caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/251270/067328_Capadecor_MultiStruktur_Mittel_16kg_NL.png

MultiStruktur Fijn - Middel - Grof - Supergrof

Hydrofobe en kwartshoudende tussen- en afwerklaag voor decoratieve afwerkingen binnen in de korrelgrootte fijn, midden, grof en supergrof.

Toepassing

Kwartshoudende tussen- en afwerklaag voor decoratieve afwerkingen, binnen. Korrelgrootte fijn/midden/grof/supergrof. MultiStruktur is een ideale ondergrond voor laseer- en decoratieve afwerkingen.

Eigenschappen

 • emisie- en oplosmiddelvrij
 • AgBB-getest
 • op kleur te brengen via ColorExpress
 • bijzonder wit
 • goede dekkracht
 • door hydrofobie lange verwerkingstijd van afwerkingsproducten
 • goed te reinigen
 • onbrandbaar conform DIN 4102-A2, PZ-hoog-090261 

Verpakking

 • MultiStruktur fijn en middel: 7 kg en 16 kg
 • MultiStruktur grof en supergrof: 7 kg en 18 kg

Kleur

Wit.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem uit de 3D kleurenwaaier en alle CaparolColor kleuren.

Wit is handmatig met max. 10 % CaparolColor of AVA-mengkleuren op kleur te maken.

Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Grootste korrel

MultiStruktur fijn:               ca. 200 µm 
MultiStruktur middel:         ca. 300 µm 
MultiStruktur grof:              ca. 500 µm
MultiStruktur supergrof:     ca. 700 µm

Aanvullende producten

 • DecoGrund
 • DecoLasur mat/glanzend
 • ArteLasur
 • Metallocryl Interior
 • CapaGold/CapaSilber

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Minerale pleisterlagen PII en PIII
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gips- en spuitpleisters PIV en PV

Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Goed hechtende verflagen
Op matte, matig zuigende oppervlakken een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX, vervolgens een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX en een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX en een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer..

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX en een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken. Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vlak en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen” voor de voorbehandeling van de ondergrond.

De minimum temperatuur tijdens verwerking en droogfase is 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

MultiStruktur vooraf goed doorroeren (handmatig of met een langzaam draaiend roerwerk) en onverdund en gelijkmatig aanbrengen met kwast of roller. 

Aanbrengen materiaal:

Rollen:
Afhankelijk van de korrelgrootte aanbrengen met een roller met een vacht van 14-18 mm. MultiStruktur fijn en Supergrof met ca. 5 tot 10 % water verdunnen. Om een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen het materiaal vol aanbrengen en in een kruislaag "naslechten". Vervolgens met geschikt gereedschap structureren.

Plekspaan:
MultiStruktur Fijn en Supergrof kan ook met de spaan direct vanuit de emmer worden aangebracht. Aansluitend structureren.

Spuiten:
MultiStruktur kan met een sneckenpomp worden verspoten. Kleine oppervlakken met een trechterpistool. Spuitopening 4-6 mm, spuitdruk 2,0-2,5 bar.

Structuren:
Afhankelijk van de gewenste structuur structureren met de spaan, zachte borstel, structuurroller etc. 

Afwerkig
MultiStructur kan afgewerkt worden met DecoLasur mat of glanzend, ArteLasur, Metallocryl Interior of CapaGold/CapaSilber.
Afhankelijk van de grootte van het oppervlak, het aantal verwerkers en de omgevingstemperatuur kan het hydrfobe karakter van de MultiStruktur belangrijk zijn. Deze treedt pas in na ca. 2 tot 3 dagen drogen van de MultiStruktur laag.

Opbouw van het systeem

Op een zuigende ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX.

Een niet zuigende ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of met Putzgrund 610. 
Bij zuigende, goed hechtende verflagen kunnen eventueel direct behandeld worden. Vooraf ter plaatse een hechttest uitvoeren.

Wordt MultiStruktur in kleur aangebracht dan de kleur van de grondlaag afstemmen op de eindlaag.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk verwerkingsmethode, soort gereedschap en gewenst eindresultaat.
De aangegeven waarden zijn bij verwerking met de roller op de aangegeven structuur.
Korrel fijn ca. 500-700 g/m2
Korrel midden ca. 500-600 g/m2
Korrel grof ca. 600-700 g/m2
Korrel supergrob: ca: 800-900g/m2

Bij applicatie met de spaan van supergrof: ca. 1700-1800 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 6-8 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd en te belasten na 1-2 dagen.  De hydrofobe eigenschappen zijn treden pas op na een droogtijd van ca. 2 tot 3 dagen.
Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Door toepassing in MultiStruktur van natuurzand zijn kleurafwijkingen mogelijk. Steeds op het zelfde oppervlak materiaal van één charge verwerken. Zonodig verschillende charges mengen. Om aanzetten te vermijden nat-in-nat met voldoende personeel in één keer doorwerken.

Bij gipshoudende ondergronden kan het vocht uit de MultiStruktur in de ondergrond trekken en blazen tot gevolg hebben. Gipshoudende ondergronden met het juiste product voorstrijken om dit te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l 2010. Dit product bevat < 1 g/l. VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, was, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

ArteLasur

CapaGold / CapaSilber

DecoLasur Mat

Metallocryl Interior

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.