caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/152701/049592_Capadur_Color_Wetterschutzfarbe_2,5L.png

Capadur Color

Met water te verdunnen dekkende beits voor houten oppervlakken buiten.

Toepassing

Speciale beitsverf voor beschermende, verfraaiende lagen op niet-maatvaste houten bouwelementen, zoals gevelbetimmeringen, houten woningen, schuurdeuren, luiken, tuinhekken, pergola’s, hemelwaterafvoeren en goten van PVC of zink. Uitsluitend buiten toepassen.

Let op: na het schilderen van o.a. multiplex, underlaymentplaten etc. kan schimmel ontstaan. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden is dit niet te voorkomen.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • reukarm
  • weerbestendig
  • waterwerend
  • waterdampdoorlatend µd H2O ca.0,50 m
  • structuurbehoudend
  • elastisch, spat niet, zeer goed hechtend
  • eenvoudig te verwerken


Materiaalbasis

Kunststofdispersie, speciaal voor houten oppervlakken.

Verpakking

750 ml en 2½ liter

Kleur

Wit, Schwedengrün, Schokobraun, Lichtgrau, Tiefschwarz, Schwedenrot, Schwedenblau en Schwedengelb.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.
Bij waterbelasting en bij intensief schoonmaken kan bij bepaalde kleuren de verflaag iets lichter worden en licht poederen. Dit is materiaal eigen en beïnvloed de beschermende werking van de verflaag niet.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Kleurvast conform BFS Nr. 26:
Bindmiddel: klasse A
Pigment: groep 1 tot 3 (afhankelijk van de kleur)

Glansgraad

Zijdemat.
De glans is afhankelijk van de structuur van het houtoppervlak.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Verpakking goed gesloten houden.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Beperkt en niet maatvast houtwerk.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage in nietmaatvast houtwerk mag niet meer dan 15% bedragen. De harsgangen en verweerd hout verwijderen tot het gezonde hout.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout, niet geschilderd
De ondergrond in de richting van de houtnerf schuren. Scherpe kanten voldoende afronden. Op vlakken die met een lichte Capadur Color-kleur geschilderd worden, is om verkleuringen te voorkomen een tussenlaag met Capacryl Holz-IsoGrund aan te raden. Knoesten of kwasten in het hout tweemaal met Capacryl Holz-IsoGrund schilderen.
 
Oud hout, niet geschilderd
Verweerd, vergrijsd hout tot op het gezonde hout afschuren. Scherpe kanten voldoende afronden. Knoesten of kwasten in het hout tweemaal met Capacryl Holz-IsoGrund schilderen.
 
Hout, geschilderd en met goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken, lak- en dispersieverflagen grondig mat schuren en met schoon water nawassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Capacryl Aqua Uni-Primer.

Hout, geschilderd en met niet goed hechtende verflagen
Oude verflagen volledig verwijderen tot op het gezonde hout.
De ondergrond in de richting van de houtnerf schuren. Scherpe kanten voldoende afronden. Op vlakken die met een lichte Capadur Color kleur geschilderd worden, is om verkleuringen te voorkomen een tussenlaag met Capacryl Holz-IsoGrund aan te raden. Knoesten of kwasten in het hout tweemaal met Capacryl Holz-IsoGrund schilderen.
 
Hard-PVC of zink
Verzinkt blik ontvetten en schoonspoelen met water. PVC met fijn schuurpapier schuren.

Verwerkingsmethode

Capadur Color voor gebruik goed doorroeren en indien nodig met maximaal 5% water verdunnen. Aanbrengen met kwast of roller. Niet spuiten.
Capadur Color kan het beste worden verwerkt met een langharige ronde of ovalen kwast. Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
HoutbuitenReinigen/schurenCapacryl
Aqua UniPrimer
bij lichte kleuren1)
Capacryl Holz-IsoGrund
Capadur ColorCapadur Color
ZinkbuitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua Uniprimerindien noodzakelijk
Capadur Color
Hard-PVCbuitenReinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schurenCapacryl Aqua Uniprimerindien noodzakelijk
Capadur Color
Goed hechtende
verflagen
buitenSchoonmaken/
schuren
2)Capacryl Aqua Uniprimer2)indien noodzakelijk
Capadur Color
1)Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
2)Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.stofdroogoverschilderbaarregenvast
na uren11224
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaathars, titaanwit, kleurpigmenten, calciumcarbonaat, water, glycolether, aromaten, glycolen, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon) en filmbeschermers (carbendazim, terbutryn, octylisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Coatings Nederland B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawcoatings.nl

Kijk ook op www.dawcoatings.nl

Woningen Commandeur Ravenstraat Hoorn

Trias VMBO

Kinderdagverblijf 'De Blauwe...

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden