caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/246116/066497_Capadecor_Stucco_Eleganza_2_5L.png

Stucco Eleganza

Dispersieplamuur voor een zijdeglanzende afwerking met een metaaleffect op wanden binnen.

Toepassing

Een op kleur te brengen, zijdeglanzende dispersieplamuur voor een decoratieve afwerking op binnenmuren.

Eigenschappen

  • eenvoudig te verwerken
  • geeft een speciale, zeer eigen en karakteristieke decoratie
  • rationele verwerking
  • onbrandbaar, brandklasse A2 volgens DIN 4102 

Verpakking

  • 2½ liter

Kleur

Creme-wit - metallic

Met ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren uit de 3D kleurenwaaier.
Materiaal voor gebruik grondig doorroeren.

Het speciale eindresultaat is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode.

Op grote oppervlakken het op kleur gemaakte materiaal onderling mengen om kleurverschil te voorkomen.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,97 g/cm3

Aanvullende producten

  • AkkordSpachtel fein
  • Capadecor DecoGrund

 

 

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Ruwe ondergronden, wanden van gipsplaten en alle wanden en plafonds met strijklicht moeten geëgaliseerd worden tot de kwaliteitsklasse Q4. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond schuren met schuurpapier P200 tot P400 en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix.

Ondergronden die voldoen aan de egaliteitsklasse Q4 kunnen direct met Capadecor DecoGrund behandeld worden.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen (Q2 en Q3) adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

Grondlaag:
Een grondlaag aanbrengen met de roller met Capadecor DecoGrund in de kleur van de afwerklaag en met een Venetiaanse spaan naspachtelen. Zorg ervoor dat er geen spaanslagen ontstaan.

Tussenlaag:
Stucco Eleganza kan op grote oppervlakken met een Venetiaanse spaan nat-in-nat aangebracht worden. Op deze wijze wordt een te snel aandrogen van het materiaal voorkomen.
Bij het aanbrengen met minimaal twee personen kan het materiaal met een kortharige roller worden aangebracht en direct daarna met een Venetiaanse spaan worden nagespachteld. Breng zoveel materiaal aan dat voor aandrogen nog nagespachteld kan worden. 

Eindafwerking:
De eindafwerking wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als de tussenlaag. Het naspachtelen moet hier echter door één persoon worden uitgevoerd om een egaal oppervlak te verkrijgen.

Extra afwerklaag (optioneel):
Stucco Eleganza kan met DecoLasur glänzend, DecoLasur Matt of Disbon DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung afgewerkt worden. Het aanzien van het oppervlak wordt hierdoor veranderd. Een proefvlak of monster is absoluut noodzakelijk.
Om een rolstructuur te vermijden moet met een zeer fijne roller worden nagerold of de nog natte laag met een Venetiaanse spaan nagespachtelen.

Verdunnen

Stucco Eleganza onverdund verwerken.

Verbruik

Ca. 70 - 100 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is na 30 - 60 minuten het oppervlak droog. Volledig droog en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Geadviseerd wordt om voor de verwerking een kortharige roller (10 - 12 mm) en een schone Venetiaanse spaan te gebruiken. De spaan altijd eerst nat schuren (korrel 400–600) en de hoeken afronden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Attentie

Schoonmaak- en onderhoudsadvies:

Het schoonmaken altijd vooraf zorgvuldig testen middels een proefvlak. Na het schoonmaken kan een verandering van het oppervlak optreden.
Het oppervlak met Stucco Eleganza kan een licht "schrijfeffect" geven. De mate is afhankelijk van de gekozen kleur.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220- 239-6] (3:1). 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is maximaal 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is max. < 1 g/l

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, titaanwit, minerale pigmenten/vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

Akkordspachtel fein en mittel

Capadecor DecoGrund

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.