Capalac TriMaXX FerroCoat

Oplosmiddelhoudende high-solidlak voor metalen oppervlakken.
Als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen op staal en verzinkt staal. Bezit corrosiewerende eigenschappen.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/186045/056077_CAPALAC_TriMaXX_FerroCoat_BE.png

Toepassing

Capalac TriMaXX FerroCoat is zowel als grond-, tussen- en afwerklaag (één-potsysteem) op staal, verzinkt staal, aluminium, harde kunststof, hout en oude verflagen toe te passen.
Niet toepassen op geëloxeerd aluminium en dakoppervlakken.

Eigenschappen

 • hecht bijzonder goed
 • dekt goed
 • goede kantendekking
 • lange levensduur en bijzonder weervast
 • hoog vastestofgehalte en droge laagdikte
 • als grond-, tussen- en afwerklaag toe te passen (één-pot-systeem)
 • getest op corrosiewering conform DIN EN ISO 12944, deel 6
 • als lak en ijzerglimmer toe te passen
 • volgens ColorExpress in vele kleuren te leveren
 • vrij van aromaten

Materiaalbasis

Epoxyester. Oplosmiddelhoudend maar aromaatvrij.

Verpakking

 • 1 en 2½ liter

Kleur

Wit, lichte, donkere en diverse ijzerglimmer kleuren. Op kleur te maken met het ColorExpress-systeem.

Bij toepassing van minder goed dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Let op: bij toepassing van heldere en donkere kleuren kan de verflaag een lichte verpoedering vertonen. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt.
IJzerglimmer geeft een enigszins ruw oppervlak. Indien gewenst kan met Capalac Kunstharz Klarlack worden afgewerkt om een glad oppervlak te verkrijgen.

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
Klasse: B
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Bij glimmerkleuren kunnen kleurafwijkingen optreden
bij verschil in applicatiemethoden (bijv. strijken, rollen, spuiten etc.).

Glansgraad

 • Lak: zijdemat
 • IJzerglimmer: mat

 

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 70%

Drogelaagdikte

ca. 70-80 µm

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
 
Maatvast houtwerk, ijzer, staal, zink, aluminium, koper, hard-pvc en goed hechtende verflagen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.
Niet geschikt voor toepassing op daken en geëloxeerd aluminium!

Voorbereiding van de ondergrond

Hout
Oppervlak schuren, harsgangen verwijderen en verweerd en vergrijsd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Scherpe kanten voldoende afronden.
Onbehandeld hout buiten impregneren met Capalac Holz-Imprägniergrund.
 
IJzer en staal
IJzer en staal goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren). Roest en vetten volledig verwijderen.
 
Zink, verzinkt staal
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met een Scoth-Brite.

Hard-PVC
Met Multistar of een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel het oppervlak grondig schoonmaken en schuren met Scoth-Brite.
 
Aluminium
Met Multistar, nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een Scoth-Brite.
 
Draagkrachtige verflagen
Schuren en met een alkalisch middel reinigen.
 
Niet draagkrachtige verflagen
Verflagen geheel verwijderen, schuren en voorbehandelen als onbehandeld hout.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:

Ø nozzledrukaanwijzing
AirlessLak0,009–0,013 inch180–200 barmembraam- of zuigerpomp
Glimmer0,015–0,019 inch180–200 baruitsluitend met zuigerpomp

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling ondergrondImpregneren       GrondlaagTussenlaag                            Afwerklaag              
IJzer, staalbuitenontroesten-ontvetten-TriMaXX FerroCoatzonodig
TriMaXX FerroCoat 
TriMaXX FerroCoat
TriMaXX Satin
TriMaXX Gloss 
Zinkbuitenreinigen Multistar en schuren-
Aluminiumbuitenreinigen Multistar en schuren
Hard-PVCbuitenreinigen Multistar en schuren
Goed hechtende verflagen1)buitenreingen Multistar en schuren
Let op: bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.


Verwerking:
Capalac TriMaXX FerroCoat aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Capalac TriMaXX FerroCoat Glimmer bij voorkeur door middel van spuitapplicatie aanbrengen.
Op grote oppervlakken is zowel bij hand- als spuitapplicatie bont opdrogen mogelijk. Bij verwerken met kwast of roller is de Capalac TriMaXX FerroCoat direct klaar voor gebruik.
Bij verspuiten verdunnen met Caparol AF-Verdünner.

Roestbescherming op staal met Capalac TriMaXX FerroCoat:
Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van stralen, reinheidsgraad SA 2½ DIN EN ISO 12944-4

Nr.Grondlaag              µm1)Tussenlaag          µm1)Afwerklaag            µm1)Tot.
µm1)
Corrosiecategorie
C22)C32)C42)
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60120
2TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80160
33)TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60180
43)TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 7036
60200
53)TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80240
1)verplichte minimale laagdikte
2)verklaring corrosiecategorie, zie onderstaande tabel
3)Geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6 voor systeemnr. 3, 4 en 5
Blauw =geschikt
Wit =niet geschikt


Roestbescherming op verzinkt staal met Capalac TriMaXX FerroCoat (Duplex-System):

Verfsystemen voor de corrosiecategoriën C2, C3, C4 conform DIN EN ISO 12944-5, het oppervlak voorbehandelen door middel van licht aanstralen (DIN EN ISO 12944-4).

Nr.Grondlaag              µm1)TussenlaagµmAfwerklaag            µmTot. µmCorrosiecategorie
C2C3C4
L M H L M H L M H
1TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60TriMaXX FerroCoat
bijv. RAL 5010
60120
2TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80TriMaXX FerroCoat
Glimmer
80160

geschikt volgens testrapport conform DIN EN ISO 12944 deel 6.

Verklaring
Corrosiecategorie (DIN EN ISO 12944 deel 2)

Categorie/
belasting
Voorbeeld bij speciale omgevingsomstandigheden en bij een matig belast klimaat
buitenbinnen
C2 geringAtmosfeer met geringe verontreiniging.
Veelal landelijk omgeving.
Niet verwarmde ruimten waar condensatie kan optreden zoals sporthallen, opslagloodsen etc.
C3 matigStad- en industrieatmosfeer, matige verontreiniging door zwaveloxide. Kustgebied met geringe zoutbelasting.Productieruimten met een hoge vochtigheidsgraad en geringe luchtverontreiniging zoals hallen waar levensmiddelen worden verwerkt, wasserijen, brouwerijen etc.
C4 sterkIndustrie- en kustgebied met matige zoutbelasting.Chemische industrie, zwembaden, boothuizen boven zeewater etc.

Beschermingsperiode
(DIN EN ISO 12944 deel 1 en 5)
De beschermingsperiode geeft de te verwachte periode aan tot aan de eerst volgende reconditionering van de verflaag. De aangegeven periode is een verwachtingspatroon gebaseerd op ervaring en geeft de opdrachtgever inzicht om over een langere periode onderhoud te plannen. 
Aan de beschermingsperiode kunnen geen rechten worden ontleend!
TijdBescherming in jaren
Low (L)2–5
Middle (M)5–15
High (H)meer dan 15

Verbruik

Verbruik / laagdikte:
Applicatie      
met:
Soort materiaalverbruik per m2                    gem. verbruik    gemiddelde nattelaagdiktegemiddelde drogelaagdikte
kwast / rollerLak (kleuren)100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer125–160 mlca. 140 mlca. 140 µmca. 80 µm
RAL 9006100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 60 µm
spuitenLak (kleuren)100–125 mlca. 115 mlca. 115 µmca. 65 µm
IJzerglimmer150–180 mlca. 160 mlca. 160 µmca. 80 µm
RAL 9006125–150 mlca. 135 mlca. 135 µmca. 70 µm

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 5 °C.
Toe te passen tot een relatieve luchtvochtigheid van 85 %.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaardoorgedroogd  
aantal uren4824na ca. 5 dagen

Lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Door toevoeging van maximaal 5 vol.% Capalac PU-Härter kan een snellere droging en doordroging van de verflaag worden bereikt.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Capalac TriMaXX FerroCoat wit en transparant bevat:  Cobaltneodecanoat, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Capalac TriMaXX FerroCoat RAL 9006 en glimmer bevat: Cobalt­carboxylate, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-penta­methyl-4-piperidyl)sebacat.
Kan een aller­gische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.


Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat epoxyester, titaanwit, kleurpigmenten, glimmerpigmenten, minerale vulstoffen, alifaten, glycolether en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woningen Sarphatiestraat Amsterdam

Kantoorgebouw Festo, Delft

Wooncomplex Helga, Rotterdam

Dreefschool Haarlem

Kasteeltje Hattem, Roermond

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Bedrijfspand A1 Office House

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden