caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/210322/061097_CapaWood_IntactPrimer_3liter_2018_NL.png

CapaWood Intact Primer

Extreem goed vullende, diep indringende en 
met water te verdunnen grondverf

Toepassing

CapaWood Intact Primer is een vullende en diep indringende en met water te verdunnen grondverf voor het gronden van onbehandelde houten oppervlakken buiten zoals gevelbetimmeringen, rabatdelen, houten woningen en bergingen, borstweringen etc. Op onbehandeld hout volstaat een 2-laagssysteem bestaande uit een grondlaag CapaWood Intact Primer en een afwerklaag CapaWood Intact.

Eigenschappen

  • dringt diep in het hout
  • extreem goed vullend
  • met water te verdunnen
  • reukarm
  • waterwerend
  • waterdampdoorlatend
  • eenvoudig te verwerken, spat niet

Materiaalbasis

Hybride grondverf op basis van alkydemulsie en acrylaat.

Verpakking

1 en 3 liter

Kleur

Wit (basis 1)
Kleur (uit basis 1 en 3)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem in vele kleuren.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Verpakking goed gesloten houden.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Vastestofgehalte

ca. 55 vol.%

Drogelaagdikte

ca. 95 µm per laag bij een verbruik van 175 ml/m2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
 (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle soorten geveloppervlakken van hout buiten.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Het vochtpercentage in het houtwerk mag niet meer dan 18 % bedragen. De harsgangen en
verweerd hout verwijderen tot het gezonde hout.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

CapaWood Intact Primer voor gebruik goed doorroeren. Aanbrengen met stevige platte kwast of roller.

Opbouw van het systeem

Op onbehandeld hout volstaat veelal een 2-laagssysteem bestaande uit één grondlaag CapaWood Intact Primer en één afwerklaag CapaWood Intact. 

Onbehandelde houten oppervlakken die veel te verduren hebben zoals kopshout, plekken met spijkers, naden, e.d. voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer.
Hout met in water verkleurende inhoudstoffen 1 tot 2 maal voorbehandelen met Capalac Aqua Multiprimer.

Verbruik

ca. 150 - 200 ml/m2 per laag op een glad oppervlak, op ruw of bezaagd hout naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

 Bij 23 °C en 50 % RLVstofdroogoverschilderbaar
 Na uren212

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reactie veroorzaken.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Product recommendation:

Capalac Aqua Multiprimer

CapaWood Aqua Isolation

CapaWood Intact

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


* Verplichte velden