caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/246118/066499_Capadecor_StuccoDecor_Di_Luce_2_5L.png

StuccoDecor di Luce

Dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op wanden binnen.

Toepassing

StuccoDecor DI LUCE is een dispersieplamuur voor glanzende spateltechnieken op binnenmuren.

Eigenschappen

 • semi-transparant
 • met water te verdunnen
 • hoogglans, zonder extra afwerking
 • rationeel en eenvoudig te verwerken
 • met ColorExpress op kleur te maken
 • absorberend
 • waterdampdoorlatend

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Semi-transparant wit.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in ca. 1300 kleuren uit de 3D- en CaparolColor-kleurenwaaier.

Om op grote oppervlakken kleurverschillen te voorkomen, de op kleurgemaakte verpakking onderling mengen. Bij afname vanaf 100 kg in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Worden organische kleurpigmenten toegepast zoals bijv. rood, geel en oranje dan kan bij veel daglicht op de wand de gekozen kleur veranderen. Deze kleurverandering kan door toepassing van StuccoDecor Wachsdispersion beduidend worden vermindert maar niet voor 100 % worden voorkomen.

Glansgraad

Afhankelijk van de toepassing van zijdeglanzend tot glanzend.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/ml.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd-Waarde: ca. 0,06 m.

Aanvullende producten

 • AkkordSpachtel fein
 • StuccoDecor Wachsdispersion

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Alle minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Afhankelijk van het gewenste effect één tot twee pleisterlagen aanbrengen met Caparol- Akkordspachtel-Fein. Andere muurplamuren zijn NIET geschikt. Na voldoende droging de Akkordspachtellaag schuren met een schuurkorrel van max. P220 tot 240. Om de zuiging te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix.

Verwerkingsmethode

StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes.
Eerste behandeling:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • totale oppervlak nat-in-nat behandelen
 • eventuele spaanslagen na drogen verwijderenTweede en eventuele derde behandeling:
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • de tweede laag aanbrengen als de eerste
  laag
 • de glans wordt nu beter zichtbaar
 • eventueel een derde laag aanbrengen
  waardoor een spiegelglans ontstaat
Polijsten van het oppervlak:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • na een korte droogtijd of na geheel drogen het
  oppervlak met het plamuurmes onder een
  geringe hoek licht afschrapen.
 • door deze nabewerking ontstaat de specifieke
  glans.

Aanwijzing: Het mechanisch polijsten van het oppervlak alleen uitvoeren door deskundig personeel. Het zelfde resultaat kan ook worden bereikt door een derde laag aan te brengen.


Bij de juiste applicatie geeft SuccoDecor DI LUCE een zeer speciaal lichteffect. Het wisselende glanseffect kan door een derde laag nog meer versterkt worden. Een extra glanslaag is niet noodzakelijk. Door variatie in de wijze van applicatie ontstaan individuele eindresulaten zoals:
Venetiaanse spachteltechniek
Marmerimitatie
Vlekvormige spachteltechniek

Verbruik

Ca. 80-100 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 30-60 minuten het oppervlak droog. Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Capadecor StuccoDecor DI LUCE spaarzaam aanbrengen een roestvrijstalen duoflex plamuurmes. Het plamuurmes moet vooraf met water en watervast schuurpapier, korrelgrootte 400-600, geschuurd worden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen

Attentie

De spachtellaag is goed schoon te maken. Vervuiling direct verwijderen met water en een vochtige doek. Om de StuccoDecor DI LUCE te beschermen tegen vloeistoffen de StuccoDecor Wachsdispersion
aanbrengen (raadpleeg technisch informatieblad nr. 905).

Bij kooktoestellen en spoelinstallaties de StuccoDecor DI LUCE niet toepassen tenzij een beschermende glasplaat wordt aangebracht.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Voor dit product is geen EU-grenswaarde van toepassing. Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, polyvinylacetaathars, aluminiumhydroxyde, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

TMO Modemanagement

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.