caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/186045/056077_CAPALAC_TriMaXX_FerroCoat_BE.png

Capalac TriMaXX FerroCoat

Oplosmiddelhoudende high-solidlak voor metalen oppervlakken. Als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen op staal en verzinkt staal. Bezit corrosiewerende eigenschappen.

Toepassing

Capalac TriMaXX FerroCoat is zowel als grond-, tussen- en afwerklaag (één-potsysteem) op staal, verzinkt staal, aluminium, harde kunststof, hout en oude verflagen toe te passen. Niet toepassen op geëloxeerd aluminium en dakoppervlakken.

Eigenschappen

 • hecht bijzonder goed
 • dekt goed
 • goede kantendekking
 • lange levensduur en bijzonder weervast
 • hoog vastestofgehalte en droge laagdikte
 • als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen (één-pot-systeem)
 • getest op corrosiewering conform DIN EN ISO 12944, deel 6
 • als lak en ijzerglimmer toe te passen
 • volgens ColorExpress in vele kleuren te leveren
 • vrij van aromaten

Materiaalbasis

Epoxyester. Oplosmiddelhoudend maar aromaatvrij.

Verpakking

 • 1 en 2½ liter

Kleur

Lakkleur: Wit
IJzerglimmer: ca. DB 701 / ca. RAL 9006

De kleur wit is met ColorExpress op kleur te maken.

Bij toepassing van minder goed dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Bij lichte kleuren en wit kan door verschil van licht (UV-licht), warmte en chemische invloeden (bijv. amoniadampen van schoonmaakmiddelen, lijm of kit) vergeling van de laklaag ontstaan. Deze vergeling is materiaal eigen en geen productfout.

Let op: bij toepassing van heldere en donkere kleuren kan de verflaag een lichte verpoedering vertonen. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt.

Bij ijzerglimmerkleuren kunnen kleurafwijkingen optreden door:
- verrschillen met de kleurenkaart (druktechniek) 
- het plaatselijk bijwerken
- verschil in applicatietechniek (bijv. strijken, rollen, spuiten, poedercoaten)

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
 • Klasse: B
 • Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Lak:
Zijdemat

IJzerglimmer:
Mat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,3 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Maatvast houtwerk, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, hard-pvc en goed hechtende verflagen. Niet geschikt voor toepassing op daken en geëloxeerd aluminium!
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13 % bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Oppervlak schuren, harsgangen verwijderen en verweerd en vergrijsd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Scherpe kanten voldoende afronden.

IJzer en staal:

IJzer en staal goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Roest en vetten volledig verwijderen.

Zink, hard-PVC:

Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel of met Gescha Multi-Star het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een Scoth-Brite. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden licht aanstralen.

Aluminium:

Met Gescha Multi-star, nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een Scoth-Brite.

Koper:
Met Gescha Multi-Star in een mengverhouding 1:5 en schuren met een Scoth-Brite

Verflagen:
Reinigen en schuren. Niet draagkrachtige verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

TriMaXX FerroCoat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Voor gebruik goed doorroeren en zonodig verdunnen met Caparol AF-Verdünner (aromaatvrij). Bij ijzerglimmer is een optich egaal oppervlak uitsluitend met spuiten te verkrijgen. Op grote oppervlakken zal ook bij spuiten een wolkerig effect optreden, dit is niet te voorkomen.

Aanwijzingen bij spuiten:

Ø nozzledrukaanwijzingen
AirlessLak0,009 – 0,013 inch180 – 200 barmembraam- en zuigerpomp
IJzer-
glimmer
0,015 – 0,019 inch180 – 200 baruitsluitend met zuigerpomp

Opbouw van het verfsysteem

OndergondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregneerGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
IJzer, staalbuitenontroesten/ontvettenTriMaXX
FerroCoat
zonodig
TriMaXX
FerroCoat
TriMaXX
FerroCoat
Zinkbuitenreinigen Multistar
en schuren
Aluminiumbuitenreinigen Multistar
en schuren
Koperbuitenreinigen
Gescha Multi-Star 1:5 met scotchbrite
Hard-PVCbuitenreinigen Multistar
en schuren
Goed hechtende verflagen1)buitenreinigen en schuren-
 
1) Schade aan de verflaag afhankelijk van de soort ondergrond professioneel herstellen.
Let op: bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.


Roestbescherming op staal met Capalac TriMaXX FerroCoat:
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van stralen, reinheidsgraad SA 2½ DIN EN ISO 12944-4
Nr.Grondlaagµm1)Tussenlaagµm1)Afwerklaagµm1)Tot. µm1)Corrosiecategorie
C22)C32)C42)
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60120
2TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80160
33)TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat 
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60180
43)TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60200
53)TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80240
  1) verplichte laagdikte
  2) verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
  3) geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeemnr. 3, 4 en 5
 Blauw  geschikt
 Wit niet geschikt
Roestbescherming op verzinkt staal met Capalac TriMaXX FerroCoat (Duplex-System):
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van licht aanstralen (DIN EN ISO 12944-4).
Nr.Grondlaagµm1)TussenlaagµmAfwerklaagµmTotaal µmKorrosivitätskategorien
C2C3C4
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60120
2TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80TriMaXX FerroCoat
IJzerglimmer
80160
 geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6.

Verklaring
Corrosiecategorie (DIN EN ISO 12944 deel 2)
Categorie/
belasting
Voorbeeld bij speciale omgevingsomstandigheden en bij een matig belast klimaat
buitenbinnen
C2 geringAtmosfeer met geringe verontreiniging.
Veelal landelijk omgeving.
C3 matigStad- en industrieatmosfeer, matige verontreiniging door zwaveloxide. Kustgebied met geringe zoutbelasting.
C4 sterkIndustrie- en kustgebied met matige zoutbelasting.

Beschermingsperiode
(DIN EN ISO 12944 deel 1 en 5) De beschermingsperiode geeft de te verwachte periode aan tot aan de eerst volgende reconditionering van de verflaag. De aangegeven periode is een verwachtingspatroon gebaseerd op ervaring en geeft de opdrachtgever inzicht om over een langere periode onderhoud te plannen.  Aan de beschermingsperiode kunnen geen rechten worden ontleend!
TijdBescherming in jaren
Low (L)2 – 5
Middle (M)5 – 15
High (H)meer dan 15

Verbruik

Verbruik / laagdikte:
Applicatie met:Soort materiaalVerbruik/m2gem. verbruik/m2gem. nattelaagdiktegem. drogelaagdikte
kwast / rollerLak (kleuren)100 – 125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer125 – 160 mlca. 140 mlca. 140 µmca. 80 µm
RAL 9006 en koper100 – 125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 60 µm
spuitenLak (kleuren)100 – 125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer150 – 180 mlca. 160 mlca. 160 µmca. 80 µm
RAL 9006 en koper125 – 150 mlca. 135 mlca. 135 µmca. 70 µm

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

 • Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. 5 °C (ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
 • Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 %
relatieve luchtvochtigheid
stofdrooghandvastover te schilderenvolledig droog
aantal uren4824na ca. 5 dagen

Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door toevoeging van maximaal 5 vol.% Capalac PU-Härter kan een snellere droging en doordroging van de verflaag worden bereikt.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Capalac TriMaXX FerroCoat wit en transparant bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware, n-butyleenacetaat.

Capalac TriMaXX FerroCoat RAL 9006 en ijzerglimmer bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware, n-Butyleenacetaat.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat epoxyharsester, titaanwit, kleurpigmenten, glimmerpigmenten, minerale vulstoffen, alifaten, glycolether en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Pisanostraat, Eindhoven

Complex Muggenbroekerlaan, Roermond

Singel 110, Amsterdam

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

Kantoorgebouw Festo, Delft

Wooncomplex Helga, Rotterdam

Dreefschool Haarlem

Kasteeltje Hattem, Roermond

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Bedrijfspand A1 Office House

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.