Capacryl Aqua PU Mat NAST

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen.
Nu ook in NAST-kwaliteit (NevelArme SpuitTechnologie).
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198229/057884_CAPACRYL_Aqua_PU_Mat_NAST_WE1.png

Toepassing

Met water te verdunnen polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen op gegrond houtwerk en voorbehandelde metalen en hard-PVC ondergronden. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 6500 TS
Wagner XVLP FinishControl 5000
Wagner XVLP FinishControl 3500
Titan Focus 700

Let op:
Matte oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en glimmende plekken. Op ondergronden die zwaar worden belast en veel door handen worden aangeraakt de Capacryl Aqua PU Satin/Gloss toepassen.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • extreem mat (bij 60° 7,7 G.U / bij 85° 7,5 G.U.)
 • nevelarm te verspuiten
 • reukarm
 • blokvast, kleeft niet
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • 1 en 2,5 liter 

Kleur

 • Wit
 • Met ColorExpress in kleuren uit de 3D-kleurwaaier en vele andere kleuren op kleur te maken. Capacryl Aqua PU Mat kan, zoals gebruikelijk bij matte verven, en in het bijzonder bij donkere en intensieve kleuren een tempera-effect (licht afgeven van kleur) ontstaan.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag (bijv. Capacryl aqua UniPrimer) aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

 • Mat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,1 - 1,3 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

IJzer, staal:
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren) conform DIN EN ISO 12944-4 en voorzien van een roestwerende primer.

Zink, Hard-PVC:
Reinigen met een ammonia-alkalisch (bijv. Multistar) reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Na droging voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

Aluminium, koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen. Na droging voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

Verflagen:
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed
hechtende verflagen volledig verwijderen en in systeem gronderen.

Verwerkingsmethode

Gegevens voor het verwerken met spuitapparatuur:

 nozzle/frontendtoevoer 
materiaal
toevoer
lucht
verdunnen
Wagner XVLP FinishControl
6500 TS
Caparol NAST8 - 92/3onverdund
Wagner XVLP FinishControl
5000
Caparol NAST8 - 92/3onverdund
Wagner XVLP FinishControl
3500
Caparol NAST8 - 910onverdund
Titan Focus 700Caparol NAST8 - 92/3onverdund

Bij Wagner XVLP FinishControl 6500 TS niet het materiaal verwarmd spuiten!


Let op:

Capacryl Aqua PU Mat NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde
spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie
materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende
drogen van de eerste laag.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepas-sing 1)Voorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag 3)Afwerklaag 4)
Hout binnenreinigen/schurenCapacryl Holz-IsoGrund 2)indien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU Mat NAST
1 - 2 xl
Capacryl
Aqua PU Mat NAST 
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiPrimer
ZinkbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Aluminium/ koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Goed hechtende verflagenbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua UniPrimer NAST

1) Voor definitie van toepassingsgebieden raadpleeg het Technische Informatieblad nr. 606.
2) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.

3) Indien een tussenlaag noodzakelijk is moet de kleur gelijk zijn aan de afwerklaag. Bij slecht dekkende kleuren zoals rood, geel en oranje wordt door ColorExpress automatisch een kleur geadviseerd voor de tussenlaag. Deze kleur kan afwijken van de eindkleur.

4) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel, rrod, oranje kan een extra verflaag noodzakelijk zijn.


Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 120–160 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

stofdroog

overschilderbaar

doorgedroogd

aantal uren

1–2 uur

8 - 10 uur

48 uur

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether,
additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden