caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224917/063139_DISBON_Disbocret_544_25kg_NL.png

Disbocret 544 PCC I-Grobmörtel

Cementgebonden reparatiemortel met kunststof toeslagstoffen voor beton.

Toepassing

Kunststof gemodificeerde, cementgebonden reparatiemortel voor het uitvlakken, het op afschot brengen en opnieuw profileren van betonnen oppervlakken. Ook toe te passen op betonnen- en samengestelde dekvloeren.

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken en teverwerken
  • lage water/cementfactor
  • voorkomt indringen van CO2
  • corrosiewerend
  • bestand tegen wegenzout
  • korrelgrootte 8 mm
  • laagdikte 30 tot 100 mm
  • voldoet aan mortelklasse M2 volgens RiLi-SIB
  • voldoet aan de eisen conform EN 1504-3: statische en neit statische reparatie
  • in combinatie met DisboCRET 502 getest conform TL/TP BE-PCC van ZTV-ING

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg.

Opslag

Droog bewaren. Maximaal 9 maanden houdbaar en chromaatarm.

Grootste korrel

8 mm

Drogelaagdikte

30 tot 100 mm

Schudgewicht (nat)

ca. 2.300 kg/m3

Schudgewichteigenschappen

(gemiddelde waarden na 28 dagen)
Schudgewicht: ca. 2.225 kg/m3
Drukvastheid: ca. 60,0 N/mm2
Buig-/treksterkte: ca. 10 N/mm2
Afscheursterkte: > 2,0 Nmm2

Geschikte ondergronden

Beton.

De ondergrond moet draagkrachtig,schoon, droog en vrij zijn van stoffen die dehechting verminderen.

De afscheursterkte van de ondergrond moet meer dan 1,5 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm alleen aanbrengen op oppervlakken die volgens voorschrift zijn voorbehandeld met DisboCRET 502.
DisboCRET 544 aanbrengen op de nog vochtige laag DisboCRET 502.

De cementsteen mag geen corrosiebevorderende bestandelen (zoals chloride) bevatten. De zijkant van het reparatieoppervlakafschuinen, 45-60°.
Het oppervlak vooraf bevochtigen. De mortel op een matvochtige ondergrond aanbrengen.

Materiaalbereiding

Een kuip met de juiste hoeveelheid water vullen. Onder voortdurend roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 400 omw./min.) DisboCRET 544 PCC I Grobmörtel 30 - 100 mm langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten roeren tot een klontvrije mortel ontstaat.
Eventueel nog water toevoegen en nogmaals 2 minuten roeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater
1 gewichtsdeelca. 0,09 gewichtsdelen
25 kg zak2,25 liter

Verwerkingsmethode

DisboCRET 544 PCC I-Grobmörtel 30 - 100 mm met geschikt gereedschap, zoals een plekspaan, nat-in-nat verdicht aanbrengen op het nog vochtige oppervlak.
Het snel uitdrogen door direct zonlicht, hoge temperaturen, wind etc. moet voorkomen worden, bijv. aanbrengen van folie, vochtige jute zakken of besproeien met water. Deze maatregelen conform ZTV-ING minimaal 5 dagen aanhouden.
Indien nodig een hulpbekisting gebruiken volgens voorschrift.

Laagdikte

Minimaal 30 mm en maximaal 100 mm. Diepe reparaties laagsgewijs vullen.
Indien nodig hulpbekisting aanbrengen.

Verbruik

Ca. 2,0 kg/m2 drogemortel per mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 60 minuten.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reiningen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat cement, kan huidirritatie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-544-004144
EN 1504-3:2005
Betonreparatiemortel voor statische en niet statische reparaties
 EN 1504-3: ZA.1a
DrukvastheidKlasse R4
Chlooridionengehalte≤0,05%
Hechtkracht≥2,0 MPa
Zwel- en krimpgedrag≥2,0 Mpa
CarbonatieweerstandNPD
Elasticiteitsmoduul≥20 GPa
BrandgedragKlasse E
EN 1504-3
In de EN 1504-3 "Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonwerk - deel 3: statische en niet statisch reparaties" zijn de eisen vastgelegd voor betonreparatiemortels. Producten die aan de norm voldoen hebben een CE-logo op de verpakking. De prestatieverklaring staat op internet onder www.dawnederland.nl.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.