caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224242/062936_DisboFUG_225_Tuben_Karton_NL.png

DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff

Plasto-elastische acrylaatkit.
TÜV-getest op schadelijke stoffen conform ISO 11600-F-12,5 P

Toepassing

Voor het afdichten van aansluitvoegen bij ramen, deuren, kozijnen, vensterbanken, systeemwanden en dergelijke die niet constant met water worden belast.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • plasto-elastisch
  • bestand tegen UV-licht en weersinvloeden
  • over te schilderen met alle dispersieverven van Caparol

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

Koker 300 ml (20 stuks in een doos)
Plastic worst 400 en 600 ml (12 stuks in een doos)

Kleur

  • 300 ml wit, zwart, bruin en grijs in kokers
  • 400 ml wit in worsten

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,57 g/cm3

Toegelaten vervorming

max. 15 %, afgestemd op de voegbreedte

Temperatuurbestendigheid

- 25 °C tot 80 °C

Krimp

max. 15 % conform ISO 10563

Voegbreedte

max. 30 mm

Geschikte ondergronden

Aluminium, beton, vezelcement, hout, PVC, baksteen, kalkzandsteen, polystyreen, cellenbeton, pleisterwerk, verzinkt staal en gipsplaten.
Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. Bij een zuigende, poreuze ondergrond het hechtvlak voorstrijken met 1 deel DisboFUG 225 gemengd met 4 delen water.

Gereedmaken van het materiaal

DisboFUG 225 is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

DisboFUG 225 gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten. Voordat zich een huid heeft gevormd DisboFUG 225 gladstrijken.

Verbruik

Bij een voegafmeting 10 x 10 mm ca. 100 ml/m1 = 3 m1 per koker.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 24 uur per mm laagdikte bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Overschilderen
Nadat DisboFUG 225 voldoende droog is, kan deze met dispersieverven van Caparol overgeschilderd worden. De kans bestaat dat bij het overschilderen spanningsscheurtjes ontstaan.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE 14: DIS-225- 001340 - EN 15651-1: 2012-12

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.