caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/186855/056300_F7-LangzeitLasur_2_5L.png

Capadur F7-LangzeitLasur

Weervaste, halfdekkende beits voor houten oppervlakken buiten. Met duurzame UV-bescherming.

Toepassing

Voor kleurige vormgeving en bescherming tegen vocht en UV-stralen van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen, deuren en beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten.

In verband met arbo-wetgeving adviseren wij voor toepassing binnen Capadur DecorLasur te gebruiken.

Eigenschappen

  • hoge UV-bescherming door transparante ijzeroxydepigmenten
  • met UV-filter
  • landurige vochtbescherming
  • elastisch
  • dampdoorlatend
  • spat niet, gebruiksklaar
  • ook op grote oppervlakken te gebruiken door lange ‘open tijd’
  • gelijkmatig drogend oppervlak

Materiaalbasis

Alkydhars, met  aromaatvrij oplosmiddel.

Verpakking

Standaardkleuren: 
750 ml en 2½ liter

ColorExpress: 
1 l, 2½ l, 5 l

Kleur

Kleurloos, Kiefer, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni en Ebenholz.
Alle kleuren zijn onderling met elkaar te mengen.

Volgens het ColorExpress-systeem in vele kleuren op kleur te maken vanuit Kleurloos.

Attentie
Enkele kleuren zijn slechts beperkt voor toepassing buiten geschikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij ColorExpress. Capadur F7-LangzeitLasur kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder halfdekkende beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden. Bij onbeschermd buitenwerk kleurloos niet toepassen.

Glansgraad

Zijdeglans
De glans is afhankelijk van het houtoppervlak en kan variëren.

Opslag

Koel. Verpakking goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,95 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 60 Gew.-%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer dan 13 % en niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15 % bedragen.
Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde houten oppervlakken in nerfrichting schuren en grondig reinigen. Vrijkomende inhoudsstoffen zoals bijv. hars en harswellen verwijderen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met Capadur F7-LangzeitLasur, verdund.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een impregneerlaag aanbrengen met Capadur F7-LangzeitLasur, verdund.

Geschilderd hout
Niet draagkrachtige oude beitsverflagen tot op het kale hout volledig verwijderen en grondig reinigen. Bij toepassing buiten een voorstrijklaag aanbrengen met Capadur LasurGel. Draagkrachtige oude beitsverflagen afschuren, reinigen en op verdraagzaamheid met Capadur F7-LangzeitLasur testen.

Verwerkingsmethode

Capadur F7-LangzeitLasur voor gebruik goed doorroeren en onverdund aanbrengen met de kwast.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingGrondlaagTussenlaagAfwerking 
MaatvasthoutwerkbuitenCapalac Holz-Imprägniergrund1x Capadur LasurGel 1)2x Capadur F7-LangzeitLasur
Beperkt maatvast houtwerkbuitenCapalac Holz-Imprägniergrund2x Capadur LasurGelCapadur F7-LangzeitLasur
 binnenCapadur DecorLasurveelal niet noodzakelijkCapadur DecorLasur
1) Voor een optimale UV-bescherming moeten bij lichte kleuren 2 tussenlagen worden aangebacht. Bij donkere kleuren (kleur Nußbaum en donkerder) is een tussenlaag voldoende. Bij kleurloos is de UV-bescherming niet aanwezig en moet uitsluitend als grond- of tussenlaag worden toegepast.
Dekkend beitssysteem voor toepassing buiten:
Op vlekkerig en niet meer met een halfdekkende beits te schilderen oppervlakkenRuw hout voorstrijken met Capadur F7-LangzeitLasur
1–2 x Capacryl Aqua Uniprimer in kleur via ColorExpress
1 - 2x Capadur F7-LangzeitLasur

Verbruik

Met kwast ca. 80 – 100 ml/m2 op een gladde ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

  • voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase: minimaal 5 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)
  • relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheiddroogoverschilderbaar
aantal uren10 - 1624
De zuiging van de ondergrond beïnvloedt het drogen en de glans. Bestanddelen in het hout zoals bij eiken kunnen het drogen vertragen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap met terpentine reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: alkydhars, silicaten, anorganische kleurpigmenten, alifaten, water, glycolether, glycol, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.