caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/249005/066980_StuccoDecor_di_Perla_2,5liter_basis_goud_NL.png

StuccoDecor di Perla

Decoratieve spaantechniek met metaaleffect voor toepassing op wanden en plafonds binnen.

Toepassing

Spaantechniek op dispersiebasis met als basiskleuren goud en zilver voor een decoratieve afwerking met metaaleffect op wanden en plafonds binnen.

Eigenschappen

  • direct klaar voor gebruik
  • geeft een eigen en karakteristieke decoratie
  • eenvoudig te verwerken
  • bevat geen oplosmiddelen en weekmakers
  • natteslijtage klasse 2 volgens EN 13300

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

  • 2½ liter voor goud en zilver

Kleur

Zilver en goud, met ColorExpress op kleur te maken in ca. 81 kleuren.


Het speciale eindresultaat is afhankelijk van de gekozen kleur en de verwerkingsmethode.

Op grote oppervlakken het op kleur gemaakte materiaal onderling mengen om kleurverschil te voorkomen.

Glansgraad

Metaaleffect

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/ml.

Aanvullende producten

  • Capadecor DecoGrund

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Minerale oppervlakken binnen zoals kalk-gipspleister, gipskarton- en gipsplaten, beton etc. en goed hechtende verflagen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Ruwe, oneffen ondergronden, wanden van gipsplaten e.d. moeten geëgaliseerd worden. Na droging van de egalisatiepleister de ondergrond schuren en stofvrij maken. Om de zuiging van de ondergrond te egaliseren en het stof te binden voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Ondergronden die voldoende glad zijn kunnen direct met Capadecor DecoGrund behandeld worden.

Gereedmaken van het materiaal

Materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Grondlaag:
Een grondlaag aanbrengen met een kortharige roller met Capadecor DecoGrund in de kleur van de afwerklaag.

Tussenlaag:
StuccoDecor di Perla in de gewenste kleur en met ca. 20 % met water verdund met een kortharige vachtroller aanbrengen.

Eindafwerking:
StuccoDecor di Perla in de gewenste kleur onverdund aanbrengen met een ArteTwin spaan. Het materiaal zodanig aanbrengen dat het gehele oppervlak is bedekt. Na een korte wachttijd met dezelfde ArteTwin spaan het oppervlak structureren in een draaiende beweging tot het gewenste eindresultaat.

Aanwijzing: Wij adviseren dringend om een proefvlak op het object te maken om zo het
eindresultaat goed te kunnen beoordelen.

Verbruik

Tussenlaag: vanaf 40 - 60 ml/m2 per laag.
Afwerklaag: vanaf 80 - 120 ml/m2 per laag.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Materiaal nat-in-nat verwerken. Tocht en een warme ondergrond moeten vermeden worden.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Doorgedroogd en te belasten na 1 tot 2 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Geadviseerd wordt om voor de verwerking een kortharige roller en een schone ArteTwin spaan te gebruiken.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Attentie

Schoonmaak- en onderhoudsadvies:

Het schoonmaken altijd vooraf zorgvuldig testen middels een proefvlak. Na het schoonmaken kan een verandering van het oppervlak optreden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl