caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234084/064216_EXC_CapaTrend_B1_WA_10_L.png

Definitie van toepassingsgebieden

Indeling van oppervlakken binnen en buiten onder verschillende klimatologische omstandigheden voor het maken van een goede keuze van verfproducten.

Toepassing

Zowel oppervlakken binnen als buiten worden, afhankelijk van o.a. ligging, verschillend klimatologisch belast. Deze belasting is belangrijk bij de keuze van materiaal om ondergronden te beschermen. Een globaal onderscheidt van binnen- of buitentoepassing is veelal niet voldoende om een juiste keuze te maken voor een product om deze ondergrond te beschermen. Juist in ruimten binnen kunnen, afhankelijk van het gebruik van deze ruimte, duidelijke verschillen zijn in temperatuur, waterdamp en condensatievocht. Zo kunnen de klimatologische omstandigheden in een woonkamer probleemloos en constant zijn terwijl deze in een productiehal of keuken van een ziekenhuis totaal anders is. In beide gevallen praten we nog steeds voor een ruimte binnen.
 
In dit technisch informatieblad worden 5 verschillende toepassingsgebieden gedefinieerd die verschillen van situatie en gebruik en waarbij de klimatologische omstandigheden een gegeven is. Aan de hand van een omschrijving en voorbeelden waar deze omschrijving zich kan voordoen is een tabel opgesteld. Of een product geschikt is voor een bepaalde omschrijving is terug te vinden is het technisch informatieblad van het Caparol-product.
 
Met deze tabel moet het mogelijk zijn om een juiste productkeuze te maken om een oppervlak binnen of buiten en afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, te behandelen.

Eigenschappen

Tabel van toepassingsmogelijkheden

 Toepassingsgebied
 SituatieVoorbeelden

binnen 1

Verwarmde ruimten binnen met een vrijwel constante temperatuur en normale klimatologische omstandighedenWoningen, scholen, kantoren, winkels, ruimten in hotels  en zorginstellingen

binnen 2

Ruimten binnen met incidenteel een hoge luchtvochtigheid zonder een regelmatige condensatie aan het oppervlakOndergrondse parkeergarages, badkamers in woningen en ruimten die gebruik worden als woning of bedrijf, voor opslag en productie en kelders

binnen 3

Gesloten, niet verwarmde en geventileerde ruimten binnen alsmede verwarmde ruimten binnen met regelmatig een verhoogde luchtvochtigheid en met incidenteel opspattend water. Wand- en plafondoppervlakte temperatuur zijn slechts tijdelijk onder het dauwpunt  Grote keukens, waslokalen, productiehallen waarbij veel waterdamp vrij komt, wanden en plafonds  van zwembaden zonder dat er regelmatig opspattend water aanwezig is, koelcellen

buiten 1

Oppervlakken buiten zonder directe weersinvloeden, waarbij zo af en toe condenswater alsmede vorst-dooicyclus optreedt.Balkon- en galerijplafonds, loggia's, plafonds van open parkeergarages, wanden en plafonds van tunnels en overdekte entrees.

buiten 2

Oppervlakken buiten met directe weeersinvloeden.De normaal voorkomende buitengevels, metselwerk en overige, voor schilderen, geschikte oppervlakken buiten.


In het technische informatieblad van een Caparol-product is de juiste toepassing in een tabel weergegeven. Uit de volgende mogelijkheden kan gekozen worden:

    - niet geschikt
    o beperkt geschikt 
    + geschikt

De aanduiding (o) „beperkt geschikt" sluit de toepassing in de aangegeven situatie niet uit. Onder speciale omstandigheden kan de toepassing geschikt zijn. Bij twijfel om advies vragen.

Toelichting:

Doorslaggevend voor de toepassing van het juiste product is de bestendigheid tegen klimatologische omstandigheden, met name vocht, temperatuurswisselingen en vorst-dooicycli. Zelfs wanneer een oppervlak niet direct door water wordt belast door bijv. regen, kan door condensatie water op de verflaag komen. Dit komt altijd voor als  de ondergrond het dauwpunt heeft bereikt of eronder komt. Gebeurd dit af en toe en maar over een korte periode, bijvoorbeeld op een keuken- of badkamermuur die niet door opspattend water wordt belast (toepassingsgebied binnen 2), dan heeft dit geen directe gevolgen voor het geadviseerde product. Treedt in bepaalde gevallen regelmatig condensatievocht op over een langere periode (toepassingsgebied binnen 3) dan moet een verfproduct worden toegepast die wel bestand is tegen deze vochtbelasting. Dit soort vochtsituaties kunnen zich ook voordoen op een oppervlakken die er op het eerste gezicht droog uitzien. Een voorbeeld hiervan is een plafond in een open parkeergarage (buiten 1). Is de ondergrond van beton of staal en het koelt ’s nacht af en komt de ondergrond overdag met warme lucht in contact dan vormt zich op het oppervlak condensatievocht wat weer nadelig kan zijn voor de aangebrachte verflaag.
 
In de tabel in de TI van het Caparol-product zijn deze omstandigheden opgenomen zodat een betere productkeuze kan worden gemaakt.

Voorbereiding van de ondergrond

Bij ondergronden met een kritische lichtinval (bijv. strijklicht) en bij extreme zuiging kan voorgestreken worden met CapaTex Fix om de droging van de daarop volgende muurverflaag te vertragen. Het risico van aanzetten en rolbanen wordt hierdoor verminderd.

Attentie

  • De betreffende ondergrond moet constructief in orde zijn, mag geen gebreken vertonen en moet voldoen aan de bouwkundige voorschriften.
  • De geschiktheid van een product voor een bepaalde toepassing heeft uitsluitend betrekking op de houdbaarheid van de verflaag onder de gegeven klimatologische omstandigheden. Andere invloeden zoals vervuiling, bestendigheid tegen chemicaliën, mos- en algenaangroei etc. zijn niet in het overzicht meegenomen. In voorkomende gevallen een ander product kiezen.
  • Buitenmuurverven met met filmconserveermiddel mogen niet worden toegepast in toepassingsgebied voor binnen 1 en 2, ook als de klimatologische omstandigheden dit aangeven.
  • De toepassing van oplosmiddelhoudende producten is op grond van ARBO-wetgeving voor toepassing binnen verboden.
  • Ondergronden die permanent worden belast met condensatievocht of spatwater zoals in douchecellen, sauna's, randen van zwembaden etc. zijn door de extreme belasting niet in het overzicht opgenomen. Hier moeten in voorkomende gevallen speciale producten worden toegepast. Vraag zonodig om advies.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende situaties kunnen niet in dit technisch informatieblad worden behandeld. Indien een ondergrond behandeld moet worden die niet in dit technisch informatieblad is opgenomen dan adviseren wij u contact met ons op te nemen om zonodig een objectgericht technisch advies te laten opstellen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.