caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198229/057884_CAPACRYL_Aqua_PU_Mat_NAST_WE1.png

Capacryl Aqua PU Mat NAST

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen.
Nu ook in NAST-kwaliteit (NevelArme SpuitTechnologie).

Toepassing

Met water te verdunnen polyurethaan-acrylaatlak op gegrond houtwerk en voorbehandelde metalen en hard-PVC ondergronden. Uitsluitend voor toepassing binnen.

Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 3500 / 5000
Titan Focus 700

Let op:
Matte oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en glimmende plekken. Op ondergronden die zwaar worden belast en veel door handen worden aangeraakt de Capacryl Aqua PU Satin / Gloss toepassen.

Eigenschappen

 • blokvast, kleeft niet
 • vergeelt niet
 • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed
 • met water te verdunnen
 • extreem mat (bij 60° 7,7 G.U / bij 85° 7,5 G.U.)
 • nevelarm te verspuiten
 • reukarm
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • 1 en 2,5 liter 

Kleur

Wit

Met ColorExpress in vrijwel alle kleuren op kleur te maken.
Capacryl Aqua PU Mat kan, zoals gebruikelijk bij matte verven, en in het bijzonder bij donkere en intensieve kleuren een tempera-effect (licht afgeven van kleur) ontstaan.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

 • Mat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

De gegronde en voorbehandelde ondergrond schuren en stofvrij maken.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua PU Mat NAST is gemaakt om nevelarm te verspuiten met speciaal hiervoor ontwikkelde spuitapparatuur. Het verwerken met kwast of roller is niet mogelijk.
Capacryl Aqua PU Mat NAST verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende
drogen van de eerste laag.

Gegevens voor het verwerken met spuitapparatuur:

 nozzle/frontendtoevoer 
materiaal
toevoer
lucht
verdunnen
Wagner XVLP FinishControl
3500 / 5000
Caparol NAST8 - 102/3 of 7-8onverdund
Titan Focus 700Caparol NAST8 - 102/3 of 7/8onverdund

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassing 1)Voorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag 3)Afwerklaag 4)
Hout binnenreinigen/schurenCapacryl Holz-IsoGrund 2)indien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU Mat NAST
1 - 2 x
Capacryl
Aqua PU Mat NAST 
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Aluminium/ koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua UniPrimer NAST

1) Voor definitie van toepassingsgebieden raadpleeg het Technische Informatieblad nr. 606.
2) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.

3) Indien een tussenlaag noodzakelijk is moet de kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een kleur geadviseerd voor de tussenlaag. Deze kleur kan afwijken van de eindkleur.
4) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel, rood, oranje kan een extra verflaag noodzakelijk zijn.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 120–160 ml/m2 per laag.

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

 • Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minimaal 8 °C  (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
 • Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 70 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

stofdroog

overschilderbaar

doorgedroogd

aantal uren1–28 - 1048
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr.
247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, silicaat, water, glycol, glycolether,
additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.