aangebracht. Het glimmereffct moet plaatselijk in de nog natte ArteTwinlaag worden aangebracht en voorzictig verdeelt worden.

Als volgt behandelen:
1. ArteTwin in de gewenste kleur zonder glimmereffect aanbrengen.

2. CapaGold of CapaSilber in kort slagen aanbrengen en met de ArteTwin-spaan onder lichte druk in de nog natte ArteTwin-laag inwerken.

Let op!
Het aanbrengen over het gehele oppervlak van een toplaag met glimmereffect is niet meer mogelijk.Verbruik

Behandeling in één kleur:
ArteTwin Basic: ca. 500 ml/m2/per laag.

Let op: bij toepassing in één kleur is een enkele behandeling veelal voldoende. Eventueel kan een tweede behandeling worden aangebracht.

Behandeling in twee kleuren: 
Eerste behandeling (wordt in één kleur uitgevoerd): ca. 500 g/m2 ArteTwin Basic.
Tweede behandeling: ca. 200 – 250 ml/m2 per kleur ArteTwin Basic

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 6 uur oppervlakkig droog. Moeten meerdere lagen toegepast worden,dan een droogtijd van 12 uur tussen de lagen in aanhouden

Gereedschap

ArteTwin Spaan:
Kunststofspaan met ronde hoeken en verwisselbare spaanblad. Versleten spaanbladen zijn eenvoudig te verwisselen. Gebruik uitsluitend de ArteTwin-spaan.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en de wijze van aanbrengen kunnen meer of minder duidelijk structuurverschillen zichtbaar zijn. Egale, gladde oppervlakken kunnen met ArteTwin niet bereikt worden. Om gladde, goed te reinigen oppervlakken te verkrijgen kan ArteTwin extra met Deco-Lasur afgewerkt worden. Hiertoe wordt Deco-Lasur onverdund met de speciale Arte Twin-spaan aangebracht.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-Dichloor-2-octyl2H-isothiazol-3-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2- Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat kunsthars, silicaat, calciumcarbonaat, titaanwit, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.