caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/171659/051571_Ohne_Name_NL..png

Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Vochtuithardende, elastische 1K polyurethaankit voor het afdichten van voegen in vloeren.

Toepassing

Voor het afdichten van voegen in vloeren binnen en buiten zoals in industrie- en opslagruimten, parkeergarages, kantoren, ruimten in de levensmiddelenindustrie, trappenhuizen, galerijen, waterzuivering, opvangbakken, keramische vloeren etc.

Eigenschappen

  • elastisch, toegestane vervorming: 25%
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • mechanisch te belasten
  • oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, vochtuithardend

Verpakking

Worst van 600 ml (20 stuks in een doos)

Kleur

Kieselgrijs en betongrijs

Er kan verkleuring optreden door UV-licht en weersinvloeden als ook door verkeerd materiaal  om de kit glad te maken. Organische kleurstoffen (bijv. in koffie, rode wijn of bladeren) evenals verschillende chemicaliën (bijv. desinfecteermiddelen, zuren e. d.) kunnen tot verkleuring leiden. De functionaliteit van de kit wordt daardoor niet beïnvloedt.

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar. Maximale temperatuur voor opslag is 25 °C.

Technische eigenschappen

Chemische weerstand:
Bestand tegen water, verdunde logen, kalkwater en neutrale waterverdunbare reinigingsmiddelen.
NIET bestand tegen alcohol, organische zuren, geconcentreerde zuren en logen, gechloreerde koolwaterstoffen en aromaten.
  • Doorhardsnelheid ca. 3,5 mm na 24 uur bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid
  • Treksterkte ca. 8 N/mm2
  • Rek bij breuk ca. 700%
  • Shore-hardheid A/D ca. A 37

Soortelijke massa

ca. 1,35 g/cm³

Toegelaten vervorming

25 %

Temperatuurbestendigheid

-40 °C tot 80 °C

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, stabiel, vast en vrij zijn van losse delen, stof, olie, vet en andere stoffen die de hechting kunnen verminderen (bijv. oude verflagen, hydrofobeermiddel, was enz.). Bij  belaste voegen en/of weersomstandigheden moeten de voegflanken met een
oplosmiddel worden gereinigd en voorgestreken. In geval van twijfel eerst een test uitvoeren.

NIET toepassen in combinatie met Teflon, PE, PP, polystyreen, bitumen of andere olie of weekmaker migrerende ondergronden zoals EPDM en nutuurrubber.

NIET geschikt als beglazingskit en in zwembaden.

Voorbereiding van de ondergrond

Niet zuigende ondergronden
Keramische tegels, 2K-PU en -EP coatings, gepoedercoat metaal, geëloxeerd aluminium,
aluminium, edelmetaal en verzinkt staal moeten met een fijn schuurvlies onder lichte druk geschuurd en met Disboxid 419 Verdünner met een pluisvrije doek gereinigd worden. Minstens 20 minuten laten uitdampen.

Poreuse ondergronden
Beton, minerale vloertegels, cellenbeton, cementpleisters, metselwerk, hout enz. reinigen en primeren met Disbothan 236 Fugenprimer. Minstens 30 minuten en maximaal 60 minuten laten uitdampen.

Een zuigende ondergrond voorstrijken met Disbothan 236 Fugenprimer. Als rugvulling
van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding
voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. De rugvulling niet met Disbothan 236 Fugenprimer
behandelen.

Gereedmaken van het materiaal

Disbothan 240 PU-Dichtstoff is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Disbothan 240 PU-Dichtstoff gelijkmatig en zonder blazen in de voegen aanbrengen. De
hechtvlakken moeten geheel zijn geraakt. Voordat zich een huid vormt de kit aandrukken. Let op dat de kit goed tegen de voegflanken en rugvulling wordt gedrukt. Bij het gladstrijken een verdunde Tensid gebruiken. De verdraagzaamheid vooraf testen. Voegen waarover gelopen wordt gelijk met het oppervlak afmessen. Voegen waarover gereden wordt iets onder het oppervlak afmessen en tegen mechanische belasting in de droogfase beschermen. 

Bij het afdichten van voegen moeten de algemeen geldende voorschriften worden aangehouden. De minimale voegbreedte van een bewegende voeg moet 10 mm zijn. De verhouding voegbreedte : voegdiepte moet 1 : 1 tot 1 : 0,8 zijn. De voegbreedte moet tussen de 10 en 30 mm liggen.

Toepassing binnen:

Voeglengte in m

2

4

6

8

10

Min. voegbreedte in mm

10

10

10

15

20

Voegdiepte kit in mm

10

10

10

12

15

Toepassing buiten:

Voeglengte in m

2

4

5

6

8

Min. voegbreedte in mm

10

15

18

20

30

Voegdiepte kit in mm

10

12

15

15

25

Verbruik

Voegbreedte in mm

10

15

20

25

30

Voegdiepte kit in mm

10

12

15

20

25

Verbruik in m per worst

ca. 6

ca. 3,2

ca. 2

ca. 1,2

ca. 0,8

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrgond tijdens verwerking en droogfase. De ondergrond moet droog zijn.

Wachttijd

Na ca. 30 tot max. 60 minuten kan de voorgestreken voeg worden afgedicht met kit.

Droogtijd

Bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid ca. 24 uur. Na ca. 60 minuten vormt zich een huidje op de kit bij een droging bij 20 °C na 14 dagen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkpauze met Disboxid 419 Verdünner.

Attentie

Ook geschikte om holle plinten te verlijmen. Eerst het PVC-oppervlak voorstrijken met Disbothan 360 Fugenprimer en deze minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten laten uitdampen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat Dodecanoic acid, 3-[[3-[[[2,2-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)oxy]propylidene]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]imino]-2,2-dimethylp, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE 14: DIS-240-012355 -  EN 15651-4: 2012-12

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandelingen daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad behandeld worden.
Vraag in voorkomende gevallen advies bij één van de technische adviseurs van DAW Coatings Nederland B.V. Wij geven u graag een objektgericht advies.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.