caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/221523/062689_DisboCRET_507_NL.png

DisboCRET 507 1K-Schnellreparaturmörtel mit integriertem Korrosionsschutz

Multifunctionele, snel hardende en roestwerende reparatiemortel voor beton. Een speciale roestwering en hechtlaag zijn niet noodzakelijk.

Toepassing

Multifunctionele, snel hardende reparatiemortel met actieve orrosiebescherming voor het repareren van bouwelementen van gewapend beton. Te verwerken zonder hechtlaag. Corrosiebescherming is niet noodzakelijk bij betonreparatie vanaf 1 cm laagdikte.

Indien de reparatielaag <1 cm is moet DisboCRET 502 worden toegepast op het betonstaal. De reparatie moet geschilderd worden.

Eigenschappen

 • corrosiebescherming is niet noodzakelijk
 • zonder hechtlaag te verwerken
 • goed te verwerken
 • glad te vilten
 • hard snel door
 • korte wachttijd tot volgende verwerking
 • zakt niet in
 • geschikt voor verticale oppervlakken en plafonds
 • geeft een gesloten oppervlak
 • eenvoudig aan te maken
 • laagdikte van 3 to 40 mm, grootste korrel 1,0 mm
 • voldoet aan mortelklasse M1 nvolgens RiLi-SIB
 • voldoet aan de eisen EN 1504-3: statische en statisch niet relevante reparatie

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

10 kg  emmer, 25 kg zak

Opslag

Droog, minstens 6 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

1 mm

Schudgewichteigenschappen

(gemiddel na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 1.900 kg/m³
Drukvastheid: ca. 30,0 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 8,0 N/mm2
Scheursterkte: > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Gewapend beton.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
De scheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Losse en murwe gewapend beton die bestanddelen bevat (zoals chloride) en op het oppervlak
aanwezige stoffen zoals ontkistingsmiddelen, verfresten, olie etc. volgens gebruikelijke methode
verwijderen.

Vrijliggende resp. vrijgelegde betonstaal SA 2½ (ISO 8501-1) ontroesten en stofvrij maken.
Ondergronden nat maken. Voor het opbrengen van de mortel moet de ondergrond nog iets vochtig
zijn.
De toplaag van het beton moet zover verwijderd worden, dat de reparatiemortel aan de ruwe korrels kan hechten. De kanten van de reparatieplekken afschuinen tot 45-60°.

Materiaalbereiding

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig
roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak
langzaam toevoegen en ca. 2 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat.

Mengverhouding

DisboCRET 507Water
1 gew. deel0,13 gew. deel
25 kg zak3,25 liter

Verwerkingsmethode

De mortellaag met een troffel of plekspaan goed verdicht opbouwen. De eerste laag mortel dun
voorwerken, om de ondergrond goed vochtig te maken. Aansluitend vullend repareren.
Diepe reparaties laagsgewijs repareren.
Om het oppervlak glad te vilten de reparatie niet nat maken.
Indien nodig een hulpbekisting aanbrengen.

Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen en wind moet door
het treffen van passende maatregelen voorkomen worden. Het vroegtijdig
aanbrengen van een nieuwe pleisterlaag kan als nabehandelingslaag dienen. Na drogen kunnen
kleurverschillen optreden.
De technische kwaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.

Laagdikte

Minimaal 3 mm en maximaal 40 mm. Dikkere lagen laagsgewijs opbouwen.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,6 kg/m2/mm

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en
droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat Portlandcement en chemicaiën.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Aandeel VOS conform 2004/42/EG is 0 % = <1 g/l.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
Werk 20647
09
DIS-507-002975
EN 1504-3:2005
Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R1
Chlooridionengehalte<0,05%
Hechtkracht>0,8 MPa
Zwel- en krimpgedrag>0,8 MPa
CarbonatatieweerstandNPD
ElasticiteitsmoduulNPD
BrandgedragKlasse E
EN 1504-3
In de EN 1504-3 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 3: statische en niet statisch reparaties" zijn de eisen vastgelegd voor betonreparatiemortels.

Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Lichttoren

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.