caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/12057/012090.png

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht

Acrylaatkit voor het afdichten van naden bij cellenbetonplaten. Snel regenbestendig.

Toepassing

Voor het afdichten van aansluitnaden bij cellenbetonplaten. Kitvoeg mag niet constant met water worden belast.

Eigenschappen

  • elastisch
  • snel met regen te belasten
  • na voldoende droging overschilderbaar met Disbofein-cellenbetonproducten

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

2,5 kg worst (6 stuks in een doos)

Kleur

Wit

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren
Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm3

Toegelaten vervorming

max. 20 %, afgestemd op de voegbreedte

Krimp

ca. 20 %

Voegbreedte

max. 30 mm

Geschikte ondergronden

Cellenbeton en zuigende minerale ondergronden.
Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Let op dat de voegbreedte en voegdiepte overeenkomen conform de voorschriften van de cellebeton-fabrikant. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt.

Gereedmaken van het materiaal

Kit is klaar voor gebruik. De schuine zijde van de worst op de juiste dikte afsnijden.

Verwerkingsmethode

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten.

Voordat zich een huid heeft gevormd de Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gladstrijken.

Verbruik

Bij een voegafmeting van 10 x 10 mm ca. 190 g/m.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 5 °C en max. 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 0,5 mm per 24 uur bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

Aanwijzing: Na voldoende drogen is de kit met alle Disbofein- cellebetonproducten overschilderbaar.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE: 14 DIS-217- 001381 - EN 15651-1: 2012-12

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.