caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/179166/054067_Arte_Velvet_2,5L_NL.png

ArteVelvet

Wanddecoratie op basis van acrylaat met decoratieve deeltjes in een lichte kleur.

Toepassing

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor attractieve wandoppervlakken, binnen.
De wanddecoratie heeft lichtgekleurde deeltjes, die na het op kleurmaken niet met de andere kleurdeeltjes mengt. Dit geeft op een ondergrond met een lichte kleur een hoogwaardig en kleurrijk eindresultaat.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieu sparend en reukarm
  • eenvoudig te verwerken
  • veelzijdig in te zetten
  • speciaal effect door deeltjes in verschillende kleuren
  • bestand tegen waterige desinfecteermiddelen
  • natteslijtage klasse 2 volgens DIN EN 13300
  • onbrandbaar, brandklasse A2 volgens DIN 4102

Verpakking

2½ liter

Kleur

Transparant met lichte deeltjes

ArteVelvet kan volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de Caparol 3Dkleurenwaaier op kleur gebracht worden. Er moet rekening worden gehouden dat de kleur van Capadecor ArteVelvet op de wand - als gevolg van het transparante effect, de wijze van aanbrengen en de laagdikte in combinatie met de kleur van de ondergrond - kan verschillen van de originele kleur uit de 3D-kleurenwaaier.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken emmer goed gesloten bewaren

Natteslijtage

Klasse 2 volgens DIN EN 13300, is schrobvast volgens DIN 53778

Aanvullende producten

  • DecoGrund
  • ArteTwin Kelle

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Alkalische ondergronden zijn niet geschikt om behandeld te worden met Capadecor ArteVelvet, zonodig deze op de juiste wijze voorbehandelen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650
"Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Ruwe ondergronden, wanden van gipsplaten en alle wanden en plafonds met strijklicht moeten
geëgaliseerd worden de kwaliteitsklasse Q4. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond
schuren met schuurpapier P200 tot P400 en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te
egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix.

Ondergronden die voldoen aan de egaliteitsklasse Q4 kunnen direct met Capadecor DecoGrund
behandeld worden.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag:
Een grondlaag aanbrengen met Capadecor DecoGrund in de kleur van de afwerklaag en verdund met 10 % water. De natte laag met een zachte borstel nabehandelen ("naslechten").

Afwerklaag:
ArteVet met een kortharige roller (geen verlengstuk gebruiken) in korte kruisslagen aanbrengen. AlteVet kan als alternatief  ook met de borstel worden aangebracht.
Na een korte wachttijd (alleen de decoratieve kleurdeeltjes mogen "nat" aan het oppervlak liggen) wordt het aangetrokken oppervlak  met een ArteTwin spaan in een kruislaag nagespachteld. De gekleurde deeltjes in de ArteVelverlaag licht aandrukken zodat een decoratief eindeffect ontstaat.

Aanwijzing: Wanneer het eindresultaat niet aan de verwachting voldoet kan een tweede afwerklaag worden aangebracht. Wij adviseren dringend om een proefvlak op het object te maken om zo het eindresultaat goed te kunnen beoordelen.

Verbruik

Ca. 160 - 180 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4 uur oppervlakkig droog. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat acrylaat-dispersie, minerale vulstoffen, water, filmvormers, additieven en
busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden