Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Universele hechtlaag in NAST-kwaliteit
(NevelArme SpuitTechnologie)
voor toepassing buiten en binnen.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/198235/057890_CAPACRYL_Aqua_UniPrimer_NAST_WE1.png

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. Op zink geen alkydharslak toepassen.
Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 3500  
Wagner XVLP FinishControl 5000
Titan Focus 700

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • reukarm, niet milieubelastendumweltschonend
 • super hechtend
 • droogt snel
 • dampdoorlatend
 • goed te schuren
 • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

 • 1 en 2,5 liter

Kleur

Wit.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in pasteltinten.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Onaangebroken verpakkingen 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Hout, oude verf- en laklagen, zink, aluminium, hard-PVC en vele andere soorten ondergrond. Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Hout goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vette tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren en scherpe kanten afronden.
Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Zink, hard-PVC:
Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium (niet geëloxeerd), koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Oude verflagen:
Goed hechtende verflagen reinigen en schuren. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua UniPrimer NAST is uitsluitend met de speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur nevelarm te verspuiten.
Verwerking met de kwast of roller is NIET mogelijk.

Aanwijzingen bij spuiten:
Geschikte spuitappatuurØ Nozzle
frontend
toevoer materiaal toevoer
lucht
verdunnen
Wagner XVLP FinishControl 3500 en 5000
Titan Focus 700
Caparol NAST-Frontend8–92/3onverdund

Let op:
Capacryl Aqua UniPrimer NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Verbruik

Ca. 100–13 m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid
stofdroog

handvast
overschilderbaar/ over te spuiten
met acryllaatlak
overschilderbaar/over te spuiten met alkydharslak
aantal uren1–210–1212–1648
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Attentie

 • Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
 • Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.
 • Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgend lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 140 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven en busconserveermiddel (methyl- /benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden