caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/210325/061100_Spray-TEC_Satin_NL2018_NL.png

Capacryl Spray-TEC Satin

Hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak voor binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor applicatie met airless-spuitapparatuur.

Toepassing

Capacryl Spray-TEC is een Airless te verspuiten polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen en buiten.

Eigenschappen

  • probleemloos te verspuiten
  • goed vullend vermogen
  • rationeel te verspuiten
  • nattelaagdikte tot 250 µm is mogelijk
  • dekt uitstekend
  • blokvast
  • reukarm
  • zeer goed kras- en stootvast

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

Bij alle zijdematte afwerklagen is in donkere en intensieve kleuren in aanvang (tijdelijke) pigmentafgifte mogelijk.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, vorstvrij en goed gesloten bewaren.
In originele, gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Soortelijke massa: ca. 1,3 g/cm2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond maatvast houtwerk, voorbehandeld (roestwerend) metaal en met Capacryl Aqua UniPrimer voorgestreken oude verflagen.

Voorbereiding van de ondergrond

Gegronde ondergronden reinigen, schuren en stofvrij maken.

Materiaalbereiding

Materiaal voor verwerking grondig doorroeren en onverdund verspuiten. Indien nodig tot maximaal 5 % met water verdunnen.

Verwerkingsmethode

Let op: wordt de lak verdund met water dan kunnen sneller zgn. "zakkers" ontstaan en vult de laklaag minder.

Aanwijzing bij spuitapplicatie:

Ø NozzleDrukVerdunnen
Airless0,010–0,014 inch180–200 barbij voorkeur onverdund, eventueel met max. 5 vol.-% met water
Aircoat0,011 inch40 bar
luchtdruk 1,0 - 1,5 bar
bij voorkeur onverdund, eventueel met max. 5 vol.-% met water

Laagdikte

Maximaal 250 µm nattelaagdikte

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToep.Voorbehandeling
ondergrond
 ImpregnerenGrondlaagTussenlaag
(indien noodzakelijk)
Afwerklaag
Houtwerkbinnenreinigen/schuren-Capacryl Holz-IsoGrundCapacryl Spray-TEC SatinCapacryl
Spray-TEC Satin
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigen-Capalac Aqua MultiprimerCapacryl Spray-TEC Satin
ZinkbinnenBFS Nr. 5-Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
Aluminium/koperbinnenBFS Nr. 6-Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
Goed hechtende verflagen1)binnenreinigen/schuren-Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Spray-TEC Satin
1) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, herstellen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag bij een natte laagdikte van 180 µm op een gladde ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

  • materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 10 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
  • relatieve luchtvochtigheid: < 70 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.stofdroogover te schilderen met Capacryl Aqua lakken
Droogtijd bij 180 µm nattelaagdikte2)ca. 60 minutenca. 6 - 8 uur

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
2) Bij een hogere nattelaagdikte wordt de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat <130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, urethaan-acrylaatcopolymeer, titaanwit, silicaat, water, additieven en
conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Bedrijfspand Porsche Service Centrum…

Hotel/restaurant Koperen Hoogte

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.