caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198232/057887_CAPACRYL_Aqua_PU_Primer_WE1.png

Capacryl Aqua PU Primer

Met water te verdunnen polyurethaan-acrylaatgrondverf op hout en voorbehandelde ondergronden, binnen en buiten.

Toepassing

Als vullende hechtbrug op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk voorafgaand aan afwerkingen met de Capacryl-producten Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin.
Ook toe te passen op voorbewerkt staal, geplamuurde en geschuurde oppervlakken.
Buiten en binnen toe te passen.

Eigenschappen

 • uitstekende dekking
 • goed vullend
 • geschikt voor kinderspeelgoed
 • met water te verdunnen
 • reukarm
 • eenvoudig te verwerken
 • goed te schuren
 • waterdampdoorlatend
 • hecht uitstekend
 • droogt snel
 • met acrylaatlak en oplosmiddelhoudende alkydharslakken over te schilderen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

1 en 2½ liter.

Kleur

Wit.

Op kleur te maken met het ColorExpress-systeem.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het CaparolGrondkleursysteem.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, vorstvrij en goed gesloten bewaren. In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13 %.

Voorbereiding van de ondergrond

De gegronde ondergrond schuren en stofvrij maken.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:
Ø NozzleSpuitdrukLuchtdrukVerdunning
Airless0,008–0,011 inch180-200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,013 inch120 bar2,5 barmax. 5 %
Lagedruk1,8–2,2 mmca. 0,5 bar5–15 %
Hogedruk2,0–2,5 mm2–3 bar5–15 %


Verwerking:

Capacryl Aqua PU Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Voor gebruik goed doorroeren en zonodig verdunnen met maximaal 5 tot 15 % met water.
Gebruik eventueel speciaal gereedschap voor het verwerken van waterverdunbare grondverven en lakken.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingOndergrond-
voorbehandeling
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag 
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua PU-Primer 1)Capacryl Aqua
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Primer 1)
TrimaXX SpeedPrimer
TriMaXX Primer
TriMaXX Gloss-Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiprimerCapalac Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenontroesten/reinigenTriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TrimaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Verzinkt staalbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 5TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TrimaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Aluminium/koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
  buitenBFS Nr. 6TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 22TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX Gloss/Satin
Goed hechtende verflagenbi/bureinigen/schurenGebreken aan de ondergrond herstellen
Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
1) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.
2) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
3) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel, oranje en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Vanaf 100 - 130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
 • minimaal 8 °C (de ideale verwerkingstemeratuur ligt tussen de 10 °C en 25 °C)
 • relatieve luchtvochtigheid ≤ 70 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % RLVstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na urenca. 1–2ca. 10–12ca. 48
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan-polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycol, glycolether, additieven, busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Waterherberg De Sevenster Snakkerburen

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Stadhuis

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.