caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/216295/061817_Stucco_Satinato_2,5L_NL.png

Capadecor Stucco Satinato

Dispersieplamuur voor matte spateltechnieken op wanden binnen.

Toepassing

Stucco Satinato is een op kleur te maken dispersieplamuur voor matte spateltechnieken op binnenmuren.

Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken
  • geeft een specifieke structuur
  • heldere, intensieve kleuren zijn mogelijk
  • rationeel te verwerken
  • AgBB-getest

Verpakking

  • 2,5 liter en 5 liter

Kleur

Wit

Kleur:
Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren uit de 3D en CaparolColor kleurenwaaier.
Materiaal in kleur voor verwerking grondig handmatig of machinaal met een landzaamdraaiend roerwerk doorroeren.

De specifieke eigenschappen van Stucco Satinato hebben invloed op de toegepaste werkwijze. Het eindeffect is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode. Donkere kleuren geven meer structuur dan lichte kleuren.

Om een mooie eindstructuur te verkrijgen een kleur kiezen met een reflectiewaarde < 70.!
Om op grote oppervlakken kleurverschillen te voorkomen, de op kleurgemaakte verpakking onderling
mengen. Bij afname vanaf 100 kg in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Worden organische kleurpigmenten toegepast zoals bijv. rood, geel en oranje dan kan bij veel daglicht
op de wand de gekozen kleur sterk veranderen.

Glansgraad

Extreem mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Technische eigenschappen conform DIN EN 13300:
Afhankelijk van de gekozen kleur kunnen afwijkingen voorkomen.

  • natteslijtage: klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/ml.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd-waarde: ca. 0,12 m.

Aanvullende producten

  • AkkordSpachtel fein
  • Indeko-plus
  • Caparol Feinroller

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen. De ondergrond moet egaal van kleur zijn, kleurcontrasten mogen niet voorkomen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 raadplegen. 

Voorbereiding van de ondergrond

Ruwe ondergronden, gipsplaten en alle muren en plafonds met een verhoogd risico van strijklicht eerst voorstrijken met CapaSil Primer. 
Afhankelijk van het gewenste effect één tot twee pleisterlagen aanbrengen over het totale oppervlak met Caparol-Akkordspachtel-Fein. Andere muurplamuren zijn NIET geschikt. Na voldoende droging de Akkordspachtellaag schuren met een schuurkorrel van max. P220 tot 240. Om de zuiging te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix.

Op ondergronden die voldoende vlak zijn een grondlaag aanbrengen met indeko-plus. De natte laag Indeko-plus met Caparol Feinroller narollen. Bij gebruik van ander gereedschap blijft de ondergrondstructuur zichtbaar en zal opnieuw een pleisterlaag met Caparol-Akkordspachtel-Fein moeten worden aangebracht.

Verwerkingsmethode

Stucco Satinato moet voor de verwerking grondig worden doorgeroerd om niet gemengd materiaal aan randen en op de bodem te vermijden. Mengen kan met een roerspatel of langzaamdraaiend roerwerk worden uitgevoerd. Geen roermechanisme met een schepe kant gebruiken. Schudden na het op kleurmaken van het materiaal in de schudder is niet voldoende.

De Stucco Satinato wordt dun en met een open flexplamuurmes aangebracht en tot "0" afgeschraapt.
Na een korte aandroogtijd van de Stucco Satinato de laag met een flexplamuurmes gesloten afmessen.
De tweede laag is gelijk aan de eerste laag.
Door te variëren in de verwerkingstechniek kan het eindresultaat indivueel worden aangepast.

Let op: Spaanslagen moeten absoluut vermeden worden. Neem zoveel materiaal op het plamuurmes welke tijdens de droogtijd verwerkt kan worden. Aangedroogd materiaal op het plamuurmes mag niet plaatsvinden.

Verbruik

Ca. 80 – 100 ml/m2/per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 30 - 60 minuten het oppervlak droog. Doorgedroogd
en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor Stucco Satinato spaarzaam aanbrengen met een roestvrijstalen duoflex plamuurmes.
Het plamuurmes moet vooraf met water en watervast schuurpapier, korrelgrootte 400-600, geschuurd
worden. Zijkanten afronden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Schoonmaak- en onderhoudtips:

Voordat het oppervlak gereinigd wordt een proefvlak maken op een onzichtbare plaats. Na het schoonmaken zijn glanzende plekken NIET te voorkomen.
Oppervlakken behandeld met Stucco Satinato kunnen, afhankelijk van de kleur, een zgn. "schrijfeffect" geven.
Het "schrijfeffect" bij donkere kleuren kan verminderd worden door een afwerklaag aan te brengen met Capadecor DecoLasur Matt (aanbrengen met plamuurmes) of Disbopur 458 PU-Aquasiegel (aanbrengen met de roller). Altijd eerst een proefvlak maken omdat de kleur en het spachteleffect kunnen veranderen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product is geen EU-grenswaarde van toepassing.
Het pruduct bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaat-/polyvinylacetaathars, mine­ra­le vulstoffen, water, additieven, conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon, gemengd uit chloormethyl- en methylisothiazolinon (3:1))

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.