caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198258/057913_CAPALAC_Aqua_Multiprimer_WE1.png

Capalac Aqua Multiprimer

Met water te verdunnen grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal, isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout.

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, koper, aluminium, hard-pvc en vele andere soorten ondergronden na een hechtingsproef.
Isoleert hout dat in wateroplosbare bestanddelen bevat. Als roestwerende grondlaag op ijzer en staal.
Over te schilderen met Caparyl Aqua PU-Satin/Gloss, CapaWood Intact en CapaWood Carat

Eigenschappen

 • grondverf
 • isoleert
 • roestwerend
 • in water geëmulgeerd
 • milieusparend
 • hecht uitstekend

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

Wit en Silbergrau (RAL 7001):
2½ liter

Kleur

Wit en RAL 7001 (Silbergrau)

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, verpakking goed gesloten bewaren.
In originele, goed gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Goed hechtende oude verflagen, hout, ijzer, staal, aluminium, koper en hard-PVC.
Niet geschikt op geanodiseerd aluminium, zink, RVS en voor toepassing op daken.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13 % en bij niet maatvast houtwerk 15 %.

Het isoleren van inhoudsstoffen kan niet altijd worden gegarandeerd. In sommige gevallen kan bij grote hoeveelheden oplosbare inhoudsstoffen een tweede laag Capalac Aqua Multiprimer nodig zijn. Wij adviseren om een proefvlak op het werk aan te brengen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout, onbehandeld:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. 

Zink, hard PVC:
Reinigen met een speciaal reiniger en schuren.

Koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een schuurmat.

IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) volgens DIN EN ISO 12944 deel 4.

Verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capalac Aqua Multiprimer onverdund met langharige kwast verwerken. Bij rollen op gladde oppervlakken een lakroller gebruiken.

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:

SpuitapparatuurØ NozzleDrukVerdunnen
Airless0,008–0,011 inch180 - 200 barNiet verdunnen

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenVoorstrijkenTussenlaagAfwerklaag
Beperkt- en niet maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
CapaWood 
Intact / Carat
CapaWood 
Intact / Carat
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua
PU-Satin / Gloss
Capacryl Aqua
PU-Satin / Gloss
Houtwerkbinnenreinigen/schuren1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
IJzer, staalbuitenontroesten2 x Capalac
Aqua Multiprimer
 binnenontroestenCapalac
Aqua Multiprimer
Koperbinnen/
buiten
reinigen, schuren met schuurmat,
BFS Nr. 6
Capalac
Aqua Multiprimer
Hard-PVCbinnen/
buiten
BFS Nr. 22Capalac
Aqua Multiprimer
tragfähige
Altanstriche
binnen/
buiten
reinigen/schurenCapalac
Aqua Multiprimer
Zink en
verzinkt staal
binnen/
buiten
BFS Nr. 5Capalac
Aqua Multiprimer
 • Let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een proefvlak op het object maken om de hechting te testen volgens "ruitjesproef" DIN EN 2409.
 • Bij slecht dekkende kleuren (bijv. rood, geel en oranje) kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.
 • Op hout met verkleurende inhoudsstoffen zijn twee voorstrijklagen met Capalac Aqua Multiprimer noodzakelijk. Om een goede isolerende werking zeker te stellen moet de grondlaag minimaal 12 uur drogen voordat verder gewerkt mag worden. De verkleurende inhoudsstoffen moeten goed zijn ingekapseld.

Verbruik

Vanaf 100-130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

 • Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 5 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
 • Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaar
na uren1–28–1012–16
Lagere temperaturen, een hogere relatieve luchtvochtigheid en een grote laagdikte verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkydhars, titaanwit, silicaat, anorganische kleurpigmenten, minerale pigmenten en vulstoffen, water, glycolether, additieven, busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer