caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/136491/045740_StuccoDecor_Wachsdispersion_500ml.png

StuccoDecor Wachsdispersion

Wasdispersie als extra beschermende afwerking op spateltechnieken die door vuil of water worden belast. Uitsluitend binnen toe te passen.

Toepassing

De wasdispersie hydrofobeerd het oppervlak, verbeterd gelijktijdig de intentietijd van de kleur en de glans.

Eigenschappen

 • kleurloos
 • ruikt niet
 • diffusie-open
 • conform AgBB in combinatie met Stucco Decor Di Luce

Materiaalbasis

Wasdispersie

Verpakking

0,500 kg kunststof-emmer

Kleur

Kleurloos

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Minimaal 12 maanden houdbaar.
Verpakking koel, vorstvrij en niet beneden de 5 °C en boven de 35 °C opslaan.
Aangebroken verpakking absoluut luchtdicht en goed gesloten bewaren om indikken en aandrogen aan deksel en wanden te voorkomen.

Soortelijke massa

ca. 0,80 g/cm3

Aanvullende producten

 • StuccoDecor Di Luce
 • Stucco Satinato
 • Calcino Romantico
 • Capadecor Effektpigmente Switch Lagoon/Switch Desert

Attentie

Vervuiling van gekleurde vloeistoffen zoals koffie, rode wijn, ketchup e.d. kunnen ondanks de behandeling met StuccoDecor Wachsdispersion mogelijk niet geheel verwijderd worden.
De mate van reinigen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de tijdsduur van inwerken van de verontreiniging.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gladde spateltechnieken van StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantico of Stucco Satinato

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Het gebruik van speciale effect(glinster)pigmenten is uitsluitend geschikt op Stucco Decor Di Luce en Stucco Satinato. De hoeveelheid effectpigmenten direct met de Stucco Decor Wachsdispersion mengen en grondig doorroeren.

Let op: bij het toevoegen van de effectpigmenten kunnen stofwolken ontstaan. Bij grotere hoeveelheden de hoeveelheid in tweeën mengen.

Verwerkingsmethode

Om een goede droging zeker te stellen moet het te behandelen oppervlak minimaal 2 dagen uitharden voordat deze geïmpregneerd wordt.
Te snel overschilderen kan tot verkleuring leiden.

Het onverdunde materiaal spaarzaam met een dun duoflex plamuurmes over het gehele oppervlak tot "0" uitvlakken. Te veel aan materiaal direct met het duoflex plamuurmes verwijderen. Na drogen met een zachte doek polijsten (geen polijstmachine gebruiken).

Zijn effectpigmenten in de was gemengd dan moet nat-in-nat gewerkt worden om aanzetten te voorkomen.

Verbruik

 • op StuccoDecor Di Luce: ca. 10 g/m2
 • op Stucco Satinato: ca. 30g/m2
 • op CalcinoRomantico: ca. 60g/m2

Verwerkingstijd

Afhankelijk van de plaatselijk omstandigheden ca. 15 - 20 minuten

Verwerkingsomstandigheden

Niet verwerken beneden 10 °C voor omgeving en ondergrond.
Neem zoveel materiaal uit de emmer als in de aangegeven tijd verwerkt kan worden. Aangedroogd materiaal niet meer verwerken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd en te belasten na ca. 3 dagen.

Gereedschap

Duoflex plamuurmes.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water en zeep. 
Tijdens de verwerking moet het gereedschap schoon blijven.

Attentie

Bij toepassing op andere spateltechnieken als omschreven adviseren wij een proef op het object te maken.

Certificaat

 • in combinatie met StuccoDecor Di Luce AgBB-conform

Reinigen en onderhoud

StuccoDecor Wachsdispersion geeft geen bescherming bij directe belasting van spatwater en verontreiniging door vet, zuren, teer, koffie, thee en andere verkleurende substanties.
Lichte verontreiniging met warm water, eventueel met toevoeging van een neutraal reininigingsmiddel verwijderen.

Altijd vooraf een reinigingsproef nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Inhoudstoffen

Was, alifaten, additieven

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.