caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/210325/061100_Spray-TEC_Satin_NL2018_NL.png

Capacryl Spray-TEC Satin

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur.

 • Toepassing

  Capacryl Spray-TEC is een Airless te verspuiten polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen en buiten.

  Eigenschappen

  • probleemloos te verspuiten
  • goed vullend vermogen
  • rationeel te verspuiten
  • nattelaagdikte tot 250 µm is mogelijk
  • dekt uitstekend
  • blokvast
  • reukarm
  • zeer goed kras- en stootvast

  Materiaalbasis

  Polyurethaan-acrylaatdispersie

  Verpakking

  2½ en 5 liter

  Kleur

  Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

  Bij alle zijdematte afwerklagen is in donkere en intensieve kleuren in aanvang (tijdelijke) pigmentafgifte mogelijk.

  Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
  Klasse: A
  Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

  Glansgraad

  Zijdemat

  Opslag

  Koel, vorstvrij en goed gesloten bewaren.

  Technische eigenschappen

  Soortelijke massa: ca. 1,3 g/cm2

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Gegrond maatvast houtwerk, voorbehandeld (roestwerend) metaal en met Capacryl Aqua UniPrimer voorgestreken oude verflagen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Gegronde ondergronden reinigen, schuren en stofvrij maken.

  Materiaalbereiding

  Materiaal voor verwerking grondig doorroeren en onverdund verspuiten. Indien nodig tot maximaal 5 % met water verdunnen.

  Verwerkingsmethode

  Let op: wordt de lak verdund met water dan kunnen sneller zgn. "zakkers" ontstaan en vult de laklaag minder.

  Aanwijzing bij spuitapplicatie:

  Ø NozzleDrukVerdunnen
  Airless0,010–0,014 inch180–200 barbij voorkeur onverdund, eventueel met max. 5 vol.-% met water
  Aircoat0,011 inch40 bar
  luchtdruk 1,0 - 1,5 bar
  bij voorkeur onverdund, eventueel met max. 5 vol.-% met water

  Laagdikte

  Maximaal 250 µm nattelaagdikte

  Opbouw van het systeem

  OndergrondToepassingVoorbehandeling
  ondergrond
  ImpregnerenGrondlaagTussenlaag
  (indien noodzakelijk)
  Afwerklaag
  Houtwerkbinnenreinigen/schuren-Capacryl Holz-IsoGrundCapacryl Spray-TEC SatinCapacryl
  Spray-TEC Satin
  IJzer, staalbinnen
  ontroesten/reinigen

  -
  Capalac Aqua MultiPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
  buiten2 x Capalac AllgrundCapacryl Spray-TEC Satin
  Zink

  binnen
  BFS Nr. 5

  -
  Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
  buitenCapacryl Spray-TEC Satin
  Aluminium/koperbinnen
  BFS Nr. 6

  -
  Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
  buitenCapacryl Spray-TEC Satin
  Goed hechtende verflagen1)binnenreinigen/schuren
  -
  Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
  buitenCapacryl Spray-TEC Satin
  1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, herstellen.
  Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

  Verbruik

  Ca. 200 ml/m2 per laag bij een natte laagdikte van 180 µm op een gladde ondergrond.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  • materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 10 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
  • relatieve luchtvochtigheid: < 70 %

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.stofdroogover te schilderen met Capacryl Aqua lakken
  Droogtijd bij 180 µm nattelaagdikte2)ca. 60 minutenca. 6 - 8 uur

  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
  2) Bij een hogere nattelaagdikte wordt de droogtijd langer.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1),. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, urethaan-acrylaatcopolymeer, titaanwit, silicaat, water, additieven en
  conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Woonboerderij, Reusel

  Bedrijfspand Porsche Service Centrum…

  Hotel/restaurant Koperen Hoogte, Zwolle

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.