caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/187818/056504_Capadur_DecorLasur_2_5L.png

Capadur DecorLasur

Halfdekkende beits op basis van polyurethaan voor hout,
binnen en buiten.
 • Toepassing

  Voor decoratie en bescherming van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen, deuren, beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten en niet-maatvast houtwerk zoals hekken, balkonbalustrades, houten schermen, pergola’s etc. Binnen en buiten toe te passen.

  Voor behandeling van plaatmateriaal advies vragen bij DAW Nederland B.V.

  Eigenschappen

  • blokvast
  • kleurstabiel
  • geschikt voor kinderspeelgoed
  • met water te verdunnen
  • zeer elastisch
  • waterdampdoorlatend

  Materiaalbasis

  Polyurethaan-acrylaatdispersie.

  Verpakking

  750 ml en 2½ liter

  Kleur

  Kleurloos, Kiefer (grenen), Eiche (eiken), Nussbaum (noten), Walnuss (walnoten), Mahagoni (mahonie), Teak, Palisander.

  Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken. Als basismateriaal de kleur Kleurloos gebruiken.

  Attentie

  Capadur DecorLasur kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder gekleurde beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden.

  Glansgraad

  Zijdeglans
  De glans kan afhankelijk van de structuur van het houtoppervlak variëren.

  Opslag

  Goed gesloten en originele verpakking bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,05 g/cm3

  Vastestofgehalte

  ca. 35 %

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
   (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Houtwerk.

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13 % en van niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15 % bedragen.
  Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen.
  Bij kleuren uit wit kan onder bepaalde omstandigheden door inhoudstoffen uit de ondergrond en verkleuring optreden.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Nieuw hout
  Gladde houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen zoals hars en harswellen verwijderen.

  Oud, onbehandeld hout
  Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen.

  Geschilderd hout
  Niet-draagkrachtige oude beitslagen tot op het kale hout volledig verwijderen.
  Goed hechtende verflagen schuren, reinigen en op hechting testen.

  Voor alle ondergronden geldt dat de kanten voldoende moeten zijn afgerond.

  Verwerkingsmethode

  Capadur DecorLasur voor gebruik goed doorroeren. Capadur DecorLasur aanbrengen met kwast of met spuitapparatuur. Bij spuiten zie bovenstaande tabel.

  Aanwijzingen bij spuiten:

    nozzlewerk-/spuitdruk luchtdruk verdunnen
   Airless 0,009 - 0,011 inch 160 - 180 bar  
   Airmix/Aircoat 0,009 - 0,011 inch 160 - 180 bar 1 - 2,5 bar max. 5 %
   HVLP 1,3 -1,8 mm (3-4) 0,5 - 1,0 bar  10 - 25 %
   Hogedruk 1,5 mm 2 - 4 bar  10 - 25 %

  Opbouw van het systeem

   Ondergrond Toepassing Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag 
   Maatvast, beperkt en niet
   maatvast houtwerk
   buiten 1) Capadur DecorLasur 2x Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur
   Maatvast, beperkt en niet
   maatvast houtwerk
   binnen Capadur DecorLasur veelal niet noodzakelijk Capadur DecorLasur
  1) Voor een optimale UV-bescherming moeten minimaal 3x „gekleurde" lagen aangebracht worden.

  Verbruik

  Met een kwast op een glad houtoppervlak:
  ca. 80 - 100 ml/m2

  Met een kwast op een ruw houtoppervlak:
  ca. 200 - 250 ml/m2

  De verbruiken zijn richtgetallen en kunnen, afhankelijk van o.a. ondergrond, afwijken.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Voor materiaal, omgeving en ondergrond tijden verwerking en droogfase minimaal 5 °C (meest gunstige temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C).
  De relatieve luchtvochtigheid moet ≤ 80 % zijn.

  Droogtijd

   Bij 20 °C en 65 % RLV stofdroog handvast overschilderbaar
   Aantal uren 0,3 - 0,5 2 - 3 6 - 8

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap na gebruik met water reinigen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
  Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, polyurethaan- / polyacrylaathars, polysiloxanen, silikaat, anorganische kleurpigmenten, water, glycol, alcoholester, additieven, conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Product recommendation:

  Capadur F7-LangzeitLasur

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.


  * Verplichte velden