caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198235/057890_CAPACRYL_Aqua_UniPrimer_NAST_WE1.png

Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Universele hechtlaag in NAST-kwaliteit
(NevelArme SpuitTechnologie) voor toepassing buiten en binnen.

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. Op zink geen alkydharslak toepassen.

Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:
 • Wagner XVLP FinishControl 3500  
 • Wagner XVLP FinishControl 5000
 • Titan Focus 700

Eigenschappen

 • droogt snel
 • goed te schuren
 • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed
 • met water te verdunnen
 • reukarm, niet milieubelastend
 • met weinig nevel te verspuiten
 • super hechtend
 • dampdoorlatend

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

1 en 2½ liter

Kleur

Wit.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Onaangebroken verpakkingen 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Hout, oude verf- en laklagen, zink, aluminium, hard-PVC en vele andere soorten ondergrond. Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte 13 % en bij niet maatvast houtwerk 15 % zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Hout goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vette tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren en scherpe kanten afronden.
Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Zink, hard-PVC:
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium (niet geëloxeerd), koper:
Met een speciaal reinigingsmiddel, bijv. Gescha multi-Star, reinigen en schuren.

Oude verflagen:
Goed hechtende verflagen reinigen en schuren. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua UniPrimer NAST is uitsluitend met de speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur nevelarm te verspuiten.
Verwerking met de kwast of roller is NIET mogelijk.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!

Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Aanwijzingen bij spuiten:
Geschikte spuitappatuurØ Nozzle
frontend
toevoer materiaal toevoer
lucht
verdunnen
Wagner XVLP FinishControl 3500 en 5000Caparol NAST-Frontend8 – 102/3onverdund
Titan Focus 700Caparol NAST-Frontend8 – 102/3onverdund

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Beperkt en niet maatvast houtwewrk buitenBFS Nr. 18Capacryl 
Holzschutz-Grund
Capacryl Aqua UniPrimer NAST
of 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
CapaWood CaratCapaWood Carat3)
Maatvast houtwerk buitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Aqua UniPrimer NAST
of 
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Indien
noodzakelijk Capacryl Aqua PU-Mat /
PU-Satin (NAST)
Capacryl Aqua PU-Mat 3) /
PU-Satin 3) 
(NAST)
Houtwerk binnenreinigen / schurenCapacryl Aqua UniPrimer NAST
of 
Capacryl Holz-IsoGrund 1)
Indien noodzakelijk Capacryl Aqua PU-Mat / 
PU-Satin (NAST)
Capacryl Aqua PU-Mat 3) / 
PU-Satin 3) 
(NAST)
Zink binnen
 buiten
BFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer NASTIndien
noodzakelijk Capacryl Aqua PU-Mat /
PU-Satin (NAST)
Aluminium
Koper
 binnen
 buiten
BFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Hard-PVC binnen
 buiten
BFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Draagkrachtige
oude verflagen
 binnen
 buiten
reinigen / schuren– 2)Capacryl Aqua UniPrimer NAST 2)

1) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen
2) Slechthechtende verflagen verwijderen en eventuele houtreparatie vooraf uitvoeren volgens voorschrift. 
3) Bij slechtdekkende kleuren (bijv. geel/rood/oranje) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.
Let op:
Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 130 - 160 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

 • Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 8 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
 • Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 70 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid
stofdroog

handvast
over te schilderen / spuiten
met acryllaatlak
over te schilderen / spuiten met alkydharslak
aantal urenca.  1– 2ca. 10 – 12ca. 12 – 16ca. 48
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.


Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgend lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 140 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, glycol, glycolether, alifaten, additieven en busconserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.